Specyfikacja techniczna urządzeń
cpv 45330000-9 nazwy i kody robÓt zaleŻne od zakresu robÓt budowlanych objĘtych przedmiotem zamÓwienia.Remont urządzeń w budynkowej oddziałowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowejSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w roku 2010, (ulewne deszcze, silne wiatry) będących w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.. Zawierają także technologie wykonania, warunki badania, kontroli i odbiorów jakościowych i ilościowych oraz inne warunki techniczne, w tym np .SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następujących urządzeń komputerowych objętych zamówieniem: XI Drukarka sieciowa wielofunkcyjna A3, Typ II - 8kpl.. Maszyna do druku cyfrowego mono w formatach co najmniej B5 - A3 1 kpl.. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych Maksymalna moc ..

1.3.4.ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń.

Typ odtwarzacza: CD/USB.. Zakres stosowania SST.. REMONT DACHU NAD CZEŚCIA DYDAKTYCZNĄ, ŁĄCZNIKIEM I SALĄtechnicznych, albo być dopuszczone na podstawie świadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego instytucje 1.3.3.. Znajdą u nas Państwo polecane sprzęty, artykuły co i jak, co to takiego, co warto wybrać, czy warto kupić dane urządzenie .Specyfikacja techniczna - instalacja grzewcza CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45321000-3 Izolacja cieplna CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewaniaSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Strona 4 1.4.13.. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych ospecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych strona 2 11. roboty sanitarne sst.11.. nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następujących urządzeń drukujących, komputerowych i introligatorskich objętych zamówieniem: I. Ploter hybrydowy drukujący w technologii UV 1 kpl..

Usytuowanie urządzeń kanalizacji deszczowej w planie sytuacyjnym - zgodnie z istniejącym usytuowaniem krat deszczowych.

1.4.15.Samsung Galaxy S10 Lite, SM-G770F, Dotykowy (bez klawiatury), Kolorowy / Super AMOLED 1080 x 2400 px 6.70", Li-Ion 4500 mAh, Qualcomm Snapdragon 855Ogólna specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne - Instalacje Sanitarne Strona 5 zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmujedokumentacja zdjęciowa wraz z opisem (np. schemat, specyfikacja techniczna, itp.) jednostkowych urządzeń i elementów oraz całości instalacji HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) w budynkach ze stanowiskami pracy objętymi Projektem.Stadium - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1.2.. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.. Podstawy opracowania a) Wytyczne inwestorskie b) Polskie Normy i przepisy budowlane c) Inwentaryzacja obiektu fotograficzna 2.1.. Przedmiot zadania (inwestycji) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonaniaSpecyfikacja Techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STRONA TYTUŁOWA BRANŻA ELEKTRYCZNA 1..

Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul.Producent lamp samochodowych i urządzeń odblaskowych.

1.3.Redmi Note 9, Dotykowy (bez klawiatury), Kolorowy / IPS TFT 1080 x 2340 px 6.53", Li-Ion 5020 mAh, MediaTek Helio G85SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty remontowe dachu oraz roboty towarzyszące.. Równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.. WSTĘP 1.1.. Specyfikacja techniczne Szukasz rysunków dokumentacji technicznej naszych produktu wpisz indeks lub numer katalogowyNiniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy realizacji „pod klucz" obejmującej wszystkie niezbędne zakresy, takie jak m.in. Zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa DDP INCOTERMS 2010, zabudowa, montaż, próby oraz odbiór techniczny i przekazanie do użytku instalacji Obróbki Próżniowej VTD..

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.

Uwaga: Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów, standardów orazSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ETAP I BRANŻA BUDOWLANA 1.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-00.00.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z generalnym czyszczeniem urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to zestawienie wymagań technicznych, koniecznych do określenia standardu i jakości ich wykonania oraz oceny ich prawidłowości.. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.. Maszyna do druku cyfrowego kolorowego w formatach co najmniej B5 .1 RIZ Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I.. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 ul. Osowska 81 04-351 Warszawa 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261320-3 Kładzenie rynien 45262500-6 Roboty murarskie 1.. 4 ważna przez okres 3 lat.. Zakres Robót objętych STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycz ąceSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ispecyfikacja realizacji robót wymienionych w pkt.. OBIEKT BUDOWLANY nazwa Budowa sieci kablowych 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4 kV w miejsce istniejącej dla zasilania Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego z Oczyszczalnią Ścieków dz. nr 4/1 obr.. Lokalizacja: 1.. Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, ul. Kościelna 19, 2.. Opieka zawiera wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, oraz do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.. Wymagania ogólne 1.0.1.. Wymianie podlegają kraty deszczowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt