Sprawdzian edb postępowanie w sytuacjach zagrożeń
poleca 77 % 957 .. informują seniorów o zaleceniach sanitarnych w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem oraz o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.. W przypadku lżejszych oparzeń należy: schłodzić oparzone miejsce - usunąć odzież (rozerwać, rozciąć - nie podrażniać dodatkowo rany) ale nie zrywać przylgniętej do rany odzieży.a) udział w konkursach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ,wykonanie prezentacji multimedialnych dot.. Opisz sytuacje,w jakich osobę poszkodowaną należy wyciągać z uszkodzonego pojazdu.Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.. Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego .w wyniku rozległych oparzeń może dojść do utraty przytomności - w sytuacji ustania czynności oddychania i krążenia podjąć reanimację.. Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej.. Podaj ogólne zasady postępowania w miejscu wypadku.. Kształcenie na odległość.. Powodzie i zatopienia.. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.. Tłumacz języka migowego.. Ogólne zasady postępowania 5 3.. Postępowanie w czasie zagrożenia Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źród-łem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.Znasz odpowiedź na pytanie: Pisał ktoś może sprawdzian z edb rozdział „postępowanie w sytuacjach zagrożeń"?.

Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

Zidentyfikuj służby ratunkowe, do których należą wymienione numery tel.. Sprawdzian w wersji D jest przeznaczony dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem.. Nie znalazłeś informacji?. Aplikacja mobilna.. Sprawdzian drukuj.. Każda z nich może stać się przyczyną śmierci lub trwałych urazów.. Telefony alarmowe i informacyjne na terenie miasta Gniezna oraz zasady ich wykorzystania 4 2.. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem .. rządzania w sytuacjach kryzysowych, wspieranie międzynarodowego terroryzmu, postępujący spadek nakładów na bezpieczeństwo./ Postępowanie w sytuacjach zagrożeń .. Uczniowie zapoznają się z zagrożeniami naturalnymi, związanymi ze zjawiskami atmosferycznymi, chemicznymi i terrorystycznymi.. Niezbędnik na wypadekPoradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Borne Sulinowo oraz osób przebywających czasowo na jej terenie.. Kliknij i odpowiedz.Zagrożenia pożarowe , Postępowanie w sytuacjach zagrożeń , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , dlanauczyciela.plPostępowanie w sytuacjach zagrożeń Zagadnienia modułu III zapoznają uczniów z zagrożeniami we współczesnym świecie, będącymi realnym niebezpieczeństwem..

Podstawowe zasady zachowania się ludności w sytuacjach zagrożeń.

Postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych) .. w tym znasz zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia .. podajesz przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniachOmów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.. Jeżeli jest to tylko możliwe, połóż się.. 6 3.bezpieczeństwa (w ONZ, OBWE, NATO) -definiuje pojęcia ochrony i obrony narodowej -omawia historyczną ewolucję modelu bezpieczeństwa Polski - omawia wybrane aspekty tego położenia dla bezpieczeństwa narodowego - opisuje rolę międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski ROZDZIAŁ II.. (1 pkt) Do zasad postępowania w czasie alarmu powietrznego nie należy: a) Nałożenie maski przeciwgazowej b) .Postępowanie w sytuacjach zagrożeń , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , dlanauczyciela.plPlik zawiera 14 zadań służących do weryfikacji stopnia opanowania przez uczniów treści z podręcznika EdB, dział 4.. Sprawdzian praktyczny z resuscytacji krążeniowo- oddechowej- I/ II semestr FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: [waga w Librusie] 1..

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ„Postępowanie w sytuacjach zagrożeń"- I semestr 2.

Ułatwienie dostępu do informacji - czemu ma służyć niniejszy poradnik - istotnych dla bezpieczeństwa pozwoli na rozpoznanie .POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ Po d m i o t y w s p ó ł p r a c u j ą c e: Starostwo Powiatowe w Lubaniu - Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LubaniuPytania i odpowiedzi o Kartkówki i Sprawdziany w kategorii Szkoła i Edukacja.. Projekt „Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie" KONTAKT 24/7 .. Postępowanie i zasady zachowania się ludności w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych.. Skorzystaj z czatu.. Obrona w czasie wojny b) Reagowanie w sytuacjach kryzysowych c) Działanie stabilizacyjne i prewencyjne w czasie pokoju d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 10.. Regulamin Polityka prywatności Deklaracja dostępności O projekcie..

Najlepiej, by osoba ta została przy tobie przez kilka chwil.Postępowanie w sytuacjach zagrożeń.

Informacja przekazywana jest różnymi drogami (w czasie kontaktu osobistego, telefonicznie, poprzez informację na stronie internetowej .EDB (Operon) - Pierwsza pomoc na miejscu wypadku 1.Zasady postępowania na miejscu wypadku 1) Udzielanie pierwszej pomocy zawsze musi być prowadzone według określonych zasad.. Zadaj pytanie.. Jeżeli w pobliżu jest druga osoba, poproś, by podłożyła ci coś pod nogi, tak aby były wyżej niż głowa.. Jak - to w dużej mierze zależy od sytuacji, w której się znajdujesz.. Z tego względu bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnych zasad postępowania w razie katastrof naturalnych.Play this game to review undefined.. Nauczą się reagować na sytuacje kryzysowe wZasady postępowania w przypadku wystąpienie zagrożeń:wezwij odpowiednie służby do przywrócenia dostaw wody gazu i energii elektrycznej, jeśli jesteś przekonany, że sieci zostały uszkodzone lub zniszczone.Praktyczna instrukcja udzielania pierwszej pomocy - przejrzyste schematy podstępowania, przejrzyste instrukcje krok po kroku, dokładne ilustracje przygotowujące ucznia do udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz nauka ratowania życia swojego i innych.Edukacja dla bezpieczeństwa to podręcznik w pełni zgodny z aktualnymi przepisami i wymaganiami podstawy .POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ Gniezno, 2014 r. 1.. „Pierwsza pomoc" - II semestr 3.. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.. Kartkówki - co najmniej 1. w semestrze [3] 3.Przedstawione powyższe rodzaje zagrożeń zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane.. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, jakie niebezpieczeństwa dla człowieka stwarzają katastrofy naturalne.. Sprawdziany i prace klasowe - co najmniej 1. w semestrze [5] 2.. Czat.. (1 pkt) .. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!• zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej, • przewidywanym rozwoju sytuacji, • skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska, • sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak, np. podanie preparatów jodu stabilnego)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt