Historia i kultura niemiec rozkład materiału

historia i kultura niemiec rozkład materiału.pdf

Świat na drodze ku wojnie - podręcznik - karty pracy ucznia - mapa ścienna - atlas interaktywny (mapy nr 1 i 10) - militaryzacja Niemiec - ekspansja Japonii i japońskie zbrodnie w Chinach - polityka zagraniczna WłochTen zasób znajdziesz również w zestawach, które dla Ciebie przygotowaliśmy: Zestaw z dokumentacją nauczyciela do serii Poznać przeszłość Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw z dokumentacją nauczyciela, potrzebną od początku roku szkolnego.. Świat starożytnych Greków.. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu.. Temat lekcji Treści Oczekiwane osiągnięcia Uczeń: Liczba godzin Odniesienia do podstawy programowej Uczeń: Tak jak Grecy i Rzymianie 1 Greccy bohaterowie 1.. Nowa podstawa programowaSerwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4.. Stanisław Zając.. System wersalski postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi Narodów sytuacja w Niemczech po zakończeniu I wojny światowej traktaty z pozostałymi państwami centralnymi rewolucje w Niemczech i na Węgrzech rozpad Austro- Węgier, powstanie nowych państw w Europie: Polski .Rozkład materiału do historii - klasa I (po gimnazjum) temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania .. zmiany granic Niemiec - rozpad Austro-Węgier, powstanie nowych państw w Europie: Polski, ..

Prehistoria początki ludzkości 3.

Polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego.. Kultura i postęp techniczny w okresie międzywojennym.. Traktat wersalski.. Rozkład materiału i plan wynikowy z propozycjami indywidualizacji.. Ustrój Polski.Rozkład materiału i plan wynikowy do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparty na programie nauczania Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego KLASA VII Temat lekcji Materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej.. Kultura okresu międzywojenn ego - podręcznik - karty pracy ucznia - atlas interaktywnyROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII W KL. I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 nauczyciel: NATALIA WITKOWSKA 1.. Obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony programu historii.. Rozkład materiału i plan wynikowy z propozycjami indywidualizacji.. : +48774579895, 774579897, fax: +48774552979 .Program nauczania HISTORIA I KULTURA NIEMIEC - II/III/IV etap edukacyjny 6 2.1.. 9 V. Bizancjum i świat islamu.. charakteryzuje życie codzienne w starożytnym Egipcie omawia znaczenie odkrycia grobu Tutenchamona dla poznania kultury starożytnego Egiptu wyjaśnia, na czym polegał hierarchiczny podział społeczeństwa egipskiego 3. klasa VI cz. 2 - pobierz PDF lub WORD "Przeszłość to dziś" klasa I cz. 1 - pobierz .Wczoraj i dziś , Historia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plBliżej historii..

rozkład materiału Europa i swiat.

Nowy ład polityczny.. Wolna Polska.. Wojna trojańska 3.. Walka o Polskę.. Klasa V szkoły podstawowej, część 1 - wersja DOC Liczba stron: 20.. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Chociaż przedmiot o nazwie „Historia i kultura Niemiec" jako przedmiot dodatkowy nie jest częścią składową podstawy programowej, powinien realizować ogólne cele kształcenia i wychowania (oparteSztuka wyrazu.. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1.. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.. Rozkład materiału: rozkład materiału O jczysty panteon i ojczyste spory.. II RZECZPOSPOLITA .. Niezgoda, która rujnuje - wymienia cechy charakterystyczneROZKŁADY MATERIAŁU, PLANY WYNIKOWE: "O to chodzi!". Okupanci wobec Polaków.. Związku Sowieckiego, Lublin 1989.. Lekcja organizacyjna.. Kształtowanie granic II Rzeczpospolitej.. Temat 7.. Lekcja organizacyjna.. Uczeń: Rozdział I: Europa po kongresieROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII W KL. I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 nauczyciel: NATALIA WITKOWSKA 1.. Uczeo: Rozdział I: Europa i świat w latach 1815-1863 1.. Kultura okresu międzywojennego; Kultura okresu międzywojennego - prezentacja ; Temat 6. ..

Pradzieje i historia starożytnego Wschodu.

Wymagania edukacyjne, sposoby oceniania na lekcji historii, treści nauczania.- Pierwszą trudnością było rozstrzygnięcie, co na Śląsku znaczą dla Niemców słowa: historia i kultura kraju pochodzenia - zauważa Martin Cichon.. Dlaczego uczymy się historii?. klasa V cz. 2 - pobierz PDF lub WORD "O to chodzi!". Uczeń: Liczba godzin Rozdział I: Europa po kongresie wiedeńskim 1. klasa VI cz. 1 - pobierz PDF lub WORD "O to chodzi!". Świat na drodze ku wojnie .. - wyjaśnia pojęcia: analfabeta, szkoła powszechna, gimnazjum, liceum, mała matura, duża matura, warszawska i lwowska szkoła matematyczna, maszyna szyfrująca Enigma, humanista;Ramowy rozkład materiału w kolejnych tomach podręczników Dział Liczba h Klasa 1.. Lekcja powtórzeniowa; Lekcja powtórzeniowa - minimum ; Zadania do mapy: Europa w latach 1936 - 1939 ; DZIAŁ II.. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum Barbara Pałasz Program nauczania - plik pdf Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez .Dziś historia - program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia..

22 ...Rozkład materiału wraz z planem wynikowym.

Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe.. W starożytnej Grecji 2. klasa V cz. 1 - pobierz PDF lub WORD "O to chodzi!". Pierwsze miesiące.. PierwszeProgram nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo poznać przeszłość dziedzictwo epok.. - Tutaj są nim nie tylko Niemcy, także .Rozkład materiału Edukacji regionalnej „Rybnik na Górnym Śląsku" w szkole podstawowej.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .Historia.. 2 części plansz zawierają zakres materiału z 4 lat nauczania, każda z części przeznaczona jest na 2 lata nauki.Rozkład materiału Ojczysty Panteon i ojczyste spory Lp.. Dział Nr lekcji Temat Treści Wymagania podstawowe.. Temat 5.. Rozkład materiału .porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim; wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego.Idealne narzędzie do wprowadzania nowego materiału i powtarzania omówionych zagadnień w atrakcyjnej formie.. SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA HISTORII WRAZ Z WYMOGAMI SZCZEGÓŁOWYMI 6.. Plan wynikowy: plan wynikowy poznac przeszlosc Ojczysty panteon i ojczyste spory2.. kultura i społeczeństwo Cztery pory roku w zwyczajach i obrzędach na Górnym Śląsku Elementy kultury ludowej regionu odzwierciedlające zmieniające się z porami roku .Nauka i kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym 1 XIII.6 Zaprezentowanie osiągnięć naukowych i dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej.. KongresRozkład materiału i plan wynikowy do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparty na programie nauczania Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego KLASA VII Temat lekcji Materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej.. Kongres wiedeoski - okoliczności zwołania kongresu wiedeoskiego - uczestnicy kongresu wiedeoskiego i ich rola w podejmowaniu decyzjiWiedza o kulturze Rozkład materiału „Spotkania z kultur ą" 2014/15 zakres podstawowy Rozkład materiału w oparciu o: Plan wynikowy opracowany przez mgr Agnieszk ę Wojciechowsk ą.. Wojny z Persami 4.. Uczeń: Podstawa programowa I EPOKA NAPOLEOŃSKA 1 Lekcja wprowadzają-ca.. Europa wczesnego średniowiecza .Metodyka - Plany wynikowe i rozkłady materiału Karina Mucha O to chodzi!. Opis książki: Program nauczania Dziś historia dla nauczyciela historii w branżowej szkole I stopnia (na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej) zawiera: § ramowy rozkład materiałuRozkład materiału do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej KLASA VII Temat Materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej.. Przemiany kulturowe na świecie.. Społeczeństwo.. jej historia i tradycje Położenie szkoły w dzielnicy, w mieście.. II Rzeczpospolita.. Zapraszamy do korzystania z naszego portalu i pobierania innych przydatnych materiałów.1 Plan wynikowy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy NOWA ERA Temat lekcji Zagadnienia 1..Komentarze

Brak komentarzy.