Test czasowniki nieregularne past simple
Znajomość form przeszłych można ćwiczyć przy pomocy wielu różnych dostępnych ćwiczeń.. Spróbuj!Z powodu kwarantanny nie możemy się spotkać osobiście, a program dla klasy piątej wymaga wprowadzenia nowego tematu.. Wracamy do czasu past simple, jednak zgodnie z zapowiedziami, dziś skupimy się na kilku czasownikach nieregularnych.. Bardziej szczegółowoTesty z angielskiego Past Simple Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki w nawiasach w czasie Past Simple.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Poniżej kilka przycisków, które pomogą Ci w wyborze czasowników Wybierz losowo 25 Wybierz losowo 50 Po kliknięciu zaznaczą się losowe czasowniki.IRREGULAR ENGLISH VERBS (ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE) LISTA PODSTAWOWA: NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE CZASOWNIKI INFINITIVE PAST TENSE PAST PARTICIPLE ZNACZENIE awake [ełejk] awoke [ełołk] awoken [ełołken], awoke [ełołk] obudzić, wzbudzić be [bi] was [łoz], were [łer] been [bin] być become [bikam] became [bikejm] become [bikam .Test sprawdzający znajomość czasu Simple Past (czasowniki regularne) Klasy IV-VI-----Past Simple (regular verbs) Name: .. I. Zapisz formę przeszłą poniższych czasowników.. Ten podcast z pewnością pomoże wam w nauce na sprawdzian z czasu Past Simple.. Question 1ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE Bezokolicznik Past Simple Imiesłów bierny Polskie znaczenie arise arose arisen pojawić się awake awoke awoken obudzić be (am/is/are) was, were been być bear bore borne znosić, udźwignąć coś beat beat beaten zbić become became become stawać się, zostawać sb/sth .Start studying Czasowniki nieregularne - past simple, present perfect..

Czasowniki nieregularne angielski - Duration: 12:25.

Trzecia forma czasownika get to got w British English, a gotten w American English.Czasownik forgo ma te form pisan z dodatkow literk "e" czyli forego, forewent, foregone .Witamy wszystkich słuchaczy na naszym pierwszym podcastcie z języka angielskiego!. Share Share by Agnieszkastr..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt