Charakterystyka produktu leczniczego adrenalina
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Produkt leczniczy bez wa * nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.. Adrenalina 0,005 mg (w postaci adrenaliny winianu) 0,009 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (ale maksymalnie 3-5 ml) roztworu 1:1000, bez rozcieńczania.. 2 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000 (40 mg+0,005mg) /ml, roztwór do wstrzykiwańCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. W przypadku pominięcia dawki, leczenie należy kontynuować podając następną planową dawkę.. Dawkę można ewentualnie powtórzyć po 2 godzinach.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do infuzji Dopaminum hydrochloricum WZF 1% zawiera 10 mg dopaminy .1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml.1 Charakterystyka Produktu Leczniczego Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexon, 50 mg/ml + 50 mg/ml + 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Tiaminy chlorowodorek 50 mg co odpowiada 39,35 mg tiaminy (witaminy B 1)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pojedyncza dawka (0,3 ml) zawiera 150 mikrogramówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. :Noradrenalina (norepinefryna, skrót: NA; łac. Norepinephrinum) - organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, hormon zwierzęcy, neuroprzekaźnik wydzielany w części rdzeniowej nadnerczy oraz w miejscu sinawym, zwykle razem z adrenaliną..

Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300 mikrogramów adrenaliny.Charakterystyka produktu leczniczego dla Adrenalina WZF.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g produktu zawiera: Mentholum (mentol) 17,23 mg Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mgokulistycznych beta-adrenolityków i adrenaliny (epinefryny).. Pełny wykaz substancji pomocniczych .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jej wydzielanie jest najniższe podczas snu.SEPTANEST_Annex I_Draft 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000 (40 mg+0,005mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 100 000 (40 mg+0,01mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000 (40 mg+0,005mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań 1 ml roztworu do .Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 6,790 mg peryndoprylu, co odpowiada 10 mg peryndoprylu z argininą (Perindoprilum argininum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ADRENALINA WZF, 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 2.. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Sewofluran 100%.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu..

Dentocaine, (40 mg + 0,005mg)/ 1 ml, roztwór do wstrzykiwań Artykainy chlorowodorek + adrenalina.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Artykainy chlorowodorek Adrenalina 40,00 mg 0,005 mg (w postaci adrenaliny winianu)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 145,16 mg laktozy jednowodnej.. 1,8 ml roztworu (1 wkład) zawiera 36 mg mepiwakainy chlorowodorku .Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Marcaine-Adrenaline 0,5% m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane .Dlatego u dzieci <6 kg mc.. EpiPen Jr., 150 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sojourn, 100%, płyn do sporządzania inhalacji parowej 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 20 mg mepiwakainy chlorowodorku (Mepivacaini hydrochloridum) i 0,01 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.. Umożliwi to szybkie gromadzenie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOPAMINUM HYDROCHLORICUM WZF 1%, 10 mg/ml, roztwór do infuzji DOPAMINUM HYDROCHLORICUM WZF 4%, 40 mg/ml, roztwór do infuzji 2..

Nie należy stosować produktu leczniczego GANFORT w okresie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne.produktu.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn do sporządzania inhalacji parowej.. Przezroczysty, bezbarwny, lotny płyn.. SKLAD JAKOŠCIOWY 1 ILOŠCIOWV SUBSTANCJI CZYNNYCH I ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Piśmiennictwo.. Substancje pomocnicze: pirosiarczyn SoduCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Adrenalina WZF 0,1% m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. EpiPen Senior, 300 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu.. 1 ml zawiera 1 mg epinefryny (adrenaliny).. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Pojedyncza dawka (0,3 ml) zawiera 300 mikrogramów (0,3 mg) epinefryny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Charakterystyka Produktu Leczniczego Adrenalina WZF; Bjornson C., Russel K.F., Vandermeer B. i wsp.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu pirosiarczyn..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml kropli do oczu produktu Betoptic 0,5% zawiera 5 mg betaksololu chlorowodorku.

ADRENALINA WZF 0,1%, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.. DawkowanieCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ADRENALINA WZF, 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prestarium 10 mg, 10 mg, tabletki powlekane 2.. 1 ml roztworu zawiera 300 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci chlorowodorku linkomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu zawiera: 2,0 mg winianu brymonidyny (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg brymonidyny; 5,0 mg tymololu (Timololum), co odpowiada 6,8 mg maleinianu tymololu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MEPIDONT 2% z adrenaliną 1: , (20 mg + 0,01 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Produkt końcowy składa się z tylko z substancji czynnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Combigan, 2 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. 1 ml zawiera 500 mikrogramów epinefryny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Takie postępowanie może zmniejszyć ogólnoustrojowe działania niepożądane i zwiększyć działanie miejscowe produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).. Lincocin, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji.. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację.. 1 dawka (0,5) ml zawiera:Charakterystyka Produktu Leczniczego.. Nie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Artykainy chlorowodorek 40,00 mg.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betoptic 0,5%, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ADRENALINA WZF 0,1%, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.. Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana.. produkty lecznicze (np. epinefryna/adrenalina, teofilina, leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy i atropina), rurka intubacyjna i respirator.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA WLASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ADRENALINA WZFO,I% 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwañ 2.. 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania bimatoprostu / tymololu u kobiet w okresie ciąży..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt