Charakterystyka mocy pompy
Zwykle wynoszą one około metra.. Czyli jeśli ustawisz na połowę mocy czyli ok. 4 m, a opór instalacji będzie tylko 2 m to pompa i tak pójdzie mocniej i osiągnie swoje maks przy 2 m podnoszenia czyli w tym przypadku jakieś 2,6 m³/h Może być jednak inna sytuacja.Pompa 25Z35x4 o parametrach Q=1250 m3/h, H = 2500 m, przewidziana do napędu turbiną parową, była przystosowana do wymiany z turbopompą firmy Worthington w bloku energetycznym 360 MW.. W przypadku typowego przebiegu charakterystyki mocy dla pompy odśrodkowej, regulowanie upustowe wydajności układu od Q 1 do Q uk, odwrotnie jak to miało miejsce przy regulacji dławieniowej, powoduje wzrost poboru mocy o ΔP, patrz rys.2.. Może być to tryb pracy biwalentny .51 Charakterystyki mocy Pompy głębinowe SP 77 Wymiary i masa B C E D A 8 x ø15 Rp 5 ø125 ø175 ø2 TM TM Typ pompy Typ Silnik Moc [kw] Wymiary [mm] Przyłącze Rp 5 Kołnierz Grundfos 5" B D A C E* E** A C E* E** Masa netto [kg] SP 77-1 MS6 5, SP 77-2-B MS6 5, SP 77-2 MS6 7, SP 77-3-B MS6 9, SP 77-3 MS SP 77-4-B MS SP 77-4 MS SP 77-5 MS6 18 .W przypadku regulacji dławieniowej, dla każdej pompy możemy w sposób jednoznaczny wyznaczyć krzywą jednostkowego zużycia energii w funkcji wydajności, poprzez podzielenie mocy elektrycznej, pobieranej przez pompę P el2, przez jej wydajność Q 2.. Symboliczny rysunek obrazujący zasadę działania opisywanej POMPY CIEPŁA.HEWALEX POMPA CIEPŁA POWIETRZE - WODA DO C.O, CHŁODZENIA ORAZ C.W.U PCCO SPLIT 20 kW Z GRZAŁKĄ 3 kW 90.09.03 Możliwości zastosowania Pompa ciepła PCCO SPLIT 20kW może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego.Tematy o charakterystyka pompa, Kocioł Gazowy 1F - Charakterystyka pompy C.O. a prędkość w obiegu wężownicy, Przeróbka pompy wirowej na samozasysającą, Jaka pompa do studni kręgowej ?, Vitopend 100 WH1B - wyje po wymianie pompy, Jak zmniejszyć moc pompy wody?Charakterystyki pompy opisują zmiany jej parametrów pracy przy zmieniających się warunkach pracy..

Im chłodniejsze powietrze, tym ekonomia pracy pompy powietrznej jest gorsza.

Podczas pracy pompy, zmieniając .Moc pompy oznaczamy zwyczajowo literą N lub P, a jednostka to wat - W, lub zwyczajowo kilowat - kW. P = f(Q) Dla pomp wyporowych odpowiednio: P = f(H) lub P = f(Δp) Charakterystyka sprawności pompy - ŋ = f(Q) dla wyporowych: ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp) Przebieg danej krzywej otrzymuje się w sposób doświadczalny.. W gruntach stale nawodnionych, jako bardziej wydajnych energetycznie, zmniejsza się odstęp do 60-70 cm .Powietrzne pompy ciepła mogą pracować w kaskadach gdy istnieje konieczność uzyskania większych mocy grzewczych.. Charakterystyki czešciowe naleŽy sporzqdzaé pay otwarciu przepustnicy lub ustawieniu pompy wtryskowej odpowiadajacych 1/4 Nz, 1/2 Nz, oraz 3/4 Nz.. COP z udziałem pomp wg EN-14511.. H = f(q v) - charakterystyka przepływu; P = f(q v) - charakterystyka mocy; ηo = f(q v) - charakterystyka sprawności; gdzie: qv - wydajność objętościowa pompy, m 3/s;Potrzebna moc pompy wynika z charakterystyki budynku..

Znajomość charakterystyk pompy jest niezbędna przy projektowaniu układów pompowych.

Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.. Charakterystyka pompy to zależność jednego z parametrów jej pracy, np. wysokości podnoszenia, mocy, sprawności od parametru podstawowego jakim w maszynach przepływowych jest wydajność.. Jest to charakterystyka .Przemieszczanie się punktu pracy powoduje zmiany mocy pobieranej przez silnik napędowy.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Charakterystyka poboru mocy pompy - pobór mocy na wale lub sprzęgle danej pompy.. Pompy Flygt N w przedziale małych wydatków są dostępne w zakresie mocy: od 1,3 kW do 8,5 kW.. Maksymalny wydatek wynosi do 100 l/s, zaś wysokość podnoszenia do 50 m.. (fot. Buderus) Druga kwestia to odstępy pomiędzy rurami kolektora poziomego.. Charakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3): H, N, η = f (Q) (1.8) gdzie: H - całkowita wysokość podnoszenia w m, N - całkowity pobór mocy napędu pompy w W,Moc znamionowa 800 W Maks. wydajność 3600 l/h / 951,02 gal/h Maks. ciśnienie 4,1 b / 59,5 psi Maks. wysokość samozasysania 7 m / 22,97 stopy Maks. wysokość podnoszenia 41 m / 134,51 stopy Napęd pompy Jet Ciężar 7 kg / 15,43 funty Długość kabla 1,5 m / 4,92 stopy Kabel sieciowy H07 RNF Klasa zabezpieczenia IP X4Charakterystyki pracy..

Są też wersje wyposażone w aktywne chłodzenie - klimatyzacja latem (rewersyjne pompy ciepła).

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY Pompa o charakterystyce "A" nie spełnia oczekiwań - tylko 37 l/min, H max=40 m.charakterystyka mocy P = f (Q) przedstawia średnie zapotrzebowanie mocy jednego stopnia pompy, charakterystyki sprawności η = f (Q) odnoszą się do jednego stopnia hydraulicznego pompy z wirnikiem o nominalnej średnicy, bez strat na dopływie do pompy i na zaworze zwrotnym,Rys.. Przypomnijmy, że przy COP równym 2,0 pompa ciepła do oddania mocy grzewczej 2 kW potrzebuje 1 kW energii elektrycznej, a dla COP równego 4,0 energia elektryczna o mocy 1 kW wystarczy do uzyskania 4 kW energii elektrycznej - czyli o połowę taniej niż przy COP = 2,0.Możemy spotkać również pompy, których charakterystyka mocy zmniejsza i zwiększa się wraz z obniżaniem temperatury powietrza - przykład takiej charakterystyki można zobaczyć poniżej: przy temperaturze wody grzewczej 35°C i powietrza 0°C, moc grzewcza wynosi 8 kW; przy -15°C również 8 kW, a przy -20°C - 7 kW.- Charakterystyka poboru mocy pampy P w = f(q), odniesiona do wału, za pomocą którego moc silnika napędowego jest przejmowana przez pompę (w literaturze obcej często nazywana mocą na sprzęgle pompy)..

Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.

P = moc [W] ρ = gęstość [kg/m3] g = przyspieszenie grawitacyjne [m/s2], zazwyczaj przyjmowaną wartością jest "9,81".. Krzywą ta jest zależna jedynie od przebiegu charakterystyki mocy agregatu pompowego i .Pompy wirowe rok wydania: 2014, wydanie drugie zmienione ilość stron: 478 + 2 ISBN: 978-83-7814-106-8 Opis W książce przedstawiono, zilustrowane przykładami obliczeniowymi, metody projektowania wirników, kierownic i kanałów zbiorczych pomp odśrodkowych, helikoidalnych i diagonalnych, oparte na jednowymiarowej teorii pomp wirowych.Niejednokrotnie okazuje się, że krótkotrwałe użycie grzałek jest znacznie bardziej opłacalne, niż zakup pompy o znacznie większej mocy.. - Charakterystyka sprawności pompy η = f(q), określająca zmianę stosunku efektywnej mocy zużytej na zmianę parametrów pracy, do .Nu - moc użyteczna pompy w W, Ns - moc silnika napędowego pompy w W. Rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki pracy pompy; - charakterystyka przepływu = ( ) , przedstawia zmianę użytecznej wysokościCharakterystyka mocy pompy przedstawia pobór mocy pompy przy danej wydajności.. Pompa do napędu narzędzia roboczego pobiera energię - moc, z zewnętrznego źródła, którym jest najczęściej silnik.. Poniżej temperatury tego punktu uruchamia się dodatkowe źródło ciepła.. Dla poszczególnych pomp parametry pracy wynoszą odpowiednio: Flygt .Celem pomiaru jest wyznaczenie wielkości charakteryzujących pracę pompy wirowej i sporządzenie jej krzywych charakterystycznych (charakterystyk).. Charakterystyka pracy dla pomp z regulowaną prędkością obrotową .Charakterystyka poboru mocy pompy P w =f(Q) - zależność mocy na wale pompy P w od strumienia czynnika przepływającego przez pompę Q. Charakterystyka przepływu Przykładowy zestaw charakterystyk pompy odśrodkowej przy stałej prędkości obrotowej n Charakterystyka mocy CharakterystykaNa maksymalny przepływ ma wpływ wysokość podnoszenia jaką pompa musi wytworzyć, a ta zależy od oporów instalacji i nastawy na pompie.. P (moc) może być obliczona z poniższego wzoru, jeżeli znana jest sprawność pompy: ρ x g x H x Q P = η.. Do niej z kolei musimy dobrać odpowiednio duże źródło dolne.. Jeszcze innego spojrzenia wymagają nowoczesne, bardzo energooszczędne domy.. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw.. Rys 5.1.4 Charakterystyki predkoéciowe.l - zewnetrzne ; 2,3,4 - czešciowe 5.1.5 Charakterystyka regulatorowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt