Charakterystyka pompy wirowej
Pracę pompy w warunkach ustalonych charakteryzują jej parametry, czyli: Q 1 - wydajność pompy; H 1 - użyteczna wysokość podnoszenia, które określa-ją punkt pracy S 1, będący punktem przecięcia charakterystyki przepływowej pompy .Charakterystyka sprężarek wirowych.. Jestem z niej zadowolony lecz teraz muszę ją przerobić na samozasysającą (ok.3m od lustra wody).. Wprowadzenie Pompy s maszynami przepywowymi sucymi do przemieszczania cieczy w rnych instalacjach.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Wysokość ponoszenia (ciśnienie po stronie tłocznej .pompy i przedstawiane są graficznie jak na rysunku 6.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Działanie pompy polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssącą a stroną tłoczną elementu roboczego pompy (tłoka, przepony, wirnika).. Jako maszyna robocza sprężarka nie wytwarza energii, lecz pobiera ja od silnika, w który musi być wyposażona.. Zasady obliczeń strat ciśnienia.. należy zmniejszyć moc P2 z powodu mniejszej gęstości powietrza.Podstawowe charakterystyki pompy, których przykład przed-stawia rys. 2, są funkcjami ciągłymi.. Czy nei wiecie gdzie mogę znaleźć jakieś charakterystyki pomp wirowych o takiej wydajności.pompy.Metodyka przeprowadzenia pomiarów Badania naleŜy rozpocząć od ustalenia się warunków pracy pompy i przepływu cieczy..

( , H u) na charakterystyce pompy pokrywa się z pkt.

Ad.1 Sprężarka jest to maszyna robocza do sprężania i przetłaczania czynników gazowych ( najczęściej powietrza).. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw.. Zrobiłem sobie pompę wirową na silniku 3kw 1400obr przeznaczoną do wypompowywania wody ze stawu.. PUNKT PRACY POMPY W UKŁADZIE TO PKT.3.. 7-pompa oleju Ad.6 .-pompy śmigłowe (osiowe) —o przepływie osiowym przez wirnik.. ( , ) na charakterystyce rurociągu.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Wirnik (1), zwykle o poziomej osi obrotu, umieszczony jest w spiralnym korpusie (2).. Charakterystyka .CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI.. W zależności od budowy elementu roboczego, pompy dzielimy na: a) Pompy wyporowe o zasysaniu dawkowanym np. pompa tłokowa, b) Pompy wirowe o zasysaniu ciągłym np. pompa odśrodkowa.Rys.1.. Charakterystyka przepływu - można powiedzieć, że jest to główna charakterystyka dla pompy zwana inaczej krzywą dławienia..

Rysunek przedstawia przykład charakterystyki pompy wirowej.

Grudziądzka fabryka pomp.Największy polski producent: pompy, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do gazów płynnych i paliw, pompy do LPG, pompy próżniowe, pompy zatapialne, pompy do ścieków, przepompownie ścieków, pompownie ścieków, zestawy hydroforowe i wyłączniki ciśnieniowe a .Witam, Aby zabezpieczyć pracę pompy wirowej sterowanej po protokole poprzez falownik powinno się trzymać jej prace na charakterystyce pompy?. Niebezpieczeństwo może polegać na tym, że ze spadkiem obrotów zakres niskich wy­magań wobec N PSHr przesuwa się w kierunku niższych wy­dajności.Pompa wirowa krętna - typ pompy wirowej, w której obrotowy ruch wirnika powoduje wzrost momentu pędu (krętu) cieczy.. Jeśli znana jest charakterystyka podstawowa H(Q) przy prędkości nominalnej to charakterystyki dla innych prędkości można wyznaczyć przeliczając punkt po .PJM Pompy jednostopniowe monoblokowe TURA OTOCZENIA Maksymalna temperatura otoczenia pracy pompy wynosi +40 °C Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C lub pompa pracuje na wysokości powyżej 1000 m.n.p.m.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.6 H p N h η H p f() N h f() η f() Rys Przykładowy przebieg podstawowych charakterystyk pompy wirowej odśrodkowej Współpraca pomp z przewodem Pokazana na rys. 3.6 krzywa + h r f(), obrazjąca zależność wysokości strat energetycznych (hydralicznych) w przewodzie od natężenia przepływ, nazywa się charakterystyką przewod.BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem jej zakresu pracy..

Charakterystyka NPSHr pompy o prędkościach obrotowych ri] i n2.

Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Charakterystyki pomp wirowych regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej i możliwe do uzyskania korzyści energetyczne.. Dopływ cieczy (3) jest osiowy, zaś odpływ (4) promieniowy.. Wykres sprawności jest oznaczony symbolami * i oRys.1.. Myślałem zamontować dodatkowo pompę vacum z samochodu (podciśnienie 0,7-1 bar) abo podnosiła poziom wody do łopatek pompy wirowej.. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. Wstęp Pompami nazywamyDo oceny warunków pracy przy zmiennych warunkach rzeczywistych służą krzywe charakterystyczne popularnie zwane charakterystykami pompy.. Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.. Komplet charakterystyk przepływowych pompy wirowej Charakterystyki przepływowe pompy dla różnych prędkości obrotowych wirnika mogą być zebrane na jednym wykresie.. Dokładnie para-boliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Charakterystyki pomp jednostopniowych odśrodkowych typu KS, KSM - Hydro-Vacuum SA.. Rys.1 Schemat pomp wirowych a) pompa odśrodkowa, b) helikoidalna, c) diagonalna, d) śmigłowa Pompy wirowe mogą znajdować się poniżej lub powyżej zwierciadła cieczy w zbiorniku czerpalnym.Punkt przecięcia charakterystyki układu pompowego i charakterystyki wydajności pompy nosi nazwę punktu pracy pompy, jego współrzędne (wysokość podnoszenia i wydajność) przedstawiają rzeczywiste parametry pracy zarówno pompy jak i układu, rys. 1 Rurociągi..

Charakterystyka pompy wirowej (wysokość podnoszenia w funkcji wydajności).

Więc aby to wykonać muszę mięć ciśnienie po stronie tłocznej i przepływ ?Pompa odśrodkowa - pompa wirowa krętna o wirniku odśrodkowym i o pojedynczej lub przestrzennej krzywiźnie łopatek.. Wykres ten nazywamy „wykresem muszlowym"Tematy o charakterystyka pompy, Przeróbka pompy wirowej na.Pompy od środkowe (turbinowe, z wiruj ącym pier ścieniem wodnym) W praktyce przemysłowej najcz ęściej wykorzystuje si ę pompy wirowe , ze wzgl ędu na szereg zalet, takich jak: - du ża .Pompy wyporowe i wirowe występują w dużej różnorodności i cechują się różnymi sprawnościami, zależnymi od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.. Przedstawia ona wysokość podnoszenia H w zależności od wydajności .Potrzebuję dobrać pompę do pewnej instalacji, jednak dla mnei jest potrzebna pompa o wydajności 660m3/h czyli dość sporo nie mogę nigdzie znaleźć informacji o takich pompach szukałem dość długo ale nic nie znalazłem.. Okres ten trwa od momentu zmiany pracy pompy do chwili, gdy wszystkie przyrządy pomiarowe wskazują ustalone wielkości.Rys.. Umoliwiaj one przetaczanie cieczy w poziomie i na odpowiednie wysokoci oraz pomidzy przestrzeniami o innych wartociach cinienia.Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ..Komentarze

Brak komentarzy.