Raport ewaluacji wewnętrznej kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Wstęp - przebieg ewaluacji Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące wychowawczej roli szkoły -RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: Dorota Bieszcz- Daniluk Izabela Sito Data sporządzenia raportu: 30 kwietnia 2017 r. Zespół Szkół w Trzcianie Rok szkolny 2016/171 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Opracowanie - Łukasz Pieniążek Współpraca: Marta Dutka, Ewa Paczkowska, Anna Bakalarek, Grzegorz WalendowskiRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: 1.. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej ustalił harmonogram działań zawierający pytania kluczowe, narzędzia badawcze oraz grupy poddane badaniu.. Problem badawczy .. Respektowane są normy społeczne Raport opracowali: Ewa Głogowska-Nowak Jarosław Kot czerwiec 2014PROJEKT EWALUACJI Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 1.. Zebranie informacji czy przedszkole podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.. Zakres diagnozowania: wymaganie 5: W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne..

Wymaganie Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju.. Rok szkolny 2017/2018 .. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu - Szkoła Podstawowa, przez zespółKształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Rodzice są partnerami szkoły lub .Raport Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne WSTĘP I Charakterystyka wymagań: Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celuCel ewaluacji Pozyskanie informacji czy dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie.. wymaganie 1.4.. Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych postaw wśród uczniów i respektowania ustalonych zasad postępowania i zachowania w szkole przez uczniów i nauczycieli.Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII im..

W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluacja miała na celu: 1.Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Anita Romanowicz.. Pytania kluczowe.. Pozyskanie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych postaw wśródRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 4 Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne Prowadzące: Błaszczak Anna .. Ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm.. Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.. Ewaluacja miała na celu: 1.. Uczniowie naszej szkoły respektują normy społeczne, prezentując właściwe zachowania w różnych sytuacjach.. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2013/2014 wymaganie 5. normy społeczne.. 1 Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych im.Unii Europejskiej w Jeleniej Górze5.. Nauczyciele współpracują w€planowaniu i€realizowaniu procesów edukacyjnych.€ 8..

Kształtowane są postawy i€respektowane normy społeczne.€ 6.

W szkole ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych oraz w miarę potrzeb modyfikuje się je.. Szkoła lub€placówka wspomaga rozwój uczniów, z€uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.€ 7.. (co najmniej 60% populacji).RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE - raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół im.. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) 1. wyniki w odniesieniu do przemocy psychicznej są jeszczeWyniki ewaluacji Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Stan oczekiwany: Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.. Podstawa prawna:Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych jest przedmiotem ewaluacji zewnętrznej w tym roku szkolnym..

W szkole kształtowane są postawy i respektowane.

Goświnowice, maj 2017rwybrał i przedstawił Radzie Pedagogicznej szkoły oraz zlecił zespołowi ds. Ewaluacji Wewnętrznej do zbadania poziomu realizacji dwa wymagania: Wymaganie 5 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Wymaganie 6 „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Potulickiej w Wojnowie obszar 1.. Aleksandra Rudzińska 3.. Zbadanie, czy szkoła realizuje koncepcję pracy .2.. Cele ewaluacji wewnętrznej.. Respektowane są normy społeczne.. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających na celu kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1611) obowiązuje od 1 września 2017 r. Zgodnie z charakterystyką wymagania dzieci w przedszkolu powinny .RAPORT Z EWALUAJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Zespół ewaluacyjny w składzie: Renata Walens, Beata Kulczak, Olga Klub, Paulina Sieradzka Cele ewaluacji: 1.. Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne i dydaktyczne są zorganizowane w sposób służący kształtowaniu postawRAPORT .. Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy działań szkoły w zakresie wymagania: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne".. Przedmiot ewaluacji: 1.. Wiele działań w przedszkolu jest analizowanych, ocenianych i modyfikowanych wspólnie z rodzicami.. Analiza wyników ewaluacji… 143 padło ofiarą przemocy fizycznej w szkole (30% w 2009 roku), w odniesieniu do gimnazjów w obu odpowiednich latach 30%, a szkół ponadgimnazjalnych odpo-wiednio - 21% i 19%.. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole w Twardorzeczce Rok szkolny 2016/2017 KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących znajomości przestrzegania norm społecznych orazdotyczącymi norm społecznych i wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.. Zbigniew Kołaczek Data sporządzenia raportu: 31 maja 2016 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie Rok szkolny 2015/2016Uwzględniając wymaganie będące problem badawczym: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej ustalił harmonogram działań zawierający pytania kluczowe, narzędzia badawcze oraz grupy poddane badaniu.. 1.KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU SZKOŁA PODSTAWOWA 1 I Informacje podstawowe.. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt