Przeczytaj tekst uzupełnij luki właściwymi wyrazami
Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. 2013-05-08 21:42:22Przeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. 10Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.w których stosujemy te wyrazy.. Spośród podanych w ramce wyrazów wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. 2013-09-15 16:00:44 Przeczytaj tekst uzupełnij go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 2016-01-15 18:58:20Przeczytaj poniższy tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Mathe …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Klasa 8 Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens..

• Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij luki właściwymi wyrazami.

właściwymi wyrazami (A-C).6 Przeczytaj tekst.. Dwa zostały podane dodatkowo i nie pasują do…Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uwaga!. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby .. Whole grainsTrzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do .Przeczytaj tekst.. wyrazami (A-H).. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. właściwymi wyrazami (A-C).. Uwaga!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami 2014-02-11 00:34:37; Uzupełnij zdania trzema wyrazami.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki (6.1.-6.5.). Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny..

2012-02-04 11:25:21 Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami .

Uwaga!. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (6.1.-6.6.). Przeczytaj tekst.. 2 Zapisz podane wyrazy w liczbie mnogiej.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2. uzupełnij luki wg własnego pomysłu - dziecko samo decyduje, jak uzupełnić tekst, wstawiając pojedyncze słowa lub dłuższe wyrażenia według własnej koncepcji.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. Skoncentruj się na zdaniach, które zostały przez ciebie uzupełnione.. Przeczytaj tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. 2009-10-05 21:22:35; Wpisz właściwe nazwy pod ilustracjami przedstawiającymi budynki naPrzeczytaj dialog.. Uzupełnij luki (5.1.-5.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst Uzupełnij luki właściwymi wyrazami Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadn…Uzupełnij zdania 1-4 wyrazami z nawiasow w odpowedniej formie..

• Przeczytaj na koniec cały tekst jeszcze raz.

Wybierz poprawne .Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1-10.3.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Znam słownictwo i gramatykę / 5 / 5 Piszę Mein Test 4 ˜˚ < punktów Doskonale opanowałem/-am cały materiał.Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. Przeczytaj tekst i zaznacz, czy podane odpowiedzi są prawdziwe -True, czy fałszywe - False.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki (5.1.-5.5.). Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2018-11-10 12:15:46; spośród podanych wyrazów wybierz czasowniki.. Rozwiąż zadanie profesora..Komentarze

Brak komentarzy.