Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy
W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 4 a i 5 str. 134,135.Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy - ćwiczenia.. Więcej wskazówek i podpowiedzi, jak napisać opowiadanie twórcze, znajdziesz w VICTORZE 5/2019.. Na podstawie informacji z prezentacji napiszcie notatkę w zeszycie o tym, co jest niezbędne aby napisać opowiadanie na podstawie mitu, przypowieści, legendy lub baśni: a) Co to jest współczesna wersja baśni, mitu, legendy lub przypowieści?. Zapisz w zeszycie krótką notatkę.Harmonogram pracy - 30.03 - 03.04 Beata Kisielińska Klasa 6b Poniedziałek: 1.. Następnie przeanalizujcie przykładowe opowiadanie (s. 217), zwróćcie uwagę jakie elementy musi zawierać takie opowiadanie.Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykamy się jeszcze jako dzieci.. Wykonaj następujące zadania z zeszytu ćwiczeń str. 133-134: 2,3,4.. J. angielski - Utrwalenie czasu Past Continuous- ćwiczenia.. Na skrzydłach fantazji , Klasa 6 , NOWE Słowa na start!. - materiał s. 216 - 217 - zeszyt ćwiczeń s. 133 - 136 .. Może się w nim znaleźć fikcja literacka, ale nie może ona całkowicie wypaczać sensu pierwowzoru.. 1 i 8, s. 218Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podaj przykłądy bajki , baśni , mitu , legendy , powieści , noweli , opowiadania, hymnu , pieśni , ody , limeryku, dramatu .Opowiadanie twórcze na podstawie lektury, filmu itp..

opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.

W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.Napisz opowiadanie twórcze, w którym bohater wybranej przez Ciebie legendy lub baśni będzie zwiedzać współczesne muzeum.. Przypomnij sobie jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy (podręcznik str.216).. Krótko mówiąc, to w nim puszczamy tą wodzę fantazji, często tworząc je na podstawie własnych bądź fikcyjnych przeżyć.Dzisiaj poćwiczymy umiejętność pisania opowiadania twórczego na podstawie baśni lub legendy.. To właśnie legendy przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły nas co jest dobre a co złe.Legendy były też pierwszymi historiami, które ktoś nam opowiedział.. Mieszkała ona w starym szlacheckim dworku, z dala od zgiełku i gwaru wielkiego miasta.. ( Należy wybrać bohatera z dowolnej baśni lub legendy, np. O królewnie Śnieżce).Pomóżcie potrzebuję dwa różneopowiadanie twórcze na podstawie baśni; Napisz opowiadanie twórcze, w którym bohater wybranej przez Ciebie legendy lub baśni będzie zwiedzać; napisz opowiadanie twórcze na podstawie przypowieśći o synu marnotrawnym; Opowiadanie o asiuni lub referat; Opowiadanie twórcze z dialogiem..

Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

).Każdorazowo dopytuje wybranego ucznia o szczegóły związane z legendą, baśnią lub postacią autora baśni.. Nie tylko atmosfera była tam niezwykła, ale i sama nazwa wsi - Arkadia.. Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy to forma wypowiedzi, w której należy sięopowiadanie-tworcze 2.. To nawiązanie może polegać na przedstawieniu dalszego ciągu przygód z udziałem znanych bohaterów, innego przebiegu zaprezentowanych w oryginale zdarzeń lub nawet na napisaniu .Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?. Zapoznajcie się z tym terminem i informacjami ze str. 216 w podręczniku.. Czwartek 16.04 i Piątek 17.04 - upłynął termin poprawy "jedynek" Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.. Sprawdź poprawność wykonanych zadań.. Zapoznać się z informacjami na temat tego opowiadania ( podręcznik str.216 - treść naPoznacie nowy rodzaj opowiadania twórczego i nauczycie się je pisać.. Przeczytaj w podręczniku na str. 216, co to jest .. 4.Przypomnij sobie, jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy (podręcznik str.216).. Pomoże Ci w tym załączona prezentacja.. Zapiszcie temat w zeszycie.1.Zwroć uwagę na : opowiadanie twórcze, baśń, legenda, pomysłowe zakończenie wybranej legendy lub baśni, plan wydarzeń opowiadania twórczego, redagowanie opowiadania twórczego na podstawie baśni czy legendy..

J. polski - Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy - teoria.

Stosuje się je np. w przypadku gdy chcemy ukazać dalsze losy bohatera.. Dzisiaj Wy będziecie „czarodziejami wyobraźni".. 2.Zapoznaj się z nową informacją nt. Proszę z podręcznika ze str. 216 przepisać do zeszytu, co to jest opowiadanie twórcze na podstawie poznanej baśni czy legendy ( od słowa opowiadanie do wyrazu legendy).. b) Schemat współczesnej wersji baśni, mitu, legendy lub przypowieści .Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy , 5.. W zeszycie przedmiotowym pod lekcją przepisz z podręcznika( str. 216) co to jestSzóstoklasiści już niebawem stworzą kolejną formę wypowiedzi pisemnej - opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Opowiadanie twórcze na podstawie własnych przeżyćBaśń - „O tym, jak zostałam zaklęta w leśny strumyk" Odkąd pamiętam, na letnie wakacje zawsze jeździłam na wieś do babci.. W zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 4 a i 5 str. 134,135.. Nauczyciel pyta uczniów, jakie są elementy opowiadania.. To nic trudnego- musisz tylko np. przenieść znanych bohaterów z mitologii lub przypowieści w czasy współczesne lub przedstawić inną wersję wydarzeń, czy też wymyślić dalsze losy tych .ZADANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI Język polski, 21,22 maja 2020 r. Zrealizujemy temat lekcji: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?.

Temat lekcji: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.

Pt. Niebezpieczny domNapisz opowiadanie twórcze na podstawie baśni Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Szóstoklasiści zmierzyli się z nową, niezwykle kreatywną formą wypowiedzi pisemnej, która może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, czyli opowiadaniem twórczym na podstawie baśni lub legendy.. S.216 + infografiki (notatka w zeszycie) (online 9.30 - 9.45) 2.. Temat lekcji: Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy - ćwiczenia w redagowaniu.. Przypomnij sobie, co to jest opowiadanie twórcze.. Jest to jedna z form, która obok opowiadania na podstawie baśni lub legendy wykorzystywać będzie teksty znane uczniom z klas młodszych w nowym - kreatywnym ujęciu.Cel lekcji: nauczysz się pisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.. Życie dziecka wypełnione jest baśniami i legendami, dzielmy się nimi z naszymi kochanymi pociechami, zwłaszcza teraz .3.. ( zapisz go w zeszycie, notatkę również ) Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy to forma wypowiedzi, w której należy się odwołać do utworu wskazanego w temacie wypracowania.Spróbuj odpowiedzieć ustnie na pytania pod tekstem, a zadanie 1. wykonaj pisemnie w zeszycie.. Negatywnym bohaterem, którego uczniowie są zobowiązani włączyć do swojego opowiadania, jest zły do szpiku kości KORONAWIRUSOS - przyznacie - nie mogło być inaczej w obecnej sytuacji.Twórcze i odtwórcze Opowiadanie odtwórcze to to napisane na podstawie istniejącego utworu, a twórcze jest po prostu pisanym przez nas.. Przypomnij sobie, co wiesz o opowiadaniu twórczym (podręcznik str. 216).. ćwiczenia str. 27 , po zrobieniu zrób zdjęcie i wyślij je do mnie do czwartkuOpowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy już za szóstoklasistami 😊 Czekam z niecierpliwością na ich prace, zwłaszcza że wprowadzić powinni do swoich opowiadań nowego - negatywnego bohatera - Koronawirusosa 😉 Notatka wizualna już do pobrania w formacie pdf już na blogu.- Pisaliśmy juz opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.. Nacobezu: - odróżniam legendę od baśni - poprawnie zapisuję dialog w opowiadaniu Zapoznajcie się z podanymi przeze mnie informacjami i zanotujcie je w zeszycie.. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plZAPISZ W ZESZYCIE Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?. Nauczyciel określa zasady, według których będzie przebiegała praca na dalszej części tej lekcji, dzieli uczniów na grupy, rozdaje uczniom karty pracy i tłumaczy ..Komentarze

Brak komentarzy.