Plan rozwoju dyplomowany
Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013. ubiegającego się .. Obserwacje zajęć przez dyrektora.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuOpracowanie planu rozwoju zawodowego.. Na początku stażu szczególnie zajęłam się analizą przepisów dotyczących awansu zawodowego, dzięki czemu prawidłowo sformułowałam wniosek i opracowałam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Treść.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Szkoła Podstawowa Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr A.D.. nauczyciel matematyki i informatyki.. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.. Kazimierza Górskiego w LejkowieStaż Pracy: 10 lat Miejsce pracy/ staż : Domy dla Dzieci ul: Grudziądzka 8, Kwidzyn Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu..

2, 3, 4, 5Plan rozwoju zawodowego.

Monika IWAN- BARANPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Wiśniewska Stanowisko: nauczyciel specjalista Aktualnie: nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia…Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Grupa A.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .Plany rozwoju zawodowego-> Biologia.. Stanowisko: nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2022 r. (2 lata i 9 miesięcy) Posiadane kwalifikacje: • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ( z uwzględnieniem Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r w sprawie sposobu uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Imię i nazwisko: mgr Ewa Pietraszewska Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

Mam dla Was nowiutkie planery na rok szkolny 2017/2018 od wydawnictwa Oxford University Press.. Nauczyciela mianowanego mgr Wioletty Łukaszczyk, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Załączniki: dyplomowany._ok.doc.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się oĂ‚Â stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zĂ‚Â dniaĂ‚Â 1 grudnia 2004r.1.. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowanyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko psychologa: Magdalena Chętka Placówka: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Płocku Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 13 „Małego Turysty" w Elblągu Stanowisko: nauczyciel..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.

Zadania Formy realizacji Termin .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego 2020.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPlan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż.. o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Żaklina Bartosińska-Strzelecka.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Łódźprezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.. Zagadnienia organizacyjne L.p.. Autor wiluka76 .Wyszukiwałam nowe rozporządzenia, analizowałam przepisy..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.. Nie miał obowiązku dostosowywać go do zmienionych przepisów, więc sprawozdanie pisze z realizacji swojego planu.. 3.Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego znajdziecie tutaj -> Plan rozwoju dyplomowanie.. Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.Przygotowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora.. Jak pisałam wcześniej komisja życzliwa, rozgadana.. W związku z czym całość zajęła mi 18 min.Plan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego.. Podoba się?. Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Klingsporn; Plan rozwoju na mianowanego Magdalena Suchołbika-Jastrzębska; Plan rozwoju nauczyciela mianowanego.. Zawiera przykładowe, najczęściej podejmowane działania, adekwatne dla stopnia nauczyciela dyplomowanego, przypisane do aktualnych wymagań (11 stron).. nauczyciela mianowanego.. - czyli do 20 września 2.. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzebyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ANNA PIOTROWSKA.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Na wstępie otrzymałam informację, że proszą o zwięzłe odpowiedzi, konkrety bez lania wody.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Gwarancja aktualności poradników.. Plan należy zmodyfikować i dostosować do specyfiki przedszkola/szkoły i własnych planów rozwojowych.5.. Żywiec.. Po zakończeniu stażu (31 maja) nauczyciel ma 7 dni na przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły.. Plany związane z dalszym rozwojem zawodowym.. materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy.. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2016 r. WSTĘPArt.9c ust.3 - plan rozwoju •W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 •Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planuPlan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza Doroty Ozimek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt