Test czasownik have got
Darmowy kurs z języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych.. 10 have got / has got w zdaniach pytających Uzupełnij pytania.. English Verb - Have and Have got - Test 0446 Czasownik 'have (got)' Czasownik 'have' oznacza 'mieć, posiadać'.. W tym znaczeniu moŜe występować ze słowem 'got', którego na język polski nie naleŜy tłumaczyć..Komentarze

Brak komentarzy.