Charakterystyka diody krzemowej
Tymi elementami nie zajmujemy się szerzej w naszym kursie podstaw .Streszczenie Celem tej pracy jest zapoznanie się z tematyką i zbadanie diód krzemowej, germanowej, oraz diody Zenera, wyznaczenie ich charakterystyk, porównanie z charakterystykami teoretycznymi, wyznaczenie napięciaDiody Zenera Ogólna charakterystyka Diody Zenera sąto diody warstwowe p-n, przeznaczone do zastosowa ńw układach stabilizacji napi ęć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej.Charakterystyka I-U diody przy polaryzacji przewodzenia i zaporowej Rys.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia ich charakterystyka jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. Czy może mi ktoś powiedzieć, czy o to chodzi?. Charakterystyki I-U diody germanowej i krzemowej przy polaryzacji przewodzeniaDioda germanowa dominowała w zastosowaniach zanim została wyparta w latach 60-tych przez diody krzemowe.. Oznacza to, że dioda będzie przewodzić, jeżeli przyłoży się dodatni biegun zasilania do anody (a), a.Z generatora podać napięcie sinusoidalne o wartości szczytowej U pp (−5,0, +5,0) V i częstości około 100 Hz.. Tranzystory bipolarne dzieli się na krzemowe i germanowe, a każdy z nich może być typu npn lub pnp..

El-w2 18 Rezystancja przyrostowa diody przewodzącej.

Charakterystyki diod krzemowej i germanowej w kierunku przewodzenia Dioda Zenera (rys.7) wykorzystuje t ę wła ściwo ść zł ącz p-n, która w przypadku zwykłych diod jest zgubna, a mianowicie przekroczenie maksymalnego napi ęcia wstecznego,Dioda prostownicza w obwodzie prądu zmiennego, zadanie z Elektroniki.. Typowe dane dla diody germanowej i krzemowej wynoszą: - dioda krzemowa I S =10 pA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA - dioda germanowa I S =100 nA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA.Charakterystyka napięciowo-prądowa diody krzemowej Strzałka zawsze wskazuje kierunek umownego przepływu prądu.. Czy napięcie progowe to jest równe dla diody krzemowej od 0.5V do 0.8V?Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Poprzez odpowiedni rozkład domieszek w półprzewodniku wytwarza się pole, które przeciwdziała przepływowi.Treść udostępniana na licencji CC BY-SA 3.0, jeśli nie podano inaczej.Dioda będzie stabilizowała tak długo, jak tylko jej prąd będzie wyższy niż I Z(min) w obszarze zaporowym.. Dioda Zenera może być użyta do dostarczenia stabilizowanego napięcia wyjściowego z małymi tętnieniami przy zmieniającym się prądzie obciążenia.Diody wysokonapięciowe są wykonywane w obudowach cera­micznych lub plastykowych.. Są one przeważnie produkowane na napięcia niższe niż diody krzemowe (typowo od 20V do 100V), ale charakteryzują się mniejszym spadkiem napięcia w kierunku przewodzenia..

Oprócz diod krzemowych, dostępne są także tzw. diody Schottky'ego.

Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. Dla diody germanowej Ge (diody mogą być zbudowane z różnych półprzewodników) napięcie to zawiera się w zakresie od 0,2V do 0,4V, a dla diody krzemowej Si - od 0,5V do 0,8V (Rys. ).Tranzystor jest elementem o trzech końcówkach (elektrodach) i służy do wzmacniania lub przełączania sygnałów.. Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym dioda krzemowa ma mniejszy prąd nasycenia, przez co .Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Na rys. 4.1.1 przedstawione są symbole graficzne tranzystorów npn i pnp oraz ich diodowe modele zastępcze.. Ustawić oscyloskop w trybie wyświetlania XY (Display format XY),Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2 -0,3 V) niż diody krzemowe (0,6 - 0,7 V).. Zawiera on diodę idealną Di, rezystancję szeregową Rs oraz konduktancję upływu Gu natomiast nieZ wykresu mozna odczyta˙ c,´ ˙ze napiecie˛ przewodzenia diody krzemowej wynosi około 0,6V.. Charakterystyki statyczne diod prostowniczych mają typowy przebieg, zilu­strowany na rys. Bo to jest napięcie na diodzie podczas przewodzenia.. Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej..

Przykładowa charakterystyka diody rzeczywistej Aby móc wykorzystać przedstawione w pkt.

Diody germanowe stosowane są nadal jako części zamienne, oraz w niektórych układach, gdzie przede wszystkim potrzebne jest niskie napięcie progowe np. w detektorach, w sprzęcie radiowym i video.Charakterystyki diody krzemowej i germanowej przedstawione na rys. 3.3 powstały na podstawie przedstawionego wyżej wzoru.. Typowe dane dla diody germanowej i krzemowej wynoszą: - dioda krzemowa I S =10 pA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA - dioda germanowa I S =100 nA, mU T =30 mV, I Fmax =100 mA.Dioda prostownicza.. Typowy obszar pracy tych diod znajduje si ęna odcinku charakterystyki pr ądowonapi ęcie przewodzenia jest.Rys.6.. Mozna równie˙z zaobserwowa´c, ˙ze charakterystyka zmierzona z pomoca˛oscyloskopu (wykres (5)) jest zgodna z charak-terystyka˛wyznaczona˛za pomoca˛pomiarów napie˛´c na diodzie i oporniku (wykres (4)) Rysunek 5: Charakterystyka diody krzemowej 6diody nie może przekroczyć jej prądu maksymalnego I Fmax.. Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .Charakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej..

Napięcie przewodzenia diody U F określa się przy prądzie przewodzenia I F=0,1·I Fmax.

Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym diodaCharakterystyki diody krzemowej na prąd 1A (linia ciągła) i germanowej na prąd 0.1A (linia przerywana) El-w2 17 Wpływ temperatury na charakterystykę diody.. Spadek napięcia w kierunku przewodzenia jest największy w dio­dach krzemowych, najmniejszy zaś w diodach germanowych.Dioda stabilizacyjna (dioda Zenera, stabilistor) jest diodą warstwową, zwykle krzemową, odznaczającą się nietypowym przebiegiem charakterystyki prądowo-napięciowej, tj. występowaniem w obszarze zaporowym odcinka o dużej stromości (odpowiadającego gwałtownemu narastaniu natężenia prądu); jest to spowodowane zachodzeniem zjawiska Zenera lub/i zjawiska lawinowego powielania .3 3 Wykonane pomiary 3.1 Dioda krzemowa Dioda krzemowa została zidentyfikowana pomiarem diod miernika uniwersalnego, który wskazał napięcie przewodzenia około 0,55V, które jest charakterystycznym napięciem przewodzenia diody krzemowej Pomiary charakterystyki Dioda została wmontowana du układu przedstawionego na schemacie (1).Rys.3.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Diody Schottky'ego.. El-w2 19 Odcinkowo-liniowe modele diody.Diody impulsowe Diody ładunkowe: diody impulsowe mogące pracować z bardzo krótkimi impulsami, posiadające bardzo krótkie czasy zaniku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt