Charakterystyka wychowawcza grupy przedszkolnej
Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw czy Sali gimnastycznej.. Do klasy III szkoły podstawowej uczęszcza 1 wychowanka, do klasy I gimnazjum 1 wychowanka, do klasy III gimnazjum 7 wychowanek, do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej 2 wychowanki, do klasy .Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie 4 latków obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu" Wydawnictwa a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej .W bieżącym roku szkolnym pracujemy na kartach pracy „ Razem w przedszkolu".Charakterystyka przedszkola .. wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Bizub, w oparciu o Program „Nasze przedszkole" wyd.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.). Grupa III Misie to my, wesołe dzieciaki.. Z dziećmi pracują mgr Ewa Omelaniuk oraz mgr Ewa Bielecka.. jest 4-latkiem.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Obecnie do placówki uczęszcza 120 wychowanków w wieku 3- 6 lat, z tego większość stanowią chłopcy..

W naszej placówce znajdują się trzy grupy wychowawcze.

GRUPA 4-LATKI.. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA 2019/2020.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna .. dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi wymaga odpowiednio wyposażonychsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Praca opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programach: - „Nasze przedszkole.Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Grupa ,,Misie" to 6-latki.. H. Pióro, B. Wójcik.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..

Od początku roku szkolnego 2009/2010 zostały wprowadzone klaso-grupy tzn.: gr.

Cztery oddziały znajdują się w budynku w Sadkach, piąty oddział jest umiejscowiony w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębionku, a szósty oddział jest umiejscowiony w budynku po .Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programach: ABC - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI WIEKU -Anny Łady-Grodzickiej i samodzielnych opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola, a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej 2008/2009.W bieżącym roku szkolnym .Praca wychowawczo - dydaktyczna w tej grupie obejmowała realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego „Razem w przedszkolu trzylatka karty 1 i 2 część" oraz „Razem w przedszkolu trzylatka - wyprawka 1 i 2 część".. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej.. w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.. do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania .Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary.. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.. Codziennie pełni radości i zapału przychodzimy do przedszkola.. Do grupy uczęszczało 25 dzieci Tak jak w poprzednim półroczu kontynuowałyśmy pracę w grupie zgodnie z programem nauczania przewidzianego dla dzieci 4-letnich.Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej..

Starają się być samodzielne i koleżeńskie.Pobierz: charakterystyka grupy wychowawczej.pdf.

Nazwy wywodzące się tzw.Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a podGrupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. 2013/14 W roku szkolnym 2013/2014 grupa 5- letnich „Motylków" prowadzona przez dyrektor Panią Grażynę Świeżak i Barbarę Kurek liczyła 26 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 12 chłopców.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.Oddziały przedszkolne - charakterystyka poszczególnych grup..

Szkoła jak i każda grupa wychowawcza jest oddzielona od siebie ...Nauczycielki zachęcają do współpracy rodziców w organizacji imprez przedszkolnych.

SPRAWOZDANIE Z PRACY W ROKU SZK.. Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami , zaproszonymi gośćmi.Charakterystyka grup wychowawczych.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. Ciekawi nas otaczającą przyroda, którą mamy okazję obserwować podczas spacerów, zabaw na placu przedszkolnym i eksperymentów.Grupy rówieśnicze możemy podzielić na: grupy nieformalne tworzące się spontanicznie, grupy formalne takie jak np. klasa szkolna, związki czy zrzeszenia młodzieży itp. Grupy rówieśnicze mają swoje ośrodki skupienia; miejsca spotkań np. cukiernie lub puste garaże.. J. Wasilewskiej oraz B. Godzimskiej wydawnictwa , a także rocznym planie placówki.Kilka dzieci z grupy korzysta z pomocy logopedycznej oraz uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej.. Zorganizowaną pracę pedagogiczną prowadziły G. Wasilewska i M.J.. Zajęcia z religii.. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i .. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo - Opiekuńczej na rok szkolny 2014-2015 .. · Podstawy programowej wychowania przedszkolnego · Diagnozy potrzeb i zainteresowań dziecka .. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programie "Razem w przedszkolu".84 HORYZONTY PSYCHOLOGII, 2014, TOM IV - ARTYKUŁY NAUKOWE M. Pawelec, J. Cholewińska, A. Mazur, W. Ozga, Trudności wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych.. stosowanie zasad, metod i form .Praca dydaktyczno-wychowawcza jest skierowana na dziecko, które w przyszłości będzie umiało samodzielnie funkcjonować w szkole i innych grupach społecznych.. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówie.Do grupy Misiów uczęszczają dzieci, które bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw czy Sali gimnastycznej.. SYLWETKA ABSOLWENTA Dziecko kończące nasze przedszkole jest dobrze przygotowane do roli ucznia i potrafi funkcjonować w nowym środowisku.Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.. Grupa dzieci .Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy „Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków..Komentarze

Brak komentarzy.