Charakterystyka pompy wirowej i sieci sprawozdanie pwr
Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych obliczeń i analiz N4.. Zwróć uwagę, że zarówno 25/80 jak i 32/80 mają takie same wydajności dla tych samych poziomów wznoszenia, zatem różnica polega tylko na króćcach przyłączeniowych, czyżby reszta, czyli.oraz prądy wirowe indukowane w litej stali wirnika.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI.. Konsultacje.. Pompy wirowe - budowa, działanie i zastosowania.. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI 1.. Celem kursu jest zapoznanie studenta z budową i działaniem pomp do transportu cieczy czystych i mieszanin wielofazowych.Rys.1.. Charakterystyki wentylatorów i ich regulacja.. n([2,5] dla następujących danych pomiarowych: długość serii: k=12; seria pomiarowa: Q[l/s] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 H[m] 75 73 71 68 64 59 54 47 39 30 21 10 5.. Powtórzyć obliczenia dla danych z punktu 4 wyrażając wypływ z pompy Q w m3/s.Dobór pompy obiegowej -.Witam ponownie Przeglądając kartę katalogową LFP Sprinta zwróciłem uwagę na jej charakterystykę - w załączniku.. Wprowadzenie Pompy są maszynami przepływowymi służącymi do przemieszczania cieczy w różnych instalacjach..

Charakterystyka pompy i straty.

W zależności od budowy elementu roboczego, pompy dzielimy na: a) Pompy wyporowe o zasysaniu dawkowanym np. pompa tłokowa, b) Pompy wirowe o zasysaniu ciągłym np. pompa odśrodkowa.charakterystyki podnoszenia pompy wirowej w postaci wielomianów stopnia.. Komplet charakterystyk przepływowych pompy wirowej Charakterystyki przepływowe pompy dla różnych prędkości obrotowych wirnika mogą być zebrane na jednym wykresie.. Do napedu pompy zastosowano specjalny silnik elektryczny, w którym czesc wirujaca silnika zintegrowana.Sztandarowym produktem w asortymencie firmy KSB są pompy wirowe różnych typów i zastosowań np.: pompy zatapialne, ściekowe czy cyrkulacyjne.Pompa jest urządzeniem, które służy do wytworzenia różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssawną, czyli wlotem pompy a tłocznią będącej wylotem z pompy.. Płaskie palisady łopatkowe - charakterystyki aerodynamiczne.. Razem tworzą agregat.. Pompy są jednymi z podstawowych maszyn roboczych spotykanych we wszystkich gałęziach przemysłu i życiu codziennym.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.6 H p N h η H p f() N h f() η f() Rys Przykładowy przebieg podstawowych charakterystyk pompy wirowej odśrodkowej Współpraca pomp z przewodem Pokazana na rys. 3.6 krzywa + h r f(), obrazjąca zależność wysokości strat energetycznych (hydralicznych) w przewodzie od natężenia przepływ, nazywa się charakterystyką przewod.spręŜynowy do pomiaru ciśnienia na wylocie z pompy, 13 - sterownik tyrystorowy 4..

La4 Pomiar pompy wirowej 2 La5 Pomiar wentylatora 2.

Marek Skowroński : Współpraca pomp z napędami elektrycznymi Małżeństwo pompy i silnika jest jednym z najstarszych związków.. Okres ten trwa od momentu zmiany pracy pompy do chwili, gdy wszystkie przyrządy pomiarowe wskazują ustalone wielkości.Plik filtracja.rar na koncie użytkownika BiotechnologPWr • folder separacje i oczyszczanie bioproduktów • Data dodania: 28 lut 2017- charakterystykę sprawności η=f(Qr) Charakterystyka przepływu He=f(Qr) i charakterystyka mocy Pw=f(Qr) wspólnie określają całkowicie własności energetyczne badanej pompy.. Przyjęte wstępne założenia są poprawne i w dokładny sposób odzwierciedlają zjawiska zachodzące w turbogeneratorze w stanach nieustalonych [6,8].Zalety przepływomierzy wirowych i wysokie standardy ich produkcji stanowią o tym, Ŝe stają się one coraz powszechniejszymi przemysłowymi miernikami natęŜenia przepływu, które łatwo włącza się w systemy automatycznej kontroli i sterowania w róŜnych układach technologicznych.. dopuszczone przez FM zgodnie z NFPA20; DW (pompy odwadniające) DDA, DDC, DDE (pompy dozujące) DWK i DPK (pompy odwadniające) DP, EF, SL1, SLV w tym z funkcją AUTOADAPT (tłoczenie wody brudnej i ścieków) Osprzęt do pomp dozującychTa metoda może być wykorzystana do sterowania prędkości kątowej niektórych typów maszyn roboczych, a w szczególności maszyn o wentylatorowym kształcie charakterystyki momentu oporowego (pompy wirowe, wentylatory, dmuchawy itp.)..

Współpraca pompy z przewodem oraz układy pompowe.

10.DME i DMS (pompy dozujące) DMX i DMH (pompy dozujące) DNF, HSEF - Systemy ppoż.. Niedocenianie roli napędu elektrycznego w agregacie pompowym prowadzi czasami do zgoła nieoczekiwanych wniosków.Działanie pompy polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssącą a stroną tłoczną elementu roboczego pompy (tłoka, przepony, wirnika).. Kawitacja.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Wiadomości wstępne.. Wentylatory osiowe i promieniowe - budowa i działanie.. Umożliwiają one przetłaczanie cieczy w poziomie i na odpowiednie.Bardziej szczegółowoCharakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.. Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.Tematy o charakterystyka pompa, Przeróbka pompy wirowej na samozasysającą, Jaka pompa do studni kręgowej ?, Króciec ssawny wlotowy do pompy próżniowej, Jak zmniejszyć moc pompy wody?, Vitopend 100 WH0 - bieg pompy, Pompa fontannowa 20W ma w praktyce 5WP u b l i k a c j e.. W efekcie jest zapewniona możliwość transportowania cieczy lub osadów.4..

Title __charakterystyka nośników energii w energetyce komunalnej, elementy fizyki budowli 2.

Pominięto natomiast zjawisko wypierania prądu w uzwojeniach stojana i wirnika oraz prądy wirowe w pakiecie blach stojana.. Pompami nazywamy maszyny służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego napompy i przedstawiane są graficznie jak na rysunku 6.. Wykres ten nazywamy „wykresem muszlowym"Podstawowym narzędziem doboru wielkości pompy jest charakterystyka pompy.. Natomiast charakterystyką sprawności pompy η=f(Qr) posługujemy się dla uwidocznienia optymalnego zakresu.2.Charakterystyka pompy wirowej i sieci • inżynieria chemiczna sprawozdania • pliki użytkownika fk912 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • obliczenia sprawozdanie 2.xlsx, sprawozdanie 2.docxBADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem jej zakresu pracy.. Wpływ pompy na kształt charakterystyki eksploatacyjnej W wypadku zastosowania pomp wirowych warunek Δpcałk=const nie jest spełniony.Wpływ pompy na kształt charakterystyki eksploatacyjnej Wpływ pompy na kształt charakterystyki eksploatacyjnej Po zastosowaniu pompy wirowej przy takim samym położeniu zaworu powstaje większy strumień objętości (Δpcałk jest zmienne).Pompa 15PWr14C jest monoblokowa pompa wirowa, zbudowana jako jednolity zespól pompa-silnik, z korpusem w ukladzie liniowym..Komentarze

Brak komentarzy.