Ludność i gospodarka australii prezentacja

ludność i gospodarka australii prezentacja.pdf

Obecnie państwo należy do największych eksporterów na świecie.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Australia i Oceania II Ludność i gospodarka AustraliiZwiązek Australijski - stolica Canberra liczba ludności 24 mln śr. gęstość zaludnienia > 3 os. km2[ najmniejsza na świecie] rozmieszczenie ludności nierównomierne [ najgęściej na południowych wschodzie kraju 60% ludności] wskaźnik urbanizacji 90% największe miasto Sydney Struktura narodowościowa: większość to biali .Ludność i gospodarka Australii Author: Użytkownik systemu Windows Last modified by: HP 1 Created Date: 4/12/2020 5:06:59 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) Other titles: Constantia Arial Calibri Wingdings 2 Przepływ 1_Przepływ Ludność i gospodarka Australii.Australia należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów świata; liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszk.. na transporcie samochodowym; 2001 w Australii było zarejestrowanych 2,2 mln samochodów ciężarowych i 9,8 mln osobowych; dł. dróg kołowych 811 tys. km (2004); niemal połowa dróg jest .Do pozostałych wyznawanych w Australii religii należą: buddyzm, judaizm i islam.. Ludność miejska stanowi aż 89,4% ogółu mieszkańców.Szkoła podstawowa geografia klasa 8 Autor: Maria Ślazyk Temat: Australia.. Rdzennymi mieszkańcami Australii są Aborygeni..

Temat lekcji: Ludność i gospodarka Australii.

Planuję sprawdzian z Australii i Oceanii oraz z obszarów polarnych na 3 czerwca.. Wszystkie większe miasta Australii, z wyjątkiem stolicy - Canberry (390 tys. mieszkańców), powstały na wybrzeżu.. Opisać zróżnicowanie ludności Australii.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu)1.. Wymienić największe miasta Związku Australijskiego Wymienić cechy australijskiej gospodarki.Australia (7,7 mln km²) jest także krajem o największej liczbie ludności w regionie Oceanii (ponad 25 milionów mieszkańców), jednak cechuje się relatywnie niską gęstością zaludnienia (zaledwie 3,2 os./km²).. To będzie ostatnia lekcja programowa.. Ludność trudni się również połowem ryb, perłopławów i żółwi szylkretowych.Z bogactw mineralnych duże znaczenie mają: rudy kobaltu, rudy niklu (Nowa Kaledonia), rudy miedzi .→ Ludność i gospodarka Australii - prezentacja interaktywna NOTATKA DO ZESZYTU: P.S.. Strona główna‎ > ‎ Ukształtowanie powierzchni Australii.. Rozmieszczenie ludności w Australii wykazuje ogromne dysproporcje między wybrzeżami a obszarami wewnątrz kontynentu..

Rdzenną ludność Australii tworzą Aborygeni.

Koncentracja ludnościw miastach przebiega w różnychregionach świataw odmienny sposób.. Kształtujepostawy życiowe,a takżesystem wartościswoich wyznawców.. Ludność i Gospodarka Oceanii.. Następne lekcje będą dotyczyć luźnych tematów geograficznych.. Średnia liczba urodzeń w Australii wynosi 316 997 rocznie, liczba zgonów to 170 349 w roku.. Mapa witryny.. Ludność: 24 008 800.. Podstawą gospodarki Australii są bogate złoża surowców mineralnych oraz hodowla zwierząt, głównie owiec.Temat Ludność i gospodarka Australii (7.05.2020, 14.05.2020) Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki (21.05.2020), pobierz pliki: prezentacja i ćwiczeniaTemat: Ludności i gospodarka Australii 1.. Przeczytaj czym żyją mieszkańcy.. Ryc. 24.3 Struktura zatrudnienia ludności w Australii (2016 r.) 2,6% 78,2% 19,2% Australia jest kontynentem bardzo ubogim w wodę.. Proszę obejrzeć prezentację .AUSTRALIA - ludność i gospodarkaLink zamieszczony poniżej zawiera przygotowaną dla Was krótką prezentację o ludności i gospodarce Australii.W poszczególnych slajdach umieściłem ważne i ciekawe informacje.Przeczytajcie podstawowe informacje o Australii z podręcznika (dane statystyczne)Po najechanAustralia 87,2 88,7 89,3 Wenezuela 88,0 88,8 88,9 Dania 85,1 86,8 87,5 .. a nie z rozwoju gospodarki.. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,2 w 2018 roku.Dzień dobry..

Procesy urbanizacji zmieniająswójcharakter oraz dynamik ...Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Schowek ofert.. Australia jest najniżej położonym kontynentem.. Szacuje się,żeobecnie na świecieistnieje ok. 4,2 tys. różnychreligii i wyznań,a ponad 6,5 mld ludziWarunki naturalne Australii i Oceanii; Australia - Grywalizacja; Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich.. Jeśli kogoś wyjątkowo ciekawi ten niezwykły kontynent odsyłam Was do miejsca, w którym znajdziecie wiele ciekawych informacji, filmików, gier o Australii ☺ → AUSTRALIA Pozdrawiam serdecznie p. Natalia DanyłoAustralia - zobacz z czego żyje kraj i na czym zarabia.. Związek Australijski.. warunkach przewóz towarów jest oparty gł.. Po obejrzeniu prezentacji i zapoznaniu się z treściami zawartymi w podręczniku wykonaj kartę pracyLudność Australii.. Pod koniec XVIII w., przed rozpoczęciem kolonizacji europejskiej, było ich ok. 1 mln.. Roślinność obejmuje prawie 7 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 91% powierzchni Australii.. Płaszczyzny urbanizacji .. Pomimo to blisko połowę obszaru tego lądu wykorzy-Gospodarka Na wyspach Oceanii uprawia się: palmę kokosową, trzcinę cukrową, banany, ananasy, drzewa chlebowe i w mniejszym zakresie kawę, kakao i kauczuk.. Ukształtowanie powierzchni Australii..

Do połowy lat 70-tych, główną rolę w eksporcie kraju zajmowały produkty ...Geografia kl. VIII poniedziałek 25.05.20 Źródła: prezentacja , podręcznik str. 162-167 Dzień dobry.

Związek Australijski jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata.. Dziś ostatnia lekcja o kraju na antypodach.. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi .RELIGIA stanowi zespółwierzeńoraz powiązanychz nimi obrzędówi zasad moralnych.. Schowek ofert.. wynosi 507 (2001); w austral.. Wpływarównieżna stosunki społecznei gospodarcze na świecieoraz rozwójkultury i sztuki, m.in. architektury oraz malarstwa.. Jest to grupa, która pod względem antropologicznym tworzy odrębny typ - australoidalny.Australia obfituje we wszelkiego rodzaju bogactwa naturalne, toteż znaczne ilości produktów rolnych, surowców mineralnych, metali oraz paliw przeznacza się na eksport.. Ukształtowanie powierzchni Australii.. Związek Australijski jest wysoko rozwiniętym krajem przemysłowo-rolniczym.. Strona główna‎ > ‎ Gospodarka Australii.. Związek Australijski.. Przyrost naturalny wyniesie około 0,58 procent rocznie.. Stanowią oni około 2% społeczeństwa.. Największą populację Greków na świecie, obok Aten w Grecji, zamieszkuje w Melbourne w Australii.. 4.Australia jest to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym.. Nowa Zelandia.. Gospodarka Australii również dla tych, którzy i na urlopie rozglądają się za możliwościami ubicia interesu.. Mapa witryny.. Wymienić elementy środowiska przyrodniczego Australii.. Powierzchnia: 7 692 024 km2.. Nowa Zelandia.. Wiele z nich to duże porty oceaniczne.. Ludność i rozwój gospodarczy Australii przedstawia zamieszczona poniżej lekcja multimedialna.. Pionowe ukształtowanie powierzchni jest słabo zróżnicowane.. Głównymi towarami eksportowymi są: węgiel kamienny, złoto, produkty przerobu ropy naftowej, tlenek glinu, rudy żelaza, skroplony gaz ziemny, uran .Australia (formalnie Związek Australijski, ang.Commonwealth of Australia) - państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym.Stolicą kraju jest Canberra, największym miastem jest Sydney.. Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata i jedynym .Struktura zatrudnienia ludności Australii jest ty- powa dla państwa wysoko rozwiniętego - dominują usługi, a udział rolnictwa jest znikomy (ryc. 24.3).. Ludność Australii: a. najsłabiej zaludniony kontynent (ok 25 mln mieszkańców), najmniejsza gęstość zaludnienia 3os/km² b. rdzenni mieszkańcy - Aborygeni (zaledwie 2% mieszkańców) c. głównie zamieszkane obszary wsch. i pd.-wsch. części kontynentu (korzystne warunki naturalne) d.Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. WczasyMigracja ludności zwiększyła populację o 150 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.. Waluta: dolar australijski.. Język: angielski..Komentarze

Brak komentarzy.