Opis bibliograficzny książki pod redakcją

opis bibliograficzny książki pod redakcją.pdf

Nieustanne poszukiwania, wydanej w Krakowie w 1997, strony 252-253.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i in.7.. 2 , 1987) oraz wewnętrznymi ustaleniami międzyNie podaje się ISBN.. Cała książka - Zaczynamy od nazwiska autora, inicjały (rok).. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, iż pragniemy wydawać Państwa książki szybciej i sprawniej, prosimy o zapoznanie się z wymaganymi przez nas zasadami przygotowania przypisów bibliograficznych.Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. C. Zgorzelski, t. 1, Wrocław-Kraków 1997.. Zobacz ten odcinek Belfer Vlog, by przekonać się, jak pozyskać tytuł, dane o .Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, odpowiedzialność drugorzędna, oznaczenie wydania, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.Drugim typem publikacji, która ma więcej niż jednego autora, jest praca zbiorowa, zwana czasem "publikacją pod redakcją"..

Cz. 1, Opis bibliograficzny Marii Lenartowicz (wyd.

II Opis bibliograficzny rozdziału książki - przy opisie rozdziału lub fragmentu książki (gdy cała książka jest jednego autorstwa) podajemy wszystkie podane wyżej elementy, dodatkowo informując o tytule rozdziału oraz stronach, npOpis bibliograficzny wykorzystanych źródeł powinien być możliwie najpełniejszy, tak aby każdy mógł zidentyfikować i odnaleźć każdą z pozycji źródłowych.. Tytuł kursywą.. Przykład opisu bibliograficznego .UWAGA!. Dla książek zaleca się podawać numer ISBN i zakres stron, na których znajdują się wykorzystane informacje.. Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat.. Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie.Tego rodzaju uzupełnienia powinny zawierać informacje o autorze książki, tytule (przytoczonym w wersji oryginalnej lub transkrybowanej), tłumaczu, redaktorze, wydawnictwie, miejscu i dacie wydania.. [ książka wielotomowa] Fowles Jon, Mag, T. 1, Warszawa 1982.. Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012. artykułu (rozdziału) z książki pod redakcją Nazwa autora artykułu (rozdziału).. Od kwietnia 2020 roku zmienią się standardowe opisy bibliograficzne obowiązujące w Wydawnictwie UŚ!.

Przykłady: Cytat z książki K.R.

np. opracował, pod redakcją, w tłumaczeniu etc.;Książka pod redakcją to w istocie zbiór artykułów.. Opisy bibliograficzne.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał , jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Pozycje bibliograficzne powinny być wstawione bez numerowania, oddzielone tabulatorem oraz umieszczone w kolejności alfabetycznej zaczynając od nazwiska autora.. Pierwotnym źródłem danych są istniejące bibliografie i katalogi biblioteczne (informacje o książkach).. Przykład: Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 23-142.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (POD REDAKCJĄ)Omówienie trzech systemów cytowania: tradycyjnego, harwardzkiego i vancouverskiego można znaleźć w książce: Polszczyzna na co dzień, pod redakcją Mirosława Bańko, Warszawa 2006, PWN: tradycyjne: 616-625, Vancouver System: 634, Harvard System: 634-636.. Przykłady: A. Mickiewicz, Wybór poezyj, oprac.. PRZYKŁADY: Kompendium wiedzy o ekologii, pod red. Jana Strzałki i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, wyd.. [jeden tom książki wielotomowej] Humanistyka przełom wieków, Pod red. Józefa Kozieleckiego, Warszawa 1999, ISBN 83-06-00738-7. jeden artykuł (rozdział) w książce: Autor, tytuł artykułu kursywą [w:] tytuł książki kursywą, miejsce rok wydania, ISBN jeśli wymagany, ewentualnie numery stron.Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w jednolitej formie i stosować ..

Opis wydawnictwa zwartego (książki).

Kiedy i po co cytujemy 1.2.. Wówczas - w przypadku książki - na okładce znajdziemy zazwyczaj tylko nazwisko redaktora , a nazwiska autorów poszczególnych części pracy znajdziemy np. w spisie treści.Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów) Kasperczyk, Tadeusz (1988).. Polecam dla dociekliwych!. PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów) Stosujemy skróty: np.. Jeżeli książka ma kilka miejsc wydania — do trzech miejsc podajemy wszystkie (rozdzielając je dywizem bez świateł), powyżej trzech — podajemy tylko pierwsze.. Kraków 2010.. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony) Przykład opisu bibliograficznego artykułu (rozdziału) z książki pod redakcją Sprusiński, Michał.Przykład opisu bibliograficznego książki, gdy jest więcej niż trzech autorów Sabak, Agnieszka [i in.].. B. Hughes, Between Literature and History.Opis bibliograficzny (wprowadzenie) .. Nazwisko, Tytuł kursywą, Miasto wydania: Nazwa wydawnictwa rok wydania, strona.. Zasady ogólne 2.1.. Miejsce wydania: Wydawnictwo.. Każdy z nich jest w bibliografii traktowany oddzielnie.. Tytuł, pod red. imiona i nazwiska autorów/autora (w D. l. ), oznaczenie wydania, miejsce wydania rok wydania, ISBN..

W: Opis wydawnictwa zwartego (książki).

Np.: M. Gabryś, Stosunki .Z artykułu dowiesz się czym jest bibliografia, z jakich elementów się składa i jak ją przygotować.. Tytuł artykuł (rozdziału).. (rok).Opisy bibliograficzne dla numerycznego stylu cytowania w tekście KRÓTKI PORADNIK Część I 1.. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. [praca zbiorowa pod redakcją]Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ pod redakcją.. P.S.jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją, opis zaczynamy od tytułu.. Wprowadzenie 1.1.. Repetytorium maturzysty : język polski : krótkie streszczenia, problematyka utworów, wprowadzenia do epok.. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Zasoby drukowane dla różnych typów dokumentów a. książka b. rozdział w książce c. artykuł z czasopismaSłownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 2002, ISBN: 97-88830-40-3, s.22-23.. W zależności od zagadnienia, potrzeba niekiedy sięgnąć po inne metody poszukiwania literatury.. Tytuł artykuł (rozdziału).. Informacja i dokumentacja.Opis bibliograficzny przewidziany w instrukcji jest zgodny z postanowieniami pol- skiej normy PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - książki oraz Przepisami katalogowania książek.. Kraków, AWF Opis bibliograficzny książki (więcej niż trzech autorów) Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. ), (2003), Integrating in an Expanding European Union.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.. wyb., oprac., pod red. (wybrał, opracował, pod redakcją)Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Numeryczny styl cytowania Część II 2.. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony).. [książka jednotomowa] Tołstoj Aleksy, Droga przez mękę, Wyd.. 2, Warszawa 1967.. W przypadku stosowania stylu WN UPJPII w spisach bibliograficznych opis kończymy na roku (pomijamy konkretne strony) i kończymy zawsze kropką.. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowejMożna sporządzać opisy bibliograficzne w formie skróconej, również dopuszczalne; ale elementy konieczne opisu to: Nazwisko Imię (dopuszczalna pierwsza litera z kropką) autora, Tytuł, Wydanie, rok wydania, numer ISBN..Komentarze

Brak komentarzy.