Notatka z obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażysty w przedszkolu
Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu, Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. XI.Na bieżąco obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli będących pod moją opieką i omawiałam je, a także umożliwiałam obserwację swoich zajęć, z których nauczyciele robili notatki i formułowali wnioski.. Doskonalenie zawodowe oraz analiza własnych osiągnięć.. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Karta obserwacji.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę - Panią Monikę.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz konspekty zajęć prowadzonych przeze mnie przed opiekunem stażu i Panią Dyrektor.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.. Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego na okres .Zgodnie z wymogami uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w miesiącu, a obserwowane zajęcia omawiała z nauczycielem prowadzącym pod względem metodycznym i merytoryczny ,prowadziła także lekcje w obecności opiekuna stażu..

8.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Podgląd stron.. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, plan wynikowy, program nauczania, a dodatkowo w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych scenariusz lub konspekt lekcji).. FORMY REALIZACJI - Rozmowa z opiekunem stażu.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.. Obserwowanie zajęć w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu.. VII.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Klimczak Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Adamska Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Małgorzata Krupińska Miejsce pracy: Przedszkole nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim Czas trwania stażu: od 1 września 2010r .Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie .z rodzaju i celu obserwacji.. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust.. Dyrektor przedszkola.. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust.. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym; 3.. Obserwacja moich zajęć przez opiekuna stażu, wpłynęła na poprawę moich działam dydaktycznych jak i wychowawczych.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .Plik Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu grupa starsza nr 111.doc na koncie użytkownika Moniqsia • folder awans • Data dodania: 30 sty 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.- scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok..

ZADANIA - Obserwacja zajęć prowadzonych przeze mnie, przez opiekuna stażu.

TERMIN - Cały okres trwania stażu.. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor wpłynęła na wyraźną poprawę jakości .Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, wPrzez cały okres stażu prowadziłam notatki obserwowanych zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu i koleżanek z pracy oraz notatki z prowadzonych przeze mnie zajęć w obecności opiekuna stażu.. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy..

Przez okres ...Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której .Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza zajęć, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. TERMIN - Cały okres trwania stażu.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu - omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - notatki własne - scenariusz zajęcia - wnioski z obserwacji Okres stażu2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym.- scenariusze zajęć -notatki Opiekun stażu Okres stażu / 1 raz w miesiącu Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obserwacja zajęcia - omówienie zajęcia -nabywanie umiejętności w prawidłowym prowadzeniu zajęć - notatki własne - scenariusz zajęcia - wnioski z obserwacji Opiekun stażu .. jak powinno wyglądać omówienie zajęć przez .Dyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. wrzesień - maj SamodzielnieKRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie form, metod pracy, przygotowania i prowadzenia zajęć, pisania scenariuszy.3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie stażu, 5) opis innych aktywności nauczyciela w pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.Jednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.. Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.2.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli oraz prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu..Komentarze

Brak komentarzy.