Scharakteryzuj procesy endogeniczne
(miejscami nawet do 500 m.. Rozdział VI Peocesy egzogeniczne str. 232 - 277 Peocesy egzogeniczne.. Najważniejszym procesem katabolicznym jest oddychanie w czasie, którego utlenianie cukrów prowadzi do powstania dwutlenku węgla i wody z równoczesnym .GEOLOGICZNE PROCESY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Przedmiotowa Strona z GeografiiProcesy endogeniczne str. 182 - 231 Wnętrze Ziemi.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2013-03-02 16:57:47procesy zachodzące we wnętrzu lub na powierzchni Ziemi wywołane czynnikami wewnętrznymi (endogenicznymi).. Litosfera - procesy endogeniczne , Część 1 , Geografia dla maturzysty ZR , Geografia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plopisać cechy właściwe danej osobie, rzeczy lub danemu zjawisku, wymienić elementy typowe, specyficzne dla kogoś lub czegośTest Wnętrze Ziemi.. 'endon', wewnątrz; 'genos', pochodzenie) - procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi.Procesy te powodują przemieszczanie materii w skorupie i górnym płaszczu Ziemi, wpływając na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu i wulkanizmu, procesów sejsmicznych, lądotwórczych, górotwórczych itp.Procesy endogeniczne.. Powodują zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu poprzez wypiętrzenie terenu, jego zapadnięcie, nadbudowanie spowodowane ruchami pionowymi, poziomymi oraz erupcjami wulkanicznymi.Procesy endogeniczne, procesy wewnętrzne (gr..

Procesy endogeniczne.

Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi .Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi sprawdzian gdzie mogę znaleźć odp do grupy B ?. Rozdział VI Peocesy egzogeniczne str. 232 - 277 Peocesy egzogeniczne.. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne .. Źródłem tych procesów jest energia: - zewnętrzna - pochodząca od Słońca; - wewnętrzna - pochodząca z wnętrza Ziemi (jądra).Zadanie: scharakteryzuj procesy endogeniczne na kuli ziemskiej praca kontrolna pomocy .. Czynniki endogeniczne - mogą również dotyczyć zmian zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, których dynamika jest .Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działania zarówno procesów endogenicznych (wewnętrznych) jaki egzogenicznych (zewnętrznych).. szelf - jest podwodnym przedłużeniem kontynentu, łagodnie opadającym do głębokości ok. 200 m.. Ruchy wypiętrzające prowadzą do ustąpienia morza z lądu, czyli jego regresji.. mgr SŁAWOMIR DMOWSKI [email protected] SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT.. Górotwory - zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym.Procesy wewnętrzne - endogeniczne, wywołane są energią wnętrza Ziemi.. Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz..

KONSULTACJE.endogeniczne procesy, procesy geol.

W tych przemianach produkty znajdują się na niższym poziomie energetycznym niż substraty.. Rozdział VII Gleby.. Procesy endogeniczne prowadzące do zmian w obrębie skorupy ziemskiej na dużych jej obszarach nazywa się .Procesy endogeniczne str. 182 - 231 Wnętrze Ziemi.. Uwaga: wczytywanie prezentacji może potrwać od kilku sekund do kilku minut.. zachodzące pod powierzchnią Ziemi, związane genetycznie ze zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi, przebiegające dzięki czerpanej stamtąd energii; Więcej w EncyklopediiCo to są procesy egzogeniczne .. Strefa ta jest kształtowana przez fale, pływy i prądy morskie, erozję i akumulację rzeczną oraz procesy denudacyjne w postaci osuwisk nadmorskich pochyłości lądu.admin Geografia, Geografia fizyczna, Geologia geografia, geografia fizyczna, geologia, geologiczne procesy zewnętrzne, litosfera, procesy egzogeniczne.. Procesy wewnętrzne - ENDOGENICZNE Procesy zewnętrzne - EGZOGENICZNE _____ Powierzchnia Ziemi poddana jest ciągłemu działaniu procesów geologicznych kształtujących jej obraz.. Procesy endogeniczne Procesy endogeniczne to: Ruchy lądotwórcze Epejrogeneza, ruchy lądotwórcze, ruchy epejrogeniczne, powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej.. 2012-03-22 21:54:05; Ma ktoś sprawdzian z geografi z działu " Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi " 2014-03-09 20:54:13Proces egzogeniczny - proces geologiczny wpływający na obraz stałej powierzchni ciała niebieskiego, w szczególności Ziemi, wywołany czynnikami zewnętrznymi czyli egzogenicznymi.Procesy te mogą być związane z oddziaływaniem czynników działających w obrębie zewnętrznych geosfer, np. atmosfery oraz kosmicznych (np. upadkami planetoid i komet).84% Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi; 81% Litosfera - czynniki wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi; 85% Atmosfera..

Procesy endogeniczne TEST STRESZCZENIE.

Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne .Procesy endogeniczne" (poziom rozszerzony) 6.. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.. Objawia się na powierzchni Ziemi jako trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy epejrogeniczne, talasogeniczne, izostatyczne oraz ruchy orogeniczne.. Powodują one przy ruchu obniżającym transgresję morza-wkraczanie morza na ląd.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Rozdział 5.. ), zaś jego szerokość jest bardzo różna i waha się od kilku km do około .procesy zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane czynnikami zewnętrznymi (egzogenicznymi).. FORMY UKSZTAŁTOWANIA DNA OCEANICZNEGO.. 2.PROCESY GÓROTWÓRCZE GÓROTWÓR (OROGEN) - zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym; nie ma żadnego znaczenia, czy tworzą .Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Czynniki te mają swe źródła we wnętrzu Ziemi i są to działania sejsmiczne (trzęsienia Ziemi), wulkaniczne, plutonizm, ruchy płyt tektonicznych i ruchy górotwórcze (orogenezy).Czynnik endogeniczny - czynnik geologiczny, którego siła tkwi we wnętrzu Ziemi (inaczej przyczyna procesu geologicznego)..

84% Czynniki endogeniczne kształtujące rzeźbę terenu.

Biosfera str. 278 - 328 Gleby.. Do podstawowych procesów endogenicznych, mających największy wpływ na współczesny obraz geosystemu kuli ziemskiej, należą procesy górotwórcze, procesy plutoniczne i wulkaniczne oraz procesy sejsmiczne.Procesy endogeniczne (wewnętrzne - wywołane energią z wnętrza Ziemi): - trzęsienia Ziemi - plutonizm - wulkanizm - ruchy górotwórcze - ruchy lądotwórcze RUCHY GÓROTWÓRCZE Góry - jednostki morfologiczne o dużej wysokości względnej i bezwzględnej i dużym zróżnicowaniu rzeźby.. Temperatura powietrza.. Procesy zewnętrzne - egzogeniczne, uwarunkowane są zróżnicowaną dostawą energii słonecznej oraz grawitacją.. 85% klimat - morzeKATABOLIZM jest to proces rozpadu złożonych związków organicznych na związki prostsze o znacznie mniejszych zasobach energetycznych.. Równomierne wypiętrzanie pozwala na zachowanie pierwotnego, poziomego układu warstw skalnych, a obszar o takim ułożeniu warstw ma budowę .Działalność morza najwyraźniej zaznacza się w strefie przybrzeżnej, czyli w strefie kontaktu lądu i morza.Znajduje się ona pomiędzy linią najwyższego i najniższego stanu wody.. Biosfera str. 278 - 328 Gleby.. Rozdział VII Gleby.. Pochodzą generalnie z energii słonecznej, a następnie z ruchów wody, lodowców, wiatru, działalności organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także działalności ludzkiej (działalności antropogenicznej).Diastrofizm to w geologii ogół procesów powodujących mechaniczne deformacje skorupy ziemskiej w jej geologicznej ewolucji, np.: wypiętrzenia i zapadnięcia całych obszarów, fałdowania, powstawanie uskoków, trzęsienia ziemi, zmiany linii brzegowej, transgresje i regresje mórz.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą .Ruchy epejrogeniczne - to powolne ruchy pionowe wielkich obszarów kontynentów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt