Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań
Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. B. liryki.. W kronice odniesiono się do konfliktu zbrojnego, który miał miejsce.. falsch 2.Na podstawie informacji zawartych w tekście i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenie zdań (1.-2.).. tata chŁopca jest w spoczynku .. pomocy .. mamy siedzącej obok.. c.tekst przysięgi w Sali do gry w piłkę.. C) mamy siedzącej obok.. Następnie zaznacz poprawne zakończenie zdań A i B .. Skala liniowa zapisywana jest w sposób graficzny.. (0-3) Cztery kule o masach: m 1 = 2 kg, m 2 = 4 kg, m 3 = 6 kg, m4 = 2 kg rozmieszczono w wierzchoł-kach kwadratu o boku a = 7 m, tak jak pokazano na rysunku.. W artykule odniesiono się do zimnowojennego konfliktu, który miał miejsce A. przed ogłoszeniem doktryny Trumana.. Wybierz , jeśli zdanie jest prawdziwe, p albo F, jeśli jest fałszywe.. Zadanie 5. b.pokazać , że rewolucja .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Sprawdź i zweryfikuj swoje odpowiedzi.Przeczytaj uważnie temat 1 o ochronie przeciwpowodziowej… strona 170-174 i wykonaj zadania.. I.Zaznacz właściwe zakończenia zdań.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. B. ballady, 3. nastrój grozy i elementy fantastyki.. Tren jest gatunkiem należącym do A. epiki.. Celem tekstu jest wzbudzenie u czytelnika refleksji na temat języka..

Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań.

Zaznacz sformułowania poprawnie charakteryzujące monarchię absolutną.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Opisy konfliktów i kryzysów międzynarodowych z XX w. c .Na podstawie informacji zaznacz, które ze zdań (1-3) są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Króla ograniczają tylko .1. opis emocji bohatera i występowanie monologu.. rzykładem siły, która nie pełni funkcji siły dośrodkowej, jest siła oddziaływania A. między bębnem pralki i pranym ubraniem podczas procesu wirowania.. Dziewczynka jest w ruch względem kierowcy autobusu.. W swoim tekście Michał Rusinek .9 1 Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. plecaka trzymanego na kolanach.. drzew rosnących wzdłuż drogi.. Na rysunku za pomocą poziomic przedstawiono jedną z form terenu..

1Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań.

(0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania - wybierz odpowiedź spośród A-B oraz odpowiedź spośród 1.-2.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Prosimy o pomoc w odszukaniu zaginionego pieska z zakręconym ogonkiem, do którego bardzo przywiązana jest starsza pani.Zadanie 17 Wskaż poprawne dokończenie zdania.. piotrek z tatĄ pŁynĄ kajakiem po bugu.. i zawiera 2. antygeny, które pobudzają organizm do produkcji B. zakażonej przeciwciał.. C. grawitacyjnego między Księżycem i Ziemią.Na schemacie przedstawiono działanie operonu tryptofanowego w sytuacji, gdy komórka bakterii nie ma odpowiedniej ilości tego aminokwasu.. Agnieszka.. Oceń poprawność zdań opisujących zabieg transplantacji.. Dziewczynka jest w ruchu względem 1. kierowcy autobusu 2. mamy siedzącej obok 3. plecaka trzymanego na kolanach 4. drzew rosnących wzdłuż drogi 2 Piotrek z tata płyną kajakiem po Bugu.. (w niektórych przypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie) 1. agnieszka z mamĄ jadĄ autobusem do lublina.. Między nami.. B.Autor ilustracji nr 2 nadał dokumentowi formę dwóch tablic aby.. a.podkreślić wagę zawartych w nim zasad.. B. okolicznika czasu.. Dziewczynka jest w ruchu względem: a) kierowcy autobusu b) plecaka trzymanego na kolanach c) mamy siedzącej obok d) drzew rosnących wzdłuż drogi..

p F 15. zaznacz poprawne dokończenie zdania.

zadanie 7.. Agnieszka z mamą jadą autobusem do Lublina.. Proszę o szybką pomoc :)Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Król skupia w swych rękach pełnię władzy w państwie.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. B. kotlinę.. dziewczynka jest w ruchu wzglĘdnym a) kierowcy autobusu b) plecaka trzymanego na kolanach c) mamy siedzĄcej obok d) drzew rosnĄcych wzdŁuŻ drogi.. 2. dydaktyzm utworu i wykorzystanie alegorii.. Agnieszka z mamą jadą autobusem do Lublina.. Ilustracja nr 2 przedstawia : a.konstytucję Francji z 1791 roku.. B) plecaka trzymanego na kolanach.. Piotrek z tatą płyną kajakiem po Bugu.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania oraz właściwe uzasadnienie.. Zadanie z przyrody, klasa 6.. Na podstawie: E. Solomon, L. Berg, D. Martin, Biologia, Warszawa 2016.. Dziewczyna jest w ruchu względem: A) kierowcy autobusu.. Tata chłopca jest w spoczynku .przeczytaj opis dwÓch sytuacji i zaznacz poprawne dokoŃczenie zdaŃ.. Szóstą planetą Układu Słonecznego jest: A. Neptun B. Uran C. Saturn D. Wenus Zadanie 11.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań.. Zadanie 18 Na podstawie wiedzy na temat Trenów i życia Jana Kochanowskiego oceń prawdziwość zdań..

tata chŁopca jest w spoczynku ...Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań.

Szczepionka podawana jest osobie A. zdrowej 1. gotowe przeciwciała.. D) drzew rosnących wzdłuż drogi.. Na rysunku przedstawiono A. dolinę.. p F Autor negatywnie ocenia obecność rankingów we współczesnych mediach.. Między nami.. Opis 1.: Po wykryciu instalacji pocisków przez amerykańskie samoloty zwiadowcze, w połowie października 1962 r., wbrew przypuszczeniom Chruszczowa, Stany Zjednoczone zareagowały bardzo energicznie, żądając natychmiastowego ich usunięcia.14.. Narządem wspomagającym pracę przewodu pokarmowego jest: trzustka wątroba żołądek przełyk 3.11.2 Zaznacz poprawne dokończenie zdań 1 i 2.. Piotrek z tatą płyną kajakiem po Bugu.. między I pokojem toruńskim a inkorporacją .Skala mianowana zapisywana jest jako porównanie dwóch odległości z podaniem ich mian.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. B. Decyzje króla muszą być zatwierdzone przez urzędników.. Przeczytaj opis dwóch sytuacji i zaznacz poprawne dokończenie zdań.. 1 Agnieszka z mamą jadą autobusem do Lublina.. Agnieszka z mamą jadą autobusem do Lublina.. 58.1.Przedstawiamy propozycję rozwiązań zadań z arkusza maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym.. D. pagórek i dolinę.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania 2012-11-27 17:49:49 Zaznacz jedno poprawne zakończenie każdego zdania .. Woda się dotąd burzy i pieni - podkreślony wyraz pełni w tym zdaniu funkcję a. okolicznika sposobu.. 2012-05-21 18:10:36 Zaznacz poprawne dokończenie zdania .Wskaż poprawne dokończenie zdania (A-B) i jego uzasadnienie (1-2).. B. między rozpoczęciem blokady Berlina a powstaniem Układu Warszawskiego.Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.. (0-1) zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Bogatymi źródłami energii są pokarmy zawierające głównie: tłuszcze cukry białka sole mineralne 2. b.deklarację Praw Człowieka i Obywatela.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.W razie potrzeby skorzystaj z informacji o opisie, opowiadaniu i opisie sytuacji zamieszczonych w podręczniku Język polski.. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum na stronach 59, 146, 184 i 231.Przeczytaj poniższe wypowiedzenie i uzupełnij odpowiedź.. Zaproponuj lokalizacje dwóch nowych zbiorników retencyjnych, które będą chronić teren przed .. zaznacz poprawne dokończenia zdań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt