Monural charakterystyka produktu leczniczego

monural charakterystyka produktu leczniczego.pdf

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. BIOTAKSYM, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka proszku zawiera 50mg pembrolizumabu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Januvia 25mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 3,754 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.. W zakażeniach niepowikłanych podaje się jednorazowo 3g, natomiast w zakażeniach .• Monural zawiera 2,2 g sacharozy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Wykazano, że jednoczesne stosowanie fosfomycyny i metoklopramidu powoduje zmniejszenie stężenia fosfomycyny w surowicy i moczu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. • Monural zawiera 2,1g sacharozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. - szczepy indolo-dodatnie) oraz u obłożnie .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO {PAGE } 1.. Keflex, 500 mg, kapsułki.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Gdy masz nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek susbtancję pomocniczą.. Monural bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, przy czym pokarm może przedłużyć proces wchłaniania oraz nieznacznie zmniejszyć .Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie..

Produktu leczniczego Monural 3 g nie należy stosować u dzieci.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MONURAL 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 25mg sitagliptyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Monural, 2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2.. Monural (fosfomycyna) - Medycyna Praktyczna COVID-19: wiarygodne źródło wiedzyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Kod ATC: J01XX01 Ulotka w formacie PDF: Ulotka Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL Dane .Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.. Dawkowanie Monural: Lek podaje się doustnie.. A tasak .Nazwa produktu leczniczego: Monural 2 g granulat do sporządzania roztworu doustnego Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana: Fosfomycinum / Fosfomycinum trometamolum Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność: 1 sasz.. Dorośli , w tym pacjenci w podeszłym wieku do 75 lat: w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego: 3 g jednorazowo; w zakażeniach nawracających lub wywołanych przez Pseudomonas spp.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Monural, 2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Monural - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, dostępność i cena w najbliższej aptece..

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Dzieci .. Gdy przyjmujesz metoklopramid.. Keflex, 250 mg, kapsułki.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Pełny wykaz substancjipomocniczych, patrz punkt6.1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg.. 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 3,754 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Stosowanie u dzieci Leku Monural 3 g nie należy stosować u dzieci.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Afastural m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Keflex, 250 mg: jedna kapsułka zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..

Nie zaleca się zmniejszania dawek trastuzumabu, patrz charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu (ChPL).

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BACLOFEN POLPHARMA, 10 mg, tabletki BACLOFEN POLPHARMA, 25 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum).. BIOTAKSYM, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 5,631 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Kompleks doksorubicyny z cytrynianem w liposomach odpowiadający 50 mg chlorowodorku (HCl)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. BIOTAKSYM, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za .Nazwa produktu leczniczego: Monural 3 g granulat do sporządzania roztworu doustnego Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana: Fosfomycinum / Fosfomycinum Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność: 1 sasz.. Zawartość saszetki należy dokładnie rozpuścić w 50-75 ml wody i wypić bezpośrednio po sporządzeniu roztworu.. Produktu leczniczego Monural 3 g nie należy stosować u dzieci.. Preparat zawiera sacharozę.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Pełny wykaz substancji ...modyfikacjach dawek docetakselu znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego docetaksel (ChPL).

8 g, 05909991425258, Rp; Podmiot odpowiedzialny: Delfarma Sp.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duomox, 125 mg, tabletki Duomox, 250 mg, tabletki Duomox, 375 mg, tabletki Duomox, 500 mg, tabletki .- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Monural - ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) - pacjenci poddawani hemodializie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka zawiera 2 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 3,754 g fosfomycyny z trometamolem (Fosfomycinum trometamolum).Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Monural m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Charakterystyka produktu leczniczego dla Monural.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MONURAL 2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2.. Do stosowania u dzieci powyżej 5 lat przeznaczony jest produkt leczniczy w dawce 2 g. Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Produktu leczniczego Monural nie można stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, jak również u pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy.. Keflex, 500 mg: jedna kapsułka zawiera 500 mg cefaleksyny w postaci .Monural przyjmuje się doustnie 2-3 godziny po posiłku, najlepiej przed snem i po opróżnieniu pęcherza moczowego.. Kod ATC: J01XX01 Ulotka w formacie PDF: Ulotka Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL Dane pobrane .Monural działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne najczęściej występujące w zakażeniach układu moczowego: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp.. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.. Myocet 50 mg proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji .. 6 g, 05909990699216, Rp; Podmiot odpowiedzialny: Zambon S.p.A.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..Komentarze

Brak komentarzy.