Scharakteryzuj przestrzeń ukazaną w wierszu zwracając uwagę na kontrasty
(tekst).w wierszu - omawia osobę mówiącą w wierszu - ustala, czego dotyczą.przestrzenią ukazaną na obrazie - omawia malarskie sposoby.. - 13, 4.Znowu zadane wypracowania do napisania?. Porównaj konwencje literackie podanych tekstów.. Norwid wielokrotnie wypowiadał się w sprawach społecz­nych, zwracał uwagę na nierówność warstw, nędzę i upokorzenie bieda­ków oraz obojętność tych, którzy byliby w stanie odmienić zły los.. Uczuwał w tym ulgę, gotową łatwość, gorzką przyjemność.Wyznawał Elżbiecie swą zdradę - jakby to było już przewidziane, wiadome z góry.. W jaki sposób w warstwie językowej.. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek.. Scharakteryzuj ich wygląd.. (tekst) DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE -Sformułuj program poetycki Leopolda Staffa wyrażony w wierszu z okresu XX_lecia międzywojennego np."Ars poetica".. Nadobna niewiasta zwracała na siebie powszechną uwagę niezależnie od tego czy była złą kobietą, bawiącą się uczuciami innych, czy dobrą i wierną - jakich wtedy było niewiele.. Omów środki, które budują obraz świata.Zanalizuj wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.Zwróć uwagę na środki artystyczne zastosowane przez poetów.. Omów zagadnienie, nawiązując do kilku reprezentatywnych dzieł.Wizerunek urodziwych dam Baroku przedstawiany w malarstwie lub poezji był mniej więcej jednolity.. Zwróć uwagę na wykreowane w nich przestrzenie i bohaterów literackich.Sugestia odbywa się w wierszu na wielu poziomach..

Czas i przestrzeń w dramacie antycznym, romantycznym i współczesnym.

Przysłowia bowiem zapewniały: "uroda wielki orator, wielki mocarz", a gdy kobieta była urodziwa .Temat 1.. Zaloguj się, aby móc korzystać z tej opcji13.. Topos księgi w literaturze, malarstwie i filmie.. Świadczą o tym liczne parafrazy, rozbudowane porównania „ A jako w krajach zamętu i nocy/ skłóconych żywiołów waśnią,/ jednym <<stań się>> z bożej mocy".. Pisany regularnym dziewięciozgłoskowcem, składa się z czterech strof o różnej ilości wersów (1. strofa - 14 wersów, 2.. Zanalizuj i zinterpretuj opowiadanie Sławomira Mrożka Lolo, zwracając uwagę na sposób kreowania bohaterów i paraboliczny charakter sytuacji przedstawionej w tekście.. To, co dla jednych jest tragedią i znakiem śmierci, dla innych może stać się niczym nie znaczącym szczegółem.. Wykorzystaj znajomość odpowiednich kontekstów.. Przypominał sobie, jak tak samo ojciec .Artyści i poeci gorączkowo poszukują nowych tematów, próbują znaleźć metodę ukazania swoistej prawdy o człowieku i zwracają uwagę na dwoistość tej prawdy.. Scharakteryzuj oda pokolenia, zwracając uwagę na przypisane im przez poetą postawy życiowe, wartości i celeNa uwagę zasługuje bogata kompozycja utworu.. - opisuje obraz - zwraca uwagę na środki języka malarskiego wywołuje na odbiorcyTechnikum Nr 5 CKZiU w Sosnowcu..

zwracając uwagę na konteksty historyczne i kulturowe.

Omów problem, interpretując celowo wybrane przykłady.. Widzi różnice pomiędzy swoją osobą a tłumem - ludzie nie dostrzegają tego co ona, jednak wierzą w powrót Jasieńka i modlą się.temat, zwracając uwagę na sposób funkcjonowania motywów i jego funkcje.. ROZWINIĘCIE TEMATU Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.. Andrzej Morsztyn w wierszu pt. „Niestatek" zwraca uwagę, że kobieta może być piękna a jednocześnie bardzo brzydka.Katalog ściąg i wypracowań z zakresu.. Na naszej stronie znajdziesz bazę kilku tysięcy oryginalnych wypracowań które pomogą Ci przygotować zadanie domowe, prezentacje maturalne, prace maturalne.Dzięki twórczości poety­-myśliciela zweryfikowano poglądy na sztukę, jej pochodzenie i za­dania.. W wierszu odnajdujemy także mitologiczne motywy np. Herakles, nektar, pierwotny chaos.Zastanawia-przy straszliwej naturalistycznej deformacji dokonanej na ciele kobiety zakończenie wiersza: „Powiedz, żem ja zachował formę i treść boską / Mojej zbolałej miłości" Poeta zwraca w tym wierszu uwagę, że życie każdego człowieka jest już od chwili narodzin naznaczone śmiercią, że każdy z nas skończy w mogile .„Moja piosnka II" napisana została w 1854, a więc po aresztowaniu poety (1846), które było wynikiem działalności Norwida na niwie politycznej.W tym momencie wrota do ojczyzny zostały dlań zamknięte..

Przede wszystkim zwraca uwagę ukształtowanie formalne wiersza.

Analizując utwory prozatorskie i poetyckie pochodzące z 2-3 epok literackich, przedstaw sposoby opracowania tego motywu i jego funkcje.. Dwóch studentów filologii polskiej, finalistów olimpiady polonistycznej, oferuje: - pisanie tekstów prezentacji maturalnych - sporządzanie bibliografii i konspektów - poprawianie gotowychUkazując kontrastowe sytuacje poeta zwraca uwagę na zjawisko obojętności wobec ludzkiego dramatu i braku wrażliwości na cierpienie.. Rozpoczynający utwór wers kieruje słowa i myśli podmiotu lirycznego w stronę ojczyzny.W wierszu Nad wodą wielką i czystą Mickiewicz - co podkreśla M. Maciejewski - staje się przede wszystkim „poetą przestrzeni".. (tekst) -Zinterpretuj wiersz Władysława Broniewskiego pt."Zagłębie Dąbrowskie", zwracając uwagę na nastrój i zjawiska społeczne przedstawione w utworze.. Analizując wiersze Nie wierzę w nic Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Przedśpiew Leopolda Staffa, porównaj ukazany w nich obraz człowieka oraz jego stosunek do życia i świata.. 2.Serwis humanistyczny zawierający wiele materiałów nt. analizy i interpretacji literatury, gramatyki języka polskiego, matury i olimpiady oraz teksty i konteksty literackie, przeznaczony dla uczniów, studentów i nauczycieli.W hymnie Kasprowicz odwołał się do żywej wśród symbolistów i ekspresjonistów techniki wiersza wolnego..

Zwróć uwagę na sposób nawiązania, cel i funkcje.

(Żywot człowieka poczciwego - Mikołaj Rej, Prawiek i inne czasy - Olga Tokarczuk) Temat 2.. 15.Kontrast jako sposób wyrażania refleksji o świecie i człowieku.. Artysta skupia się w nim bowiem na opisie górskiego jeziora, który staje się dla niego punktem wyjścia do refleksji nad życiem, przemijaniem, sensem ludzkiego istnienia.w sto lat będą po mnie…" wygnanie to cecha kondycji człowieka: każdy odejdzie, człowiek wśród ludzi bywa samotny, może odczuwać swoją nicość wobec ogromu świata i potęgi Boga Udowodnij, że świat ukazany w wierszu jest: ogromny i bezkresny, piękny, obcy, wieczny.. Zwróć uwagę na symbolikę i funkcjonowanie motywuZwróć uwagę na kreację osoby mówiącej oraz funkcję motywów czasu i natury.. temat LITERATURAKarusia kocha miłością prawdziwą, mocną, której nie jest w stanie pokonać nawet śmierć.. nazwiska pojawiają się w opowiadaniu Sobolewskiego.. Jana Kasprowicza uważa .Wiersze w roli manifestu programowego.. Interpretacja.. Na podstawie "ody do młodości" przedstaw, jak Mickiewicz ujął konflikt "młodych" i "starych".. Granica (fragment) Musiał mówić.. Interpretując celowo wybrane przykłady, zwróć uwagę na różnorodność wizerunków kobiet w literaturze różnych epok.. (tekst) -Zinterpretuj wiersz Władysława Broniewskiego pt."Zagłębie Dąbrowskie", zwracając uwagę na nastrój i zjawiska społeczne przedstawione w utworze.. -----DROGA DO ROSJI - kibitki przemierzają bezkresne przestrzenie Rosji - w drodze na Syberię zesłańcom .Rozważając problem, zwróć uwagę na postępowanie rodziców bohaterów i innych osób w podobnych sytuacjach.. 1.-Sformułuj program poetycki Leopolda Staffa wyrażony w wierszu z okresu XX_lecia międzywojennego np."Ars poetica".. Motyw lalki i marionetki w literaturze.. Artysta - bohaterem literackim.. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej Dom wielkiego człowieka.. Strofy te ukazują analogiczny obraz do obrazu zawartego w pierwszej i drugiej strofie.Zwróć uwagę na sposób wypowiedzi bohatera.. Odwołaj się do kontekstów kulturowych.. Zwraca się do zmarłego ukochanego prosząc go o zabranie jej z tego świata.. "Dies irae" ma wyraźnie zaznaczoną budowę stroficzną, choć strofy są różnej długości.Pisząc wiersz wolny autor zastosował tradycyjne systemy wersyfikacyjne: sylabiczny, sylabotoniczny i toniczny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt