Czasownik i jego formy sprawdzian
Przykładowy sprawdzian z czasownika 1.. 1 Uzupełnij luki odpowiednią formą przymiotnika.. Plan pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFormy osoby, liczby, rodzaju Czasowniki pełniące w zdaniu funkcję orzeczenia, tj. słowa osobowe, mają formy trzech osób i występują w obu liczbach - pojedynczej i mnogiej.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Wstawiamy czasownik w odpowiedniej formie i opisujemy, co to za forma.. czas przeszły.. - pisanie, napisać, przepisał, nie, miłość, ma, zapisz, wieźć, strzec, zapis.2.. (9pkt) czas teraźniejszy.. Wybierz z tekstu dowolny czasownik osobowy i określ jego formę gramatyczną ( osoba, liczba, czas, strona, tryb) .. Odszukaj w tekście czasowniki dokonane i dopisz do nich formy niedokonane.. okolicznika Przyszedł prosić o pomoc.. czas przeszły - czasownik mówi o tym, co już się zdarzyło, np. czytałem, bawiłem się, zjadłem czas teraźniejszy - czasownik mówi o tym, co właśnie się dzieje, np. czytam, bawię się, jem czas przyszły - czasownik mówi o tym, co dopiero się wydarzy, np. przeczytam, pobawię się, zjem Czasownik może występować w dwóch formach:Czasownik w formie bezokolicznika może pełnić funkcję: podmiotu Pływać jest przyjemnie.. 1.W pierwszym i drugim zdaniu podkreśl czasownik, określ jego formę: czasownik osoba liczba rodzaj czas aspekt* *czasownik dokonany lub niedokonany 2.7..

Wymienia nieosobowe formy czasownika.

Myślę, że powinniśmy jej dać szansę.Lista pytań Czasownik- klasa 6 Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. W języku polskim występują strony czasownika.. czasownik narysować oglądać przeczytać rosnąć zapiąć wziąć.. Ćwiczenie 3 Podajemy czasownik w zadanej formie i układamy z nim zdanie.. - Uzupełniamy tekst o brakujące czasowniki.. Dla przykładu polskie formy imiesłowu przymiotnikowego czynnego, typu mieszkający, czytający, itp .Czasownik odpowiada na pytanie co robi?, co się dzieje?, co się z nim dzieje?. W zdaniu najczęściej pełni funkcję orzeczenia.. poszlibyśmy zrobilibyście miałbym zrobiłbym kupiłby 4.4 Zespół Szkół nr 4 w Gdyni Halina Majer nauczyciel języka polskiego SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Wersja B 1.. Sprawdź, które zadania wykonałeś/ wykonałaś dobrze, z którymi miałeś/ miałaś problem.. Odmienia się przez - osoby i liczby: w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej - rodzaje: liczba pojedyncza - męski, żeński, nijaki ; liczba mnoga - męskoosobowy, niemęskoosobowy - czasy: przeszły, teraźniejszy, przyszły Czasowniki dzielimy na dokonane i niedokonane.. Ćwiczenie 4 Nareszcie wakacje!. Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. np. pisze, śpiewa, tańczy, umie..

•Nieosobowa forma czasownika.

Z podanych wyrazów wypisz tylko czasowniki osobowe i bezokoliczniki.. Zapaliła światło w ciemny pokoju.. Plan pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego •Czasownik tworzy zdanie, jestOprócz nich istnieją jednak także czasowniki w formach nieosobowych: bezokolicznik, imiesłowy przymiotnikowe, imiesłowy przysłówkowe oraz czasowniki niewłaściwe.. WłączyłaTabela pokazuje, że czasownik ma w liczbie mnogiej po dwie formy w każdej osobie.. Wypisz je i podkreśl w nich sylaby akcentowane: 4p.. Podkreśl wszystkie czasowniki (formy osobowe i bezokoliczniki).Rzeczownik TEST.. i oznacza czynność lub stan.. Podkreśl ich zakończenia.Czasownik - sprawdzian dla klas 5. poleca 67 % .. •Praca domowa.. .Sprawdzian wiadomości o czasowniku w klasie VI, wariant A 1.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. Odróżnia osobowe i nieosobowe formy czasownika.. Podstawową formą czasownika jest bezokolicznik, np. biegać, pisać, krążyć, mówić, robić, spać itp. Czasowniki odmieniają się .Czasowniki - ćwiczenia (kl.IV) Przed środowym sprawdzianem można wykonać poniższe zadania, żeby sprawdzić czy opanowaliście materiał.. a) Jutro (śpiewać) .. Czasownik a bezokolicznik Bezokolicznik to najbardziej ogólna postać czasownika, niewskazująca na osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb, stronę ani aspekt, np. biec, czytać .wiemy już o czasowniku i jego formach..

Co to jest czasownik?

Dokonane informują o czynności zakończonej lub mającej się niedługo zakończyć.. Iwona chętnie napisałaby artykuł do gazetki szkolnej.. Monika wróciła do domu z wieczorny spaceru.. Podaj jeden przykład takiej strony.. Księżniczka będzie świętować jego zwycięstwo.Czasownik - sprawdzian w klasie szóstej.. Wypisz wszystkie formy czasownika zakończone na -no, -to.. Poszedł zadzwonić.. Użycie jednej z form osoby zależy od podmiotu, którym mogą być wyrazy: ja lub my (pierwsza osoba), np. ja widzę, my piszemy; ty lub wy (druga osoba), np. ty .Sprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownikaSprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownika.. Jest odmienną i samodzielną częścią mowy.. Odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych i wyjaśnia różnicę pomiędzy nimi.. czas przyszły.. •Pisownia bezokoliczników zakończonych na: „-ść","-źć".. czynna|bierna|zwrotnaZgłoś błąd W zdaniu: Przemek skaleczył się występuje strona: zwrotnaZgłoś błąd Mateusz jest fajny.Przeanalizuj swój sprawdzian.. Zadanie 1.. Wie, czym jest czasownik, na jakie pytanie odpowiada i co nazywa.. Do podanych czasowników osobowych dopisz dwie formy nieosobowe.. czyta - czytać, czytano kupiła - kupić, kupiono Jeżeli popełniłaś/ popełniłeś błąd w tym zadaniu lub chcesz utrwalić wiadomości o nieosobowych formach czasownika, poćwicz .Zestawienie trzech form czasowników nieregularnych w języku angielskim..

Podkreśl czasowniki nieprzechodnie.

Niestety, Nemeczek po bitwie ciężko się rozchorował i wkrótce umarł.. Niedokonane informują p przebiegu albo trwaniu czynności.wiemy już o czasowniku i jego formach.. •Sprawdzenie pracy domowej.. dopełnienia Maciek pomógł rozwiązać zagadkę.. W podanych niżej formach trybu przypuszczającego podkreśl sylaby, na które pada poprawny akcent.. Co się z nim dzieje?. Określ jego przypadek, liczbę i rodzaj.. Zapisz je z małej litery.. Aby sprawdzić, czy czasownik jest osobowy, spróbuj dodać zaimek osobowy do czasownika, np.:Czasownik - sprawdzian dla klasy 5.Nieosobową i nieodmienną formą czasownika jest bezokolicznik (np. grać, szarpać); i formy zakończone na: -no, -to (np. wykonano, odkryto) ASPEKT: Czasowniki mają aspekt dokonany i niedokonany.. Teraz z nagraniami mp3 - posłuchaj wymowy wszystkich czasowników.Rozpoznaje w tekście czasownik i określa jego formę gramatyczną.. •Praca domowa.. Odszukaj w tekście czasowniki niedokonane i dopisz do nich formy dokonane.. Oczywiście będą inne przykłady i oprócz tych, inne typy zadań.. W podanych zdaniach zastąp bezokoliczniki odpowiednimi formami (prostymi lub złożonymi) czasu przyszłego czasownika.. Odmienne i samodzielne części mowy to: A. czasowniki, liczebniki, spójniki, przyimki B. przymiotniki, rzeczowniki, zaimki, wykrzykniki3.. (3pkt) 9.. Nie można było nazwać ich męską i żeńską (choć tak by się na pierwszy rzut oka wydawało), bowiem pierwsza z nich obsługuje rzeczowniki męskie oznaczające osoby ( chłopcy, żołnierze, sportowcy biegali ), druga - rzeczowniki męskie nie .. •Czasy czasownika.. (3pkt)Czasownik odpowiada na pytania Co robi?. Utwórz formy czasu przeszłego: .. Okre śl formy czasownika: czasownik osoba liczba czas rodzaj jedziesz ogl ądał spa ć będzie jadł my ślały śmy zmyjecie ta ńczymy kopała będziemy wołały Ilo ść punktów OCENA .. Odmień czasownik „ iść" w rodzaju męskim w czasie przeszłym, w liczbie pojedynczej.. Ćwiczenie 5 Czasowniki w trybie rozkazującym - Uzupełniamy tekst o brakujące słowa.. W nawiasach określ ich osobę, liczbę, czas i tryb.. W podanych zdaniach odszukaj czasowniki w formie osobowej.. Ćwiczenie 6Oprócz tego czasowniki występują w różnych aspektach i stronach.. Imiesłowy [edytuj] W wielu językach indoeuropejskich niektóre formy czasowników (imiesłów, gerund) przybierają pewne cechy uznawane za typowe dla innych części mowy.. Przeczytalibyśmy w nim o aktualnych wydarzeniach z naszego regionu.. 6.Sprawdzian wiadomości o czasowniku (kl. V) - Grupa A i B. Grupa A 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt