Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach karta pracy
a) Wiadomości.. Przebieg lekcji 1.Aby pobrać karta informacyjna, którym wyjaśniono, co oznaczają argumentów i sposobach ich używania, kliknij łącze poniżej.. Uzupełnij tabelkę: 8 p.Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów - karta pracy ucznia Zadanie 1.. Praca domowa.Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Sprawdzian z chemii, z wodorotlenków.. Pytania za 1 punkt: Jaki jest wzór grupy funkcyjnej alkoholi?. Zademonstruj i omów ruch drgający na przykładzie wahadła, sprężyny i linijki.. Polecenie 1.. Uczniowie pracują zgodnie z poleceniami w karcie pracy.Tłumaczenie słowa 'podsumowanie' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. .KARTA PRACY „Otrzymywanie tlenu" .. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Podział klasy na cztery grupy i wyjaśnienie sposobu pracy na lekcji.. „Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach", plik: karta-pracy-12-podsumowanie-wiadomosci-o-wodorotlenkach.doc (application/msword) Chemia Nowej EryKarta pracy 12.. Celem lekcji jest zbadanie stopnia opanowania materiału z działu: „Sole".. Kamila Borowiec..

Podsumowanie wiadomości o nieosobowych formach czasownika.

Dyspozycja jonowa według Arrheniusa - rozpad substancji na jony pod wpływem wody.. Zadanie 1.. Podsumowanie wiadomości z lekcji- zebranie informacji o sodzie i związkach sodu2.. Udzielenie wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze uzupełnienia i utrwalenia przed sprawdzianem Karta pracy: „Podsumowanie wiadomości o drganiach i falach sprężystych".. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach.. Uczniowie samodzielnie sprawdzają sprawdzają swoje testy na podstawie kart odpowiedzi 4.. Definicja kwasów i zasad Arrheniusa : A ) KWASY - elektrolity , które ulegają dysocjacji na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych .Karta praca - rzeczowniki i czasowniki W piątek przywitałam moich uczniów kartą pracy, która posłużyła mi jako podsumowanie zdobytych wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.. Uczniowie rozwiązują test 3.. Uczeń: wie, które związki zaliczamy do kwasów, a które do wodorotlenków, zna właściwości i zastosowanie poznanych kwasów i wodorotlenków, wie, które kwasy zaliczamy do tlenowych, a które do beztlenowych, zna sposoby otrzymywania kwasów i .-obliczać zawartość procentową danego pierwiastka w wybranym kwasie i wodorotlenku,-obliczyć stosunek mas pierwiastków w wybranym kwasie i wodorotlenku,-obliczać masę cząsteczkową kwasu i wodorotlenku.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Podsumowanie wiadomości o solach dokumenty dydaktyczne Diagnoza standardu egzaminacyjnego IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.Odejmowanie ułamków o jednakowych wykładnikach - karta pracy Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie Potęgowanie potęgi o wykładniku całkowitym tego kwasu..

Podsumowanie pracy uczniów, 9.

Metoda nauczania:-podająca,Dzięki tej krótkiej pracy z kartkówki z wodorotlenków dostałem 3 na poziomie 1 klasa liceum z drugiej strony pytania były takie właśnie 1. nazwij wodootlenki i same wzory właśnie typu Mg(OH)2 - nazwa więc na wszystkie 10 co podała nauczycielka odpowiedziałem poprawnie i drugie pytanie otrzymywanie i były prawie takie same jak tutaj a dwa nawet identyczne a trzecie to już coś .Przesyłam konspekt lekcji powtórzeniowej o kwasach i wodorotlenkach z kartą pracy pt " Festiwal wiedzy o kwasach i wodorotlenkach" realizowany metodą pracy w grupach .. Podsumowanie pracy grup, zatwierdzenie ocen i wpisanie ich do dziennika.. Plan wynikowy.. Postawy-zaangażowanie w trakcie lekcji,-umiejętność pracy indywidualnej.. Ktoś rozwiąże lub ma odpowiedzi ?Podsumowanie wiadomości z modułu żywienia - praca w grupach rozsypanka .. Karta pracy z wiedzy o społeczeństwie - Społeczeństwo i jego struktura.. Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie: Dokumentacja Plan wynikowy.. Pobierz.. Uczniowie pracując w grupach, muszą .Podsumowanie wiadomości o solach - karta pracy ucznia..

Rozdanie grupom kart pracy (załącznik nr 1).

Zachęcamy do wydrukowania kopii karty, lub zapisz go w dowolnym miejscu na komputerze dotyczyć później.Uczniowie otrzymują test i zapoznają się z jego formą, zadają pytania związane z pracą - test trwa 30min.. Kamienica Polska.. Wskaż 3 wzory .. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatnego e-book'a - "Techniki skutecznego uczenia się", zapisz się na newsletterKarta pracy - Kwasy.. W przedstawionym poniżej wzorze strukturalnym kwasu węglowego zaznacz .. Myśli i słowa.Plastyka Religia Wiedza o społeczeństwie Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie fizyczne Zajęcia artystyczne (przedmiot uzupełniający) Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający) Szkoły ponadgimnazjalne Najnowsze Najpopularniejsze Pokaż wszystkie.Podgląd załącznika nr 1Podgląd załącznika nr 2.. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: •wie, które związki zaliczamy do kwasów, a które do wodorotlenków, •zna właściwości i zastosowanie poznanych kwasów i wodorotlenków, •wie, które kwasy zaliczamy do tlenowych, a które do beztlenowych,Diagnoza standardu egzaminacyjnego IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.. Karta informacyjna Wyszukaj.pionowo zostanie otwarty jako pliku PDF w Programie Adobe Reader.. Jaki będzie wzór sumaryczny alkoholu zawierającego w cząsteczce 3 atomy węgla i 1 grupę hydroksylową?.

Forma pracy:-praca indywidualna.

Faza realizacyjna: Uczniowie wybierają w każdej grupie lidera, sekretarza oraz sprawozdawcę.. Lubin.Test Wodorotlenki, Rozdział II podręcznika Chemia Nowej Ery dla Klasa II.. 3,4 str. 99 dla chętnych4.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Uczniowie nie mogą korzystać z podręczników i zeszytów przedmiotowych.. 2.Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Scenariusz lekcji 13 z kartami pracy.. Odpowiedz na losowo wybrane pytanie.. Kwasy i wodorotlenki - powtórzenie wiadomości, klasa II.. Błędnie rozwiązane zadania przepisywane są we właściwej formie do zeszytów 5.. Karta pracy 12. Podaj wzór grupy funkcyjnej kwasów karboksylowych.To powtórzenie o kwasach wodorotlenkach i solach przyda się najbardziej klasie 2 gimnazjum.. tlenków kwasowych, czyli tlenków, które z wodą tworzą kwasy.. a) wodorotlenek rtęci (II) ; b) wodorotlenek manganu(II), c) wodorotlenek chromu (III); d) wodorotlenek ołowiu (II) , e) wodorotlenek strontu .NaHCO3 - pokaz, karty pracy - pogadanka- uzupełnianie kart pracyKOŃCOWE1.. Podanie zadania domowego.- Wypisz kilka zastosowań: NaOH, NaCl, NaHCO3, NaNO3, Na2CO3- Zad.. 1.Uzupełnij puste miejsca w grafie .8.. „Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach", plik: karta-pracy-12-podsumowanie-wiadomosci-o-wodorotlenkach.doc (application/msword) Chemia Nowej EryPodsumowanie wiadomości o kwasach i wodorotlenkach 1.Podsumowanie wiadomości o kwasach i wodorotlenkach 1.. Cele lekcji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt