Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych
Najczęściej spotykanym typem tych dolegliwości jest jednak tak zwane odwrócenie rytmu dobowego.. Testy przesiewowe i testy diagnostyczne.. 6 Inne typowe choroby neurologiczne wieku starszego (m.in. udary mózgu).. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. Mozliwości terapii farmakologicznej w wybranych zespołach otępiennych: wskazania do leczenia, skuteczność leczenia, efekt placebo, wpływ wybranych leków na funkcje poznawcze, objawy psychotyczne jako efekt uboczny farmakoterapii.. 6.Osoby cierpiące na choroby otępienne często wykazują różnego typu zaburzenia snu: trudności w zasypianiu, częste wybudzanie w nocy, krótki sen.. Termin: 24-26.04.2020 r. Miejsce: Sanatorium MSW w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 SopotDaria Biechowska, Edyta Orłowska, Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych, Polski Przegląd Neurologiczny, 2012, tom 8, nr 2 Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych.. Zaprezentowano wzorzec zaburzeń poznawczych, a także podano ogólne zasady diagnostyki i różnicowania otępień.. Najczęściej są to choroby neurozwyrodnieniowe mózgu.4.. Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona, otępienie z ciałami Lewy'ego, otępienia naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie pourazowe.DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH..

Diagnoza różnicowa wybranych zespołów otępiennych.

Uszkodzeniu funkcji poznawczych zwykle towarzyszy, a nawet poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami .3.. Podkreślono znaczenie neuropsychologa w zespole diagnostyczno-leczącym chorych z demencją.Daria Biechowska, Edyta Orłowska, Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych, Polski Przegląd Neurologiczny, 2012, tom 8, nr 2 Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik, Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona, Postępy Nauk Medycznych, t. Objawia się ono wzmożoną aktywnością występującą w nocy oraz sennością w dzień.Demencja.. Farmakoterapia w otępieniu.. Zespół otępienny - definicja Globalny, trwały spadek sprawności intelektualnej w następstwie rozlanego, nieodwracalnego uszkodzenia .. neuropsychologiczne, badania laboratoryjne iOtępienie (demencja) powoduje, że zaburzone są wyższe funkcje korowe (poznawcze): pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język oraz ocena.. Uwarunkowania zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.ZESPOŁY OTĘPIENNE- REHABILITACJA I DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA .. MEDYCZNE ASPEKTY WIEKU STARSZEGO 1.. Farmakoterapia w otępieniu.. 3 ODA UJ CM ul. Grzegórzecka 20, 31‐351 Kraków Warsztaty Diagnoza neuropsychologiczna zespołów otępiennych‐ metody przesiewowe 6 ODA UJ CM ul. Grzegórzecka 20, 31‐351 Kraków Razem godzin: 18 Sesja V.4..

3 Zaburzenia zachowania w przebiegu zespołów otępiennych.

Świadomość nie jest zaburzona.. Alzheimera (AD), otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy' ego (DLB), otępienie w chorobie Parkinsona (PDD), otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed demenia) - 2 x 45 min.DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH.. WPROWADZENIE DO PSYCHOGERIATRII MODUŁ 2.. Omówione zostaną podstawowe zespoły neuropsychologiczne: z. amnestyczny, z. pomijania stronnego, z. czołowy (zespół dysfunkcji wykonawczej), zaburzenia gnostyczne .Zespoły amnestyczne - neuropsychologia i diagnostyka kliniczna Emilia J. Sitek,1,2 Witold Sołtan2 Celem pracy jest prezentacja klasyfikacji systemów pamięci, omówienie klasycznych oraz innych wybranych typów zespołów amnestycznych.1 WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII MODUŁ 1.. TERMIN: 25 października PROWADZĄCY: dr n. med.. Otępieniu często towarzyszą zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i zaburzenia nastroju, dlatego też konieczne staje się wdrożenie właściwego leczenia objawowego.4..

Różnicowanie zespołów otępiennych -ch.

Kryteria diagnostyczne.. PROWADZĄCY: dr n. med.. 6.Otępienie, demencja (łac. dementia) - grupa chorób mózgu, powodujących długoterminowe i często postępujące obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania, które są na tyle poważne, że utrudniają, a często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie.Inne objawy obejmują zaburzenia emocjonalne, kłopoty z komunikacją i językiem oraz utratę aktywności.NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCHO PÓŹNYM POCZĄTKU.. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. 1.. Anna Barczak - neuropsycholog kliniczny MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sal nr 2Choroby otępienne można klasyfikować na kilka sposobów, powołując się między innymi na lokalizację uszkodzeń mózgu.. Polski Przegląd Neurologiczny, 8(2), 66-75.. Zaburzenia językowe w otępieniach.. Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych Daria Biechowska 1, Edyta Orłowska 2 1Zaklad Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego STRESZCZENIE W artykule przedstawiono poglądy na temat neuropsychologicz-W artykule przedstawiono poglądy na temat neuropsychologicznej charakterystyki wybranych zespołów otępiennych, które sklasyfikowano na podstawie ich etiologii..

Obszary szkolenia: Charakterystyka przebiegu i kryteria diagnostyczne poszczególnych zespołów otępiennych.

Diagnoza różnicowa przy poszczególnych postaciach najczęstszych grup otępień (podtypy AD oraz pierwotne afazje postępujące).. Data dodania: wtorek, 23 kwietnia 2019 Data aktualizacji: czwartek, 11 lipca 2019Biechowska D., Orłowska E., Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych, Polski Przegląd Neurologiczny, 2/2012.. Część teoretyków dzieli także kategorie otępień w zależności od rodzaju choroby, w której występują.. Miejsce oceny neuropsychologicznej w diagnostyce zespołów otępiennych z perspektywy neurologa.. Mozliwości terapii farmakologicznej w wybranych zespołach otępiennych: wskazania do leczenia, skuteczność leczenia, efekt placebo, wpływ wybranych leków na funkcje poznawcze, objawy psychotyczne jako efekt uboczny farmakoterapii.Diagnoza neuropsychologiczna w zespołach otępiennych.. 3 Warsztaty Diagnoza neuropsychologiczna zespołów otępiennych- metody przesiewowe2 Tematyczny spis szkoleń Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu.. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce.Charakterystyka medyczna zespołów otępiennych, badania diagnostyczne i diagnoza różnicowa.. Czyli otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są wyższe funkcje korowe: myślenie, pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie oraz zdolność uczenia się.. Różnicowanie zespołów otępiennych: choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, otępienie w chorobie Parkinsona, otępienie naczyniopochodne, otępienie mieszane.. Interwencja Kryzysowa pomoc psychologiczna, techniki pracy Certyfikowani terapeuci interwencji kryzysowej PTP, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .. Inne zaburzenia poznawcze (pamięć, myślenie, percepcja, uwaga, funkcje wykonawcze).. Charakterystyka otępień.. 5.neuropsychologiczna diagnostyka rÓŻnicowa zespoŁÓw otĘpiennych o wczesnym poczĄtku, 19-21.06.2020 r., sopot- odwołaneBiechowska D., Orłowska E. Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych Polski Przegląd Neurologiczny 2012; 8 (2): 66-75.. Anna Barczak - neuropsycholog kliniczny MIEJSCE: Instytut Psychologi UJ, ul. Ingardena 6, Kraków (sala 0.04)Zaburzenia zachowania w przebiegu zespołów otępiennych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt