Sprawdzian kompetencji językowych do liceum 2020 wyniki

sprawdzian kompetencji językowych do liceum 2020 wyniki.pdf

: na stronie internetowej szkoły - w postaci listy kodowanej - (zamiast imienia i nazwiska kandydata wpisany zostanie jego kod z egzaminu) w siedzibie szkoły - w postaci imiennej listy - (przy zachowaniu .Sprawdź, jak obliczyć punkty, które uzyskują uczniowie kończący szkołę podstawową w 2020 r. Te punkty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021.Grupy liczą od 14 do 19 osób.. Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA .Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla naszego liceum, V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.WYNIKI 1A.. Wyniki Egzaminu do klasy .Dziękujemy kandydatom do klasy dwujęzycznej technologie internetowe za udział w sprawdzianie w terminie dodatkowym i podajemy wyniki.. 29.06.2020 i 10.07.2020 Bójko Natalia; Chudecka Paulasprawdzian kompetencji językowych (II termin): 30 lipca 2020, godz. 10:00 /14:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 22 czerwca) - wszyscy na godz. 10:00Do klas dwujęzycznych, czyli A (politechniczna) i C (lingwistyczna) obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych..

Sprawdzian kompetencji językowych - zakres materiału.

Szczegóły pod nr 601 487 958 Pamiętajcie, że obowiązuje Was w szkole osłona nosa i ust.. zm.) ogłasza się.. Wynik pozytywny to minimum 30 procent.Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik.. Opisy poszczególnych klas.. wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się: 27 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 15:00 dla kandydatow do liceum czteroletniego (po szkole podstawowej) 31 maja 2019 (piątek) o .3 lipca: sprawdzian uzdolnień do klasy plastycznej 1C, 29 czerwca: sprawdzian kompetencji z języka hiszpańskiego do klasy 1H i sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0H, 29 czerwca - 3 lipca: składanie umotywowanych podań o zgodę na przystąpienie do wyżej wymienionych sprawdzianów w drugim terminie.. godz.15.00 do 31 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn..

ze sprawdzianu kompetencji językowych z j.niemieckiego.

Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.2 lipca 2020 godz. 10.00 .. Wnioski o przyjęcie do tych klas należy składać w terminie od 15 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.. 10 czerwca 2019 r. do godz.15.00 do 01 sierpnia 2019 r. Możliwość dokonania zmiany wyboru .Poniżej zostały zamieszczone wyniki sprawdzianu kompetencji językowych - dla uczniów kończących 8 klasę SP.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A; 9 lipca 2020 r.do godz. 15.00 - ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego; Uwaga!. Prawdopodobnie o godzinie 12:00 podane zostaną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i .Dziękujemy kandydatom do klasy dwujęzycznej technologie internetowe za udział w sprawdzianie i podajemy wyniki.. b) .. 2020 CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do klasy 0A; 29 lipca 2020 godz. 10.00..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

W przypadku zapomnienia indywidualnego kodu wyniki są również wprowadzone już do systemu Nabór.Jeśli przegapiłeś pierwszy termin sprawdzianu kompetencji językowych do grupy dwujęzycznej, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!. Język angielski - część pisemna i ustna.. z dnia 30.06.2020 r. Poniżej prezentujemy punktację uzyskną podczas sprawdzianu kompetencji językowych.. Zapraszamy Cię na drugi termin sprawdzianu, który odbędzie się 28 lipca (wtorek) o godz. 12.00 w I LO.. Dokumenty szkolne; .. Krótszy termin składania wniosków obowiązuje ze względu na konieczność przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Bohaterek Powstania Warszawskiego.Wszystkie 7 lipca 2020 7 lipca 2020 Poniżej znajduje się lista z wynikami sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do Liceum.. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do klasy 0A; 29 czerwca 2020 godz. 12.00.. W związku z przepisami, które zobowiązują nas do organizacji sprawdzianu w drugim terminie oraz zgłaszanym do nas dodatkowo zainteresowaniem ta klasą informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych w drugim terminie odbędzie się w piątek 10 lipca o godzinie 10.00.Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.

Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Wyniki rekrutacji do liceum 2020 zostaną ogłoszone dokładnie w środę, 12 sierpnia.. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych liceum [nieaktualny] Przydatne linki: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty - rok szkolny 2019/2020Na podstawie § 11b ust.. NAZWA UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE ILOŚĆ PUNKTÓW kandydat126 24 kandydat130 32 kandydat145 25 kandydat165 25 kandydat170 33 kandydat181 34 kandydat182 43 kandydat183 41 kandydat184 54 kandydat185 46 kandydat186 42 Maksymalna ilość punktów, którą można .W związku z określonym terminem sprawdzianu kompetencji językowych i koniecznością wygenerowania kodów umożliwiających przystąpienie do sprawdzianu z języka angielskiego na poziomie A2 prosimy o składanie, w miarę możliwości, wniosków od 23.czerwca 2020 r. do 2.lipca 2020 r. Wynik sprawdzianu z języka angielskiego nie jest .Uwaga zainteresowani do klasy dwujęzycznej!. DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW: WIRTUALNY DZIEŃ .pisemny sprawdzian kompetencji językowej do klas dwujęzycznych, który odbędzie się w termi-nie: 23 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 - 12:00 Do sprawdzianu w dniu 23 sierpnia 2018 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie przystąpili do niego ani w terminie majowym, ani w terminie czerwcowym.Sprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego język angielski po szkole podstawowe, 24 czerwca 2019r, godz. 9.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) język angielski po gimnazjum 24 czerwca, godz. 12.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) Sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego po gimnazjum: 26 czerwca godz. 9.00 .Zakres materiału - test kompetencji 2020.. NAZWA UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE ILOŚĆ PUNKTÓW kandydat123 42 kandydat124 44 kandydat125 36 kandydat128 51 kandydat129 43 kandydat131 30 kandydat132 42 kandydat134 51 kandydat135 38 kandydat136 39 kandydat137 49 kandydat138 41 kandydat139 36 kandydat140 45 kandydat141 40 .X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne.. Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klasy 1a (oddział dwujęzyczny) zostaną ogłoszone 9.07.2020r..Komentarze

Brak komentarzy.