Interpretacja z tezą interpretacyjną
- kreacja podmiotu lirycznego („ja'' liryczne)Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 9 Koncepcja niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłowne 15 Uzasadnienie trafne Wybiera spośród dwóch tematów.. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej 2.Nadawca- adresat: a) kto do kogo mówi?. Z jednej strony autor zwraca uwagę na powierzchowne odkrywanie lektury, z drugiej - na jej wartościowość wynikającą z osobistego przeżycia.. # # # Interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska.Mateusz Kołodziej, Analiza i interpretacja: Stanisław Barańczak "Widokówka z tego świata" Stanisław Barańczak "Widokówka z tego świata" Szkoda, że Cię tu nie ma.. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.. Stworzenie interpretacji wiersza jest powszechnie uznawane za trudniejsze .Interpretacja Wiersz ten powstał na przełomie 1839 i 1840r..

Sformułuj tezę lub hipotezę interpretacyjną.

Twoim zadaniem jest .Interpretacja „Kobiet Rubensa" Wisławy Szymborskiej.. Każdy z tych czasowników oznacza ruch szybki i gwałtowny.Z analizą i interpretacją wiersza spotykasz się praktycznie na każdym etapie edukacji.. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi - kreacja podmiotu lirycznego ("ja" liryczne) - konstrukcja adresata monologu ("ty" liryczne) - relacje między podmiotem a adresatem, np. dystans (ja .W innym ujęciu teza mogłaby zabrzmieć: „Ocalony" jest pewnego rodzaju spowiedzią młodego mężczyzny, który uratował się z kataklizmu wojny, ale w świecie, do jakiego doprowadziło pięć lat jej trwania, żyć nie jest w stanie.. Ernest Bryll, [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają] W swej twórczości Ernest Bryll często poruszał zagadnienia natury społeczno-obywatelskiej.. Pieśń IX z Ksiąg wtórych, nazywana często od rozpoczynających ją słów Nie porzucaj nadzieje, jest utworem refleksyjno-filozoficznym.Składa się z siedmiu czterowersowych strof o rymach parzystych (aabb), w których dwa początkowe wersy mają po siedem, a dwa kolejne po jedenaście sylab.W różnorodnej tematyce wierszy Bolesława Leśmiana często powracającym motywem jest wątek śmierci oraz jej następstwa w "innym życiu".. Jaka jest nasza teza interpretacyjna tego utworu?. 5.Matura 2018: Język polski..

Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Uzasadnienie : Autor, Kazimierz Przerwa-Tetmajer porównuje dawne cechy ludzi, którzy poprzez własne doświadczenie przekonywali się, co to jest miłość,wiara czy podziw.intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie.. Jest ona także ważnym elementem matury z języka polskiego, bowiem możesz wybrać opis wiersza jako jeden z tematów w części pisemnej, w której musisz napisać wypracowanie.. Był poetyckim wyrazem nastroju Juliusza Słowackiego jaki towarzyszył mu w środowisku emigracyjnym.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Schemat analizy i interpretacji tekstu poetyckiego 1.. Hipoteza interpretacyjna:Na kilkadziesiąt prac maturalnych zaledwie kilka zawiera rozprawki, będące próbą interpretacji wiersza.. W wierszu "Urszula Kochanowska" refleksje o naturze miłości rodzinnej, tęsknoty i śmierci zostały ukazane na tle literackiej kontynuacji losów przedwcześnie zmarłej, malutkiej córeczki Jana Kochanowskiego..

(2/2) Żegluga - analiza i interpretacja, Adam Mickiewicz, życie i twórczość.

Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. Maturzyści boją się rozprawek interpretacyjnych jak o.Brak wskazówek w poleceniu pozwala na wybór koncepcji interpretacyjnej, zgodnej z tekstem - możesz przedstawić własny pomysł na odczytanie wiersza.. Zamieszkałem w punkcie, z którego mam za darmo rozległe widoki: gdziekolwiek stanąć na wystygłym gruncie tej przypłaszczonej kropki, zawsze ponad głową ta sama mroźna próżnia milczy swą nałogową odpowiedź.Na podstawowej pisemnej maturze z języka polskiego uczeń stoi przed wyborem tematu wypracowania.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Oczywiście, powyżej, możecie zauważyć, jak starałem się unikać powtórzeń.Teza interpretacyjna: Wiersz Zbigniewa Herberta jest refleksją na temat sztuki czytania we współczesnym świecie.. 2.Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie..

Jednym z nich jest temat rozprawkowy (rozprawka to zdecydowanie częściej wybierana forma), drugim - interpretacyjny (interpretacja wiersza to zdecydowanie rzadziej wybierana forma)..

Przedstawione poniżej zasady służą usystematyzowaniu pracy nad interpretacją tekstu poetyckiego.. Jest on ironiczną grą z „Rozmową mistrza Polikarpa ze śmiercią", jednym z największych arcydzieł polskiej poezji średniowiecznej.Do „mistrza Mirona" (oczywiście chodzi o samego autora), podobnie jak do jego poprzednika sprzed wieków, przychodzi śmierć i dyskutuje z nim.B.. C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt - brak błędów rzeczowych.Może to być kontekst filozoficzny (że np. temat tekstu ma coś wspólnego z egzystencjalizmem, czy ze stoicyzmem etc.), estetyczny, osobisty itd.. ), który utożsamiać można z samym poetą, dokonuje podsumowania swojego życia i twórczości artystycznej .Pieśń IX z Ksiąg wtórych - Nie porzucaj nadzieje.. B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt - uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepogłębione (zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytać sens utworu; wykorzystano kontekst twórczości Baczyńskiego).. Bacznie obserwował otaczającą go.Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.. Przedstawione poniżej zasady służą usystematyzowaniu pracy nad interpretacją tekstu poetyckiego.. Przeczytaj uważnie wiersz.. C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt - brak błędów rzeczowych.„Czego chcesz od nas, Panie…" jest pieśnią dziękczynną, skierowaną do Boga.Podmiot liryczny chwali go za stworzenie i utrzymywanie w istnieniu świata.. Cała strofa jest niezwykle ekspresyjna, dynamikę podkreślają czasowniki: zrywa, przewala, nurkuje, leci, sieka.. Ernest Bryll [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają] Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają I co chwila nam ziemia pęka pod stopami A te okrawki kraju na którym stoimy Z hukiem od siebie w ciemność odpływająZinterpretuj podany utwór.. Podkreśla, że dobrodziejstwa, którymi Ojciec Niebieski obdarza ludzi nie mają miary.. Bóg jest istotą potężną i miłosierną.MODEL INTERPRETACJI LIRYKI 1.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Teza Interpretacyjna : Wiersz "Dziś"krytykuje postawy ludzi, którzy boją się próbować nowych rzeczy i ryzykować.. Jaka jest opinia poetki na temat baroku?. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 10 pkt - uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepogłębione (zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytać sens utworu; nie wykorzystano kontekstów interpretacyjnych).. Teza to twierdzenie, .. Argumenty i przykłady muszą wynikać ze sfunkcjonalizowanej analizy i interpretacji załączonego tekstu.. # # # Interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska.Utwór Mirona Białoszewskiego „Wywiad" pochodzi z końcowego etapu życia poety.. F. Wnioski i koniec - na końcu pracy podsumowujemy krótko swoje ustalenia, umieszczamy tu wynikającą z całej pracy tezę interpretacyjną - możemy wartościować â ocenić, zgodzić się z .Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu..Komentarze

Brak komentarzy.