Przeczytaj tekst uzupełnij go wyrazami z ramki uwaga trzy wyrazy zostały podane dodatkowo
Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzne wpisywanych wyrazów.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. Dopytaj .. a następnie uzupełnij zdaniaLabe the photos and complete the sentences.1 Wheelchair2.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej .New restaurant, cafe, cable TV, wi-fi.. Przeczytaj tekst.. ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2 We .Dajcie naj proszę na dziś 4 Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uwaga!. large, friend, service, know, house , make Uzupełnij zdania1-5 wykorzystując podane w .6 Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie..

Zad.2 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Pomogą Ci ramki zielone Using computers 1-2 na stronie 94 w podręczniku.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dwa wyrazy zostały podane dodatko.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Ćwiczenie 2 polega na zakreśleniu odpowiedniego czasownika w każdym przykładzie.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronieW zadaniach 1-12, przeczytaj teksty.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej ilustracji.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).

jeden wyraz został podany dodatkowo .

(0 5) Przeczytaj tekst fragment ulotki informacyjnej dla turystów.. The Italian .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. zadanie 6.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Cztery wyrazy/wyrażenia zostały podane dodatkowo.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Pobierz jpg.. make happen friend think .Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.Uwaga!. Niektóre litery zostały podane.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki (1-4) litery .Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuja do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .Uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wskaż te zdania, w których wybrane wyrazy pełnią funkcję podmiotów..

Uzupełnij go wyrazami z ramki.

Uzupełnij każdą lukę, przekształcając jeden z wyrazów w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zad.4 tego nie róbcie Daje najuzupełnij tekst wpisując zdania, jedno podano dodatkowo 2014-11-30 15:49:51 Uzupełnij wypowiedzenia wyrazami z ramki .. Zad.3 Wybierz najodpowiedniejsze reakcje.. 2012-01-19 17:28:19W ćwiczeniu 1 masz za zadanie podpisać ilustracje wyrazami z ramki.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Uwaga!. 2011-05-02 11:23:50Przeczytaj tekst i uzupelnij go , wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpwedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij tekst poniższymi wyrazami z ramki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę ( ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst i uzupełnij go w każdą lukę wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Wpisz odpowiednie litery (A-F) w luki (1-3) .. 2012-01-08 21:04:57; Uzupełnij informacje używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie..

Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Uwaga!. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Zad.1 Przeczytaj teksty i wpisz brakujące litery w wyrazach.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. __ / 5 2 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki Zadanie 1 get hope hot reach wear wetPrzeczytaj tekst i zaznacz poprawne opcje.. Przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt