Charakterystyka produktu leczniczego acard
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACC 600 Hot 600 mg/3 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Encopirin Cardio 81, 81 mg, tabletki dojelitowe 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 150 mg, 150 mg, tabletki dojelitowe 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg .. Podstawa prawna..

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,Charakterystyka produktu leczniczego dla Acard.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Acard m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Kiedy znajdziemy się w grupie ryzyka choroby wieńcowej, a więc gdy przekroczymy 50. rok życia, mamy nadwagę, wysokie ciśnienie krwi lub podwyższony poziom cholesterolu.Rozpoczęcie leczenia powinno być jednak skonsultowane z lekarzem.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Toramide; 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg, tabletki ..

Charakterystyka produktu leczniczego jest tworzona na podstawie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...ACARD 75 mg tabletki dojelitowe.

POSTAĆ .Produktu Acard 150 mg nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u .Last activity .. ACARD 150 mg tabletki dojelitowe.. Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).. 1 tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 75 mg, tabletki dojelitowe 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AREPLEX 75 mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).. Bardziej szczegółowo1.. 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 tabletka zawiera 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg torasemidu (Torasemidum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g produktu leczniczego Protopic 0,03% maść zawiera 0,3 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego (0,03%).

Najczęstsze pytania dotyczące leku Acard.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera imipenem jednowodny w ilości odpowiadającej 500 mg imipenemu1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.1.. Substancje pomocnicze: 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 2,045 g sacharozy.1.. Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, Otoczka: hypromeloza, acryl Eze-White .Charakterystyka produktu leczniczego, ChPL (ang. summary of product characteristics, SPC, SmPC) - ustrukturyzowany zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku przeznaczony do użytku przez fachowy personel medyczny w Unii Europejskiej.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.Opis..

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Protopic 0,03% maść 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Acard - produkt leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka dojelitowa zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Kiedy zacząć stosować Acard®?. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Imipenem + Cilastatin AptaPharma, 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 300 mg, 300 mg, tabletki 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Saved flashcardswiększej niż 10 mg na dobę..Komentarze

Brak komentarzy.