Notatka z obserwacji lekcji

notatka z obserwacji lekcji.pdf

Warto zanotować, co zasługuje na uwagę, co możemy wykorzystać na własnych lekcjach, co nam się podobało.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę 2. stanowią dokumentację spostrzeżeń 3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych .II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Konspekt lekcji otwartej z biologii przeprowadzonej .. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Czy nauczyciel odnosi się do ucznia życzliwie i z szacunkiem?. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. jakie było tempo lekcji?Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. Kompletne, bo dyktowane przez nauczycieli.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników..

Arkusz obserwacji lekcji.

Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Pracując wiele lat w szkole wielokrotnie spotykałam się z pojęciem obserwacji lekcji.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp.. Takiej obserwacji nie można, w mojej opinii, zamknąć w ramach standaryzowanego arkusza obserwacji z dwuwartościową logiką odpowiedzi tak/nie.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. 2.notatki Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - jako wynik współpracy z opiekunem stażu.. Kościan.. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. newsletter, wiadomości SMS) przez Grupę OLX sp..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Czy utrzymywany jest kontakt z uczniem, podtrzymywanie zainteresowanie tematem?. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Jeżeli nie, to dlaczego.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. Materiały podzielone zostały na poszczególne działy.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. A jeśli z jakiegoś powodu nie było mnie na lekcji, łatwo mogłam to uzupełnić odpisując od kogoś z klasy.. Każda notatka to książkowa publikacja, w której uczniowie mogą znaleźć najważniejsze informacje.. Arkusz obserwacji zachowania uczniów klas 0.. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji.. Na studiach sytuacja się komplikuje.Notatka z obserwacji wspierającej - grupa pomarańczowa: "Koleżanka przeprowadziła na prowadzonej przeze mnie lekcji obserwację wspierającą.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychNie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji..

Czy zrealizowałaś cele lekcji.

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Poprosiłam, by zwróciła uwagę na prawidłowe wykorzystanie przeze mnie i przez uczniów czasu na lekcji.. .Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka).. LeokadiówARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. dnia 25 marca 2011 r. w klasie I c gimnazjumNotatki Z Lekcji najnowsze ogłoszenia na OLX.pl.. yły to najczęściej obserwacje wykonywane przez dyrektora szkoły, ewentualnie (co dużo, dużo rzadziej się zdarzało) obserwacje tzw. lekcji otwartych, na które zapraszają nauczyciele, aby pokazać swoją lekcję, z której są dumni.W czasie obserwacji nauczyciel zaproszony na lekcję powinien sporządzić notatki, które po zinterpretowaniu wykorzysta w późniejszej rozmowie z prowadzącym lekcję.. Projekt oceny dorobku zawodowego Spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, zdobytych doświadczeń, rozwiązywaniu trudności, itp. .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przez całą podstawówkę, gimnazjum i liceum moje zeszyty były ładne, tematy i daty podkreślone świecącymi kolorami, a notatki kompletne..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Z zegarkiem w ręku koleżanka obserwowała poszczególne etapy lekcji.Obserwacja lekcji otwartej nauczycielom dała możliwość: wzbogacenia własnego warsztatu pracy.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.1.. Co teraz poprawiłabys w swojej lekcji.Katalog Kamil Kociuba, 2017-06-13 Gdynia Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie z obserwacji lekcji - informatyka rozszerzonaPlik KARTA OBSERWACJI NAUCZYCIELA1.doc na koncie użytkownika honia100 • folder arkusze obserwacji dziecka • Data dodania: 4 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dwa razy w miesiącu obserwowałam różnorodne lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (19 obserwacji w tym 4 zajęcia w grupie świetlicowej), na bieżąco sporządzałam notatki z obserwacji, formułowałam wnioski, dzieliłam się spostrzeżeniami z prowadzącym zajęcia.. porównania metod pracy innych nauczycieli.. Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny.Notatki z lekcji to publikacje obejmujące zagadnienia z przedmiotów takich jak biologia, historia, fizyka, chemia czy geografia.. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych.. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoliło mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce.. Element lekcji Obserwacja Aspekt merytoryczny.Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Plik Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu grupa starsza nr 111.doc na koncie użytkownika Moniqsia • folder awans • Data dodania: 30 sty 2010.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!Czy założony temat oddawał treśc lekcji.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Arkusz przed obserwacją 2.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. Uczestniczyłam posiedzeniach Rady Pedagogicznej.. Potworów .. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na:Prawidłowo sporządzone notatki powinny dotyczyć spraw zasadniczych, by w trakcie rozmowy pohospitacyjnej nie gubić się w drobnostkach, gdyż wówczas analiza lekcji dokonana będzie w sposób powierzchowny, niepełny, chaotyczny.. Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. wymiany doświadczeń, poszukiwania nowych metod pozwalając skuteczniej realizować zamierzone cele ..



Komentarze

Brak komentarzy.