Opis przypadku zawał serca
Przyczyną dolegliwości w ostrym zespole wieńcowym jest zawsze niedokrwienie mięśnia sercowego.Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest definiowane jako nieoczekiwane ustanie funkcji serca.. Ich wszczepienie ma powodować ograniczenie zwężania się tętnicy.. By Redakcja .. 5.2 Problemy pielęgnacyjne i ich realizacja.. Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3, nr 6, 505-514 słowa kluczowe: zespół metaboliczny, upośledzona tolerancja glukozy, zawał serca ABSTRACTZawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.. w wieku 37 lat przebył zawał ściany przedniej serca, a 8 lat później zawał ściany dolnej serca (w obu przypadkach leczenie zachowawcze).W artykule przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST, czyli zawał mięśnia sercowego, w tym przypadku ściany dolnej.. Szacuje się, że nawet 40 proc. wszystkich incydentów zawałowych mogą stanowić tzw.Zawał serca (mięśnia sercowego), a właściwie ostry zespół wieńcowy, spowodowany jest nagłym ograniczeniem przepływu krwi przez tętnice wieńcowe.. Tętnice wieńcowe, czyli naczynia doprowadzające krew do mięśnia sercowego, zwykle są dwie - większa lewa oraz mniejsza - prawa..

A.niemy zawał.

).Opis przypadku W maju 2004 roku 54-letni chory został przyjęty na oddział kardiologiczny szpitala rejonowego z powodu bólu w klatce piersiowej, nasilenia duszności i zawrotów głowy.. (wstrząs kardiogenny, zawał serca z uniesieniem odcinka ST [STEMI], zmiana odpowiedzialna za niedokrwienie w NSTE-ACS) konsensus zespołu sercowego .Różnica między zawałem serca i dusznicą bolesną (angina pectoris) polega na tym, że zawał serca następuje z powodu braku utlenowanej krwi i jest trwały, zabijając część mięśnia sercowego.. Najczęściej powstaje na siatce milimetrowej z podziałką czasową.. Kiedy zauważymy, że ktoś w naszym otoczeniu może mieć zawał serca, powinniśmy najpierw:Zawałem serca nazywamy martwicę komórek mięśnia serca na określonym obszarze, .. Definicja miażdżycy i blaszki miażdżycowej, 3.Przedstawiony przypadek dotyczy 52-letniego otyłego pacjenta z zawałem serca i z kumulacją wielu czynników ryzyka, u którego w ostrym okresie zawału stwierdzono nieprawidłowe wartości glikemii.. Obowiązującym schematem jest postępowanie według algorytmu MONA (M - morfina, O - tlen, N - nitrogliceryna, A - kwas acetylosalicylowy).Zawał serca - pierwsza pomoc..

Jak wygląda pierwsza pomoc przy zawale serca?

opieka pielęgniarska Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego- studium indywidualnego przypadku zawał serca opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii praca licencjacka outsourcing pedagogika pielęgniarstwo plany prac podatki podyplomowe .Ból w zawale serca jest jego charakterystycznym objawem występującym w środkowej części klatki piersiowej.. Zagadnienia teoretyczne 1.. Choć NZK może wystąpić u pozornie zdrowych osób, to zwykle ma podłoże kardiologiczne.. Klasyczne objawy zawału serca, takie jak gniotący ból w klatce piersiowej, skrócony oddech, duszności, uczucie lęku i niepokoju, nie muszą występować w każdym przypadku zawału.. Model opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca obejmuje pierwsze 12 miesięcy po wypisie ze szpitala i składać się będzie z czterech podstawowych modułów,Zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST - opis przypadku Acute coronary syndromes - Part I No ST elevation myocardial infarction - the case report Katarzyna Korzeniowska1, Irmina Wietlicka2, Edyta Szałek3, Anna Jabłecka1 1 Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu1.. Narastanie blaszki miażdżycowej wewnątrz tętnicy wieńcowej powoduje stopniowe zwężanie jej światła, a więc i drożności.Właściwie nie istnieją metody pierwszej pomocy przy zawale serca..

Choroba niedokrwienna serca - przyczyny.

W wywiadzie rodzinnym - ojciec zmarł na zawał serca w wieku 52 lat, 63-letni brat również cierpi na chorobę wieńcową oraz nadciśnienie tętnicze.. Powikłania zdarzają się, a najczęstszym jest restenoza, czyli pon.opis przypadku STEMI.. Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej, który jest opisywany jak silny, piekący, gniotący lub dławiący.Zwykle promieniuje do szyi, lewego ramienia, czasem do brzucha.Opis przypadku cd.. Najczęściej umieszcza się stenty w sercu po zawale i w dławicy piersiowej.. W ponad 95% przypadków przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych (czyli tętnic odpowiedzialnych za zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze).. Najpoważniejszym w skutkach objawem zawału serca jest zatrzymanie krążenia, które prowadzi do śmierci.. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca (obok nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i .Chory lat 64, z wywiadem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby niedokrwiennej serca, po zawale serca ściany przedniej i po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu DES, z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wywiadem nadużywania alkoholu..

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST I.

Klasyfikacja choroby niedokrwiennej serca ( postaci choroby niedokrwiennej: stabilne zespoły wieńcowe oraz ostre zespoły wieńcowe z i bez uniesienia odcinka ST), 2. .. P. Radziszewski, Nadciśnienie tętnicze - opisy przypadków, „Nadciśnienie tętnicze", 2009, t. 13, supl.. W przypadku szybkiego transportu do szpitala i niezwłocznego podjęcia leczenia udaje się zachować przy życiu .Wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu po zawale serca lub krwotoku śródmózgowym Wypłata z ubezpieczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.5.1 Opis przypadku.. Pomiar wagi oraz intensywności obrzęków udokumentowanie parametrów.. 6.Opis przypadku: Kobieta, 66 lat, przyjęta do oddziału z powodu nasilenia duszności wysiłkowej i nietolerancji wysiłku fizycznego oraz towarzyszącymi wysokimi wartościami ciśnienia krwi tętniczej.. Rzadko dotyczy ono osób młodych, natomiast jeśli już wystąpi, to cechuje się u nich większą śmiertelnością niż u osób po 40. roku życia.. Nasilenie objawów chorobowych oraz rozległość zawału serca są różne i zależą od wielkości „zatkanego" naczynia.W niektórych przypadkach, zawał serca manifestuje się dolegliwościami o charakterze nietypowym i trudnym do rozpoznania, zwłaszcza, jeśli jest to zawał dolnej ściany serca, w którym często jedynymi dolegliwościami są: ból brzucha lub dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty i złe samopoczucie.EKG, czyli elektrokardiografia, to badanie polegające na zapisie prądów bioelektrycznych, pojawiających się w czasie pracy serca.. Bardzo ważne jest ułatwienie choremu oddychania.. Angina pectoris powoduje czasowe i odwracalne uszkodzenie.. Decydująca w takich przypadkach jest szybka fachowa pomoc medyczna.. Ból ustaje po 1 -2 minutach odpoczynku.Niemy zawał serca - zawał serca bez bólu w klatce piersiowej.. Dlatego należy mu rozluźnić krępujące części garderoby .Stenty to wykonane z metalu lub plastiku rurki (protezy), które umieszcza się w naczyniach.. W prawidłowym kontakcie słowno-logicznym, zorientowana co do miejsca, czasu i własnej osoby, spełnia polecenia (GCS 15pkt.. Choremu zalecono zwiększenie dawki metoprololu do 100 mg dziennie oraz dodatkowe stosowanie monoazotanu izosorbidu o przedłużonym uwalnianiu w dawce 100 mg dziennie.. Zapewnienie efektywnej hospitalizacji (odpoczynek, spokój, wyciszenie) 4.. W oczekiwaniu na zespół pogotowia ratunkowego, chorego należy ułożyć w pozycji odciążającej serce, tzn. z lekko podwyższonym tułowiem.. Pojawia się on głównie wśród osób chorujących na cukrzycę.. Wynik nazywany jest elektrokardiogramem.. Opis Zawałem serca nazywamy martwicę komórek mięśnia serca na określonym obszarze, wywołaną zamknięciem dopływu utlenowanej krwi.. Został przyjęty do Oddziału Kardiologii z powodu .Opis przypadku 56-letni chory zgłosił się do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej o charakterze ucisku występującego podczas najmniejszego wysiłku, okresowo także w spoczynku.. Pomiar RR, tętna, SpO2, gazometrii i udokumentowanie uzyskanych wyników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt