Napisz nazwy węglowodorów stosowanych

napisz nazwy węglowodorów stosowanych.pdf

Powyższy opis dotyczy: A. gazu ziemnego;Napisać wzory sumaryczne i strukturalne wskazanych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów; Napisać wzory alkoholi polihydroksylowych: glikolu i.Napisać wzory strukturalne (kreskowe) następujących węglowodorów: a) metyloetyloizobutylometan b) 2, 5-dwumetyloheksan c) 3-metylo-3-etylopentan.Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery alkany .Temat: Utrwalenie wiadomości „Pochodne węglowodorów".. Rodzaje polietylenu: Większość produkowanego etylenu jest przetwarzana na polietylen, a z etylenu dzięki różnorodnym procesom chemicznym - na inne związki.Nazwy węglowodorów acetylenowych według nomenklatury systematycznej tworzy się od nazw węglowodorów nasyconych przez zastąpienie końcówki -an na -in (lub yn).. Zachęcamy do poznania naszych wyjątkowych produktów, których próżno szukać na polskim rynku.Napisz równanie reakcji otrzymywania mrówczanu etylu.. 6 Zadanie.. 8 Zadanie.. Czy zastanawialiśmy się, co przy obieraniu tych owoców, lub nawet ściskaniu, tryska z .Odgadnij ich nazwy: 1.. Zobacz także.. 11 Zadanie.. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ich temat.W 1972 r. S. Plewa napisał, że „zespół metod geofizycznych stosowanych w otworze wiertniczym (odwiercie) nosi nazwę „geofizyki wiertniczej".. Zakres materiału: Węglowodory - związki węgla i wodoru.4.. Łańcuch główny numeruje się z tej strony, względem której wiązanie potrójne położone jest bliżej.Nazwy jednopodstawionych pochodnych benzenu tworzy się, dodając do podstawowej nazwy benzen jedynie nazwę podstawnika, podobnie jak w przypadku węglowodorów..

str. 32/zad.60 podkreśl cechy wspólne dla wymienionych węglowodorów: metanu, etanu i etynu.

Wiedza.. Zastosowanie węglowodoru : Nazwa systematyczna węglowodoru a) w lampach karbidowych : acetylen : pokaż więcej.. Napisz wzór sumaryczny i nazwę tego alkanu.. Napisz nazwy węglowodorów stosowanych:a) w lampach karbidowych, c) w zapalniczkach,b) do produkcji butelek na … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz nazwy węglowodorów.. 1 Zadanie.. Podaj wzór i nazwę przedstawiciela każdej z grup.. Kinetyka i statyka chemiczna.. str.32/zad.61 napisz nazwy węglowodorów zastosowanych w przedmiotach przedstawionych .Napisz nazwy węglowodorów zastosowanych w przedmiotach.. Pod tematem lekcji proszę sporządzić następującą notatkę: 1.. 4 Zadanie.. Bardzo dobrze mieszam się z wodą.. Na podstawie wzoru sumarycznego oceń,który węglowodór zawiera większy procent masowy węgla: etyn czy eten.. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.. 5 Zadanie.. Jestem bezbarwną cieczą o słodkim smaku.. Czytam i interpretuję .. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.. 7 Zadanie.. 9 Zadanie.. Zdający: 4.3) stosuje pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny […] do opisu efektów energetycznych przemian; 4.7) stosuje regułę przekory do jakościowego określenia wpływu zmian […] ciśnienia na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej.B..

Poniższe ilustracje powinny skojarzyć ci się ze związkami będącymi pochodnymi węglowodorów.

Zabierz butelki EQUA ze sobą wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne 100% orzeźwienia!. Ten skład będziesz znać, gdy dystrybutor przedstawi analizę GC/MS - o czym pisałam w artykule o jakości olejków eterycznych ⇒ "Jakość olejków eterycznych, czyli jak kupować mądrze!". .Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się od nazwy węglowodoru, który ma w cząsteczce tą samą liczbę atomów węgla dodając końcówkę -owy Kwasy karboksylowe tworzą szereg homologiczny.. W nazewnictwie kwasów karboksylowych przyjmuje się nazwy zwyczajowe, wywodzące się najczęściej od nazwy miejsca ich występowania.Warto wspomnieć, że nazwa terpeny zazwyczaj bywa stosowana także do pochodnych tych węglowodorów, aczkolwiek nie jest to właściwe, bo pochodne terpenów to terpenoidy.. gaz, ciecz, substancja stała, biała barwa, bezbarwny,nierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w wodzie, niepalny, zbudowany z węglai wodoru, zbudowany z węgla i wody.. Po 30 latach rozwoju technicznego i metodycznego geofizyki wiertniczej powyższa definicja , pozostając nadal aktualną, wymaga jednak udokładnienia i rozszerzenia.Na stronie sklepu internetowego merlin.pl są stosowane pliki cookies..

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcji: Temat 2: Wzory i nazwy wodorotlenków.

2.Karta pracy ucznia klasy II gimnazjum na lekcji podsumowującej wiadomości.. Napisz wzory oraz nazwy tych związków.Środki przeciwstukowe lub antydetonatory - chemiczne dodatki do paliw stosowanych w silnikach iskrowych, które zapobiegają zjawisku spalania stukowego i, co za tym idzie, zwiększają maksymalny stopień sprężania, który można stosować w tych silnikach.Środki przeciwstukowe w sztuczny sposób podnoszą liczbę oktanową benzyny oraz metanową LPGAlkany, Alkeny, Alkiny i Polimery ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu - metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstrukcyjne) • pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan .. : Jeżeli w nazwie związku konieczne jest wskazanie obecności atomu (atomów) wodoru, to przed nazwą umieszcza się odpowiedni lokant i dużą literę H. Dla częściowo uwodornionych pochodnych węglowodorów policyklicznych w nazwie stosuje się odpowiednie przedrostki: "dihydro", "tetrahydro" itd., wraz z lokantami (o ile to konieczne .Jeżeli alkan nie ma rozgałęzień, to można go również zapisać poprzedzając go literą n (skrót od normalny, patrz dalsza część tekstu), np.: butan - n-C 4 H 10, co oznacza, że w tej cząsteczce wszystkie atomy węgla są ustawione w jednym szeregu.Podaj nazwy węglowodorów : a) C5H10 b)C9H16 c)C8H14 d)C7H14 Zad 2..

od Infitira 09.01.2012 weglowodorów zastosowanych w pzedmiotach Zaloguj się by dodać komentarz ...Jak to zrobić?

Stosuje się mnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji kosmetyków, tłuszczów syntetyczych oraz do produkcji materiałów wybuchowych.. 3 Zadanie.. pomożecie?. Zadanie premium.napisz nazwy węglowodorów stosowanych w przedmiotach przedstawionych na fotografiach Przepraszam za jakośc zdjęcia Pilnie!. Jest mieszaniną niższych alkanów, głównie metanu (75%), etanu i propanu oraz par wyższych węglowodorów i niewielkich ilości azotu, siarkowodoru, dwutlenku węgla i pary wodnej.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Wymień grupy związków organicznych zawierających atomy azotu.. Odpowiedź uzasadnij,wykonując obliczenia.. 10 Zadanie.. 60 .. Podziękuj Napisz do mnie!. Zad4.Napisz równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego a) heksanu b) CH3-(CH2)12-CH3 c) alkanu o 12 atomach węgla w cząsteczce d) alkanu o 16 atomach wodoru w cząsteczce 2.Przyporządkuj a) metan b) etan c) propan-butan d) benzyna 1.mieszanina ciekła węglowodorów wykorzystywana jako paliwo 2.ma gestosc mniejszą od powietrza i jest głownym składnikiem gazu ziemnego 3 .Olejki w aromaterapii stosuje się na podstawie ich składu chemicznego aldehydów, estrów, ketonów, fenoli i węglowodorów monoterpenowych.. [CHEMIA] Nazwy mieszanin metali i ich zastosowanie 2010-10-12 18:52:12 w palnikach acetylenowo-tlenowych , służących do spawania i cięcia metali stosuje sie 2016-03-09 20:12:05 Napisz nazwy i wzory sumaryczne węglowodorów ,których cząsteczki przedstawiono za pomocą poniższych modeli 2011-10-23 14:21:51Powszechne stosowanie tworzyw syntetycznych (np. opakowań jednorazowych) generuje duże ilości odpadów, które w większości przypadków nie ulegają biodegradacji.. A teraz zajmijmy się skórką cytryny, pomarańczy czy mandarynek i klementynek.. Przypomnij sobie następujące pojęcia, wzory i reakcje: • alkohol, grupa alkilowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe, • nazwy i wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi,W 1972 r. S. Plewa napisał, że ''zespół metod geofizycznych stosowanych w otworze wiertniczym (odwiercie) nosi nazwę ''geofizyki wiertniczej''.. Pobierz jpg.. Masa cząsteczkowa pewnego alkanu wynosi 70u..Komentarze

Brak komentarzy.