Podsumowanie sprawozdania ze stażu
W Polsce .. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. trwał on 2 lata i 9 miesięcy.. Analizaprzygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu; .. Ze względu na ogrom osób, które po niego sięgają, nie mam możliwości bezpośredniej wysyłki drogą mailową.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - VI 2014r.. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. 2.Przed rozpoczęciem stażu zorganizowałam: wycieczkę do Ciechocinka (Rancho pod Olszyną) - 05.06.2009 r. wycieczkę do Torunia (Planetarium „Cudowna podróż", zwiedzanie Starówki) - 24.06.2010 r. W okresie stażu: wycieczkę do Kruszwicy (Mysia Wieża, rejs „Rusałką", Nadgoplański Park Tysiąclecia) - 09.06.2011 r.Imię i nazwisko opiekuna stażu: … Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego.. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.. Stefania Misiarek ODN Poznań Podsumowanie stażu 2020 5Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.. Z dniem 1 września 2012 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9miesięcy na nauczyciela kontraktowego.. 2 pkt 1*).. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku..

W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu.

To o zobaczyłem wchodząc na obiekty mieszczące się przy ulicy Fleminga robi wrażenie.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego za okres staŻu 1.09.2002 - 31.05.2005 sylwia mikucka nauczyciel matematyki ii liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego im.tadeusza koŚciuszki w kaliszu kalisz, czerwiec 2005Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2020r.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Nie starczyło by dnia na to, by wysłać mail choć do połowy zainteresowanych.Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć.. 5 Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu..

na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie ze stażu FCBESCOLA Varsovia.

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie - termin §4 ust.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc .Staż zakończył się w dniu 09.09.2019 roku.. Sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego.. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - V 2016r.Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.. W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem sięPodsumowanie stażu trenerskiego 6 listopada 2017 Dziesiątki wykładów dotyczących filozofii szkolenia, hospitacja treningów, obserwacje meczów drużyn Akademii i pierwszego zespołu, a nawet zajęcia praktycznie związane z przygotowaniem motorycznym - tak wyglądał czterodniowy staż trenerski, zorganizowany przez Akademię Pogoni .nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. zestawień bibliograficznych, notatek ze szkoleń, warsztatów, obserwacji lekcji i .Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.Sprawozdanie ze stażu.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę 😉 Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Podsumowanie Powyższe sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego przed 1 września 2018r.. W zakończonym tygodniu przebywałem na stażu trenerskich w czołowej młodzieżowej akademii piłkarskiej FCBESCOLA Varsovia mieszcząca się w warszawskiej dzielnicy Tarchomin przy ulicy Fleminga. ". W trakcie stażu Pan/Pani nabył/a następującą wiedzę, umiejętności: (Przykładowa wiedza: zna produkty firmy x .od opiekunów stażu.. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu.. Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor Przedszkola.Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt