Podsumowanie oceny wielospecjalistycznej
na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (załącznik nr 6)  Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia   Dane szkoły/placówki klasa/grupa wychowawcza I   Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia   DIAGNOZY CZĄSTKOWE   Źródło informacji Analiza funkcjonowania  1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Wycofanie, zamknięcie się w sobie, trudności z pisaniem.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAna podstawie diagnoz cząstkowychObszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarzeMocne stronySłabe stronyOgólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)Zmysły (wzrok .Opublikowane 15 sierpnia 2019 0 By sylwiaiwan Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET - załącznik Napisane w Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET - załącznik Tagged ##dostosowanie, #edukacja, #IPET, #pedagogika, #szkoła, #uczeń, #wopfu, #wspomaganieWIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA ..

Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M. pobierz: WOPFU dla Przedszkola.odt, 0.01 MB pobierz: WOPFU dla Przedszkola.doc, 0.05 MB .. Założenie IPET.. To wychowawca ma szczególną możliwość obserwowania dziecka w najróżniejszych sytuacjach - dlatego udział nauczycieli w ocenie funkcjonowania ucznia w szkole jest niezbędny, a ich obserwacje niezwykle cenne.ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI Imię i nazwisko ucznia: .. - podsumowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w ciągu roku Klasa: IV Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi- poziom wiedzy i umiejętności ucznia Wskazania do .autzm objawy umiejętności społeczne Asperger emocje integracja komunikacja rewalidacja motoryka spektrum niepełnosprawność intelektualna logopedia scenariusze .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być przeprowadzona przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, zatem powinna być dołączona do IPET wówczas, gdy jest on opracowywany lub zmieniany.2 Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [VI.1.].

Słabe strony: wycofywanie,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Klasa: Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: ... PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA cd.

Mocne strony ucznia: wysoka kultura osobista, duży zasób słownictwa naukowego, uczciwośd, chęd pokonywania trudności.. Załącznik nr 6 na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar fu nkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby .Ocena opisowa dziecka autystycznego Dominia R. Nauczanie zintegrowane - Klasa II umiar Nauczanie indywidualne w wymiarze 6h tygodniowo Nastąpiły widoczne zmiany w przebiegu naszych spotkań.. Zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim czas ewaluacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Kurator sądowy Informacje medyczne - np. analiza dokumentacji, informacje od lekarzy .6 przywiązania emocjonalnego, nie różnicowaniu zachowania wobec rodziców i osób obcych, unikaniu kontaktu wzrokowego i fizycznego.. Prawidłowa motywacja zadaniowa, gotowość do podejmowania wysiłku .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracującePrzeczytanie orzeczenia i analiza dokumentów nie wystarczą, by poznać dziecko..

Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.

W relacjach z rówieśnikami dzieci autystyczne cechuje brak potrzeby kontaktu z nimi,29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. !ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Dominik wyraża potrzeby przez używanie mojej ręki ( ciągnie moją ręką pokazuje, o co mu chodzi) !. Autor: Administrator @ 10/09/2017 18:34 Opublikował: Administrator @ 17/01/2018 12:22 Ostatnia zmiana: Administrator @ 17/01/2018 12:22 Romana Cybulska Arkusz indywidualn egoprogramu edukacyjno-terapeutyczn dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego [VI.2.]. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej przeciętnej.. -Romana Cybulska, arbara Łaska Arkusz indywidualn egoprogramu edukacyjno-terapeutyczn dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznymWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, astma oskrzelowa, dysleksja rozwojowa.. Opublikowano: 14 maja 2016 roku.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Dane szkoły/placówki klasa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców uczniaWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w edukacji na odległość..Komentarze

Brak komentarzy.