Donepex charakterystyka produktu leczniczego

donepex charakterystyka produktu leczniczego.pdf

Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezyli hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symepezil, 5 mg, tabletki powlekane Symepezil, 10 mg, tabletki powlekane 2.. ALFADIOL, 0,25 mikrograma, kapsułki miękkie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.1.. Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który posiada doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera.. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO YASNAL, 5 mg, tabletki powlekane YASNAL, 10 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cogiton ODT, 5mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Cogiton ODT, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2..

SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 20 mg, tabletki powlekane 2.. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:większej niż 10 mg na dobę.. Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezilu (Donepezili hydrochloridum).. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex , 5 mg, tabletki powlekane Donepex , 10 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Doustnie, wieczorem, tuż przed snem.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁADANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań ... 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Symepezil, 5 mg, tabletka powlekana: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg wolnego donepezylu.1 INFORMACJA O LEKU 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 48,892 mg laktozyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - 2 - 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Donepezili hydrochloridum Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu.Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie serii1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 5 mg, tabletki powlekane Donepex, 10 mg, tabletki powlekane 2.. Substancje pomocnicze: ka żda tabletka zawiera 50 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKO ŚCIOW Y I ILO ŚCIOWY Donepezili hydrochloridum Ka Ŝda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu..

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.

(10 mg) - 28 szt. Donepezil hydrochloride.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. czerwień koszenilowa (E124) 0,150 mgZamów w doz.pl Donepex, tabletki powlekane, 10 mg, 28 szt Doustnie, wieczorem przed snem.. 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 5 mg, tabletki powlekane Donepex, 10 mg, tabletki powlekane 2.. Jest to prawidłowe i nie Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Ka Ŝda tabletka powlekana 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze: butylohydroksytoluen (E321) 0,025 mg .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku, Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 kapsułka zawiera 0,25 mikrograma alfakalcydolu (Alfacalcidolum).. Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Memantine ratiopharm 10 mg tabletki powlekane 2.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).1.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg tolperyzonu chlorowodorku (Tolperisoni hydrochloridum).. DONEPEZIL POLFARMEX, 10 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. .. Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który posiada doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantynyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mydocalm, 50 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 150 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde 2..Komentarze

Brak komentarzy.