Charakterystyka produktu leczniczego seronil

charakterystyka produktu leczniczego seronil.pdf

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seronil, 10 mg, tabletki powlekane 2.. POSTAĆ .Seronil - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, dostępność i cena w najbliższej aptece.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Fresenius Kabi, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2.. Większość kobiet stosowało oktreotyd w pierwszym trymestrze ciąży, w dawkach od 100 do 1200 mikrogramów na dobę produktu leczniczego Sandostatin, podawanego podskórnie lub 10 do 40 mg na miesiąc produktu leczniczego Sandostatin LAR.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IBUM FORTE PURE, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.. Fluoxetine: 16.22 zł 2020-03-06 Ta .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mirtagen, 15 mg, tabletki ulegaj ące rozpadowi w jamie ustnej Mirtagen, 30 mg, tabletki ulegaj ące rozpadowi w jamie ustnej .. Dawka 20 mg na dobę jest zalecaną dawką początkową.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa)..

Substancje pomocnicze:działanie produktu leczniczego było pacjentkami z akromegalią.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 1 g meropenemu (Meropenemum) w postaci meropenemu trójwodnego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu, w tym sacharoza i gliceryna.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Seronil m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Oropram 20 mg, tabletki powlekane .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna kapsułka zawiera 22,4 mg chlorowodorku fluoksetyny, co odpowiada 20 mg fluoksetyny (Fluoxetinum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m..

Nie nale ży stosowa ć produktu Mirtagen u dzieci i młodzie ży w wieku poni żej 18 lat, poniewa ż nieCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seronil, 20 mg, kapsułki, twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIMESOLPHAR, (80 mg + 16 mg)/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 11,2 mg chlorowodorku fluoksetyny, co odpowiada 10 mg fluoksetyny (Fluoxetinum).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ; Kapsułki twarde.większej niż 10 mg na dobę.. (10 mg) - 30 szt. tabl.. Depresja: 20 - 60 mg na dobę.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Meronem, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Dorośli.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ; Jedna kapsułka zawiera 22,4 mg chlorowodorku fluoksetyny, co odpowiada 20 mg fluoksetyny (Fluoxetinum)..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g produktu leczniczego Protopic 0,03% maść zawiera 0,3 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego (0,03%).

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 80 mg sulfametoksazolu (Sulfamethoxazolum) i 16 mg trimetoprimu (Trimethoprimum), czyli 96 mg ko-trimoksazolu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Oropram 20 mg, tabletki powlekane: 1 tabletka powlekana zawiera 24,99 mg citalopramu bromowodorku, równoważne 20 mg citalopramu.. (10 mg) - 30 szt. tabl.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2. .. Seronil tabl.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Seronil (fluoksetyna) - Medycyna Praktyczna COVID-19: wiarygodne źródło wiedzyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Seronil, 10 mg, tabletki powlekane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

... * Działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu (częstość nie może być określonana podstawie dostępnych danych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ; Seronil, 20 mg, kapsułki, twarde.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna tabletka powlekana zawiera 11,2 mg chlorowodorku fluoksetyny, co odpowiada 10 mg fluoksetyny (Fluoxetinum).. Substancje pomocnicze o znanym działaniu, w tym sacharoza i gliceryna.1.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gardasil,zawiesina do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seronil, 10 mg, tabletki powlekane 2.. Można rozważyć zwiększenie dawki po 3 tyg.. Depresja: 20 - 60 mg na dobę.. Seronil tabl.. Po rekonstytucji (patrz punkt 6.6), każda fiolka zawiera 25 mg/ml .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda ampułkostrzykawka zawiera 200 mg certolizumabu pegol w 1 ml.Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. Fluoxetine: 16.22 zł 2018-12-31 Ta .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Dorośli.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki twarde.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci dwukwasu pemetreksedu).. stosowania, jeśli nie występuje reakcja na leczenie.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 11,2 mg chlorowodorku fluoksetyny, co odpowiada 10 mg fluoksetyny (Fluoxetinum).. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: maltitol ciekły (1119,00 mg w 5 ml zawiesiny .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).. Można rozważyć zwiększenie dawki po 3 tyg.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.1.. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Dawka 20 mg na dobę jest zalecaną dawką początkową.. Cimzia 200 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce ..Komentarze

Brak komentarzy.