Scharakteryzuj system militarny
2.CZYNNIKI MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH 1.. Służą do ochrony niepodległości RP i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic.. 24 czerwca 2020.. Czynniki tradycyjne: Geograficzne i geopolityczne - na przełomie XIX i XX w. uznawano czynniki geograficzne (np. dostęp do morza) za decydujące dla biegu historii i polityki, kształtowały się teorie determinizmu geograficznego, rozwijały się głównie w Niemczech (np. uzasadnienie Lebensraum), potem MacKinder szczególną rolę .. Scharakteryzuj system wykrywania zagrożeń i ostrzegania..Komentarze

Brak komentarzy.