Król edyp rodzaj i gatunek literacki
Fatum - Gdy Edyp dowiedział się w młodości od wyroczni delfickiej, że zabije swego ojca i podzieli łoże z matką, postanowił opuścić rodziców i ruszyć w świat, by nie dopuścić do wypełnienia przepowiedni.. Źródłem treści dramatu jest mit o Labdakidach,„Król Edyp" jest jedną z najbardziej znanych tragedii Sofoklesa.. Kategorią nadrzędną wobec gatunków są rodzaje literackie, w obrębie których wyróżniamy gatunki.. Wyroków przepowiedni nic nie jest w stanie zmienić, a ludzkie działania w tym kierunku, jak na ironię, jeszcze bardziej nakaz wypełniają.W tym czasie narodziły się wszystkie najważniejsze gatunki literackie — począwszy od bajek i hymnów sumeryjskich, spisanych pismem klinowym, poprzez epos (pierwszym był sumeryjski Gilgamesz, następnymi Iliada i Odyseja na poły legendarnego Homera) i najważniejsze gatunki dramatu ukształtowane w V w. p.n.e., aż do liryki osobistej .. Nazwa utworu pochodzi od imienia głównego bohatera Odyseusza.. Edyp : - kiedy przybył do Teb, uwolnił miasto.. Głównym wyznacznikiem przynależności do jednego z rodzajów jest stosunek podmiotu literackiego do świata przedstawionego, sposób jego przejawiania się i organizacja językowa.Geneza utworu i gatunek.. Problematyka: niesprawiedliwość losu, pomyłka przyczyną ludzkiej tragedii, cierpienie niewinnego człowieka.Charakterystyka bohaterów..

Król Edyp - Gatunek literacki.

Jego celem jest dydaktyzm.. Pokonany Sfinks rzucił się ze skały w przepaść, a Edyp otrzymał tron po Lajosie i poślubił wdowę po zmarłym królu, Jokastę.Z ich związku urodziło się czworo dzieci: dwóch synów - Polinejkes .Motywy literackie w „Królu Edypie" ostatnidzwonek.pl, opracowanie i streszczenie .. epoka: Średniowiecze.. TEMAT: Akcja dramatu została oparta na historii rodu Labdakidów, a konkretnie dotyczy losów Edypa, który jako władca Teb, chce pomścić zamordowanego przed laty .Rodzaj literacki: liryka Gatunek literacki: wiersz, poemat opisowo-refleksyjny (łączący cechy epiki i liryki) Epoka: romantyzm Czas akcji: 6 września 1831 r. Miejsce akcji: Wola, Warszawa Narrator: Stefan Garczyński - adiutant generała Jana Umińskiego, dowodzący obroną Warszawy.. - potrafił rozwiązać zagadkę jaką potwór zadawał ludziom.. Miejsce akcji: plac przez pałacem króla Edypa w Tebach (według zasady jedności miejsca).. Utwór jest hymnem i pieśnią religijną, a dokładniej pieśnią maryjną.. Porusza uniwersalną problematykę cierpienia człowieka, który podlega kompromisom losu.Gatunek a rodzaj literacki.. Tylko on jeden potrafił rozwiązać zagadkę, jaką potwór zadawał ludziom.. Z kazirodczego związku Edypa i Jokasty urodziło się czworo dzieci: Eteokles, Polinejkes, Antygona i Ismena..

Rodzaj literacki: dramat:.

Tym samym Odyseja stanowi kontynuację Iliady.. 2010-04-20 21:15:26 Jakie refleksje budzi w tobie tekst Adama Mickiewicza pt. " Reduta Ordona "?. Próbowano rozstrzygnąć uniwersalny i ponadczasowy problem, które prawo jest ważniejsze: zwyczajowe, boskie czy ustawowe.W związku z tym stawiano pytania, czy władca może ustanowić akt prawny wbrew prawu .Epos - obydwa wielkie dzieła Homera - Iliada i Odyseja to eposy.. Sofokles - Antygona.. Tytuł: Król Edyp.. 2009-06-02 17:32:34 Jaki jest rodzaj i gatunek literacki tej książki?. Epoka: starożytność.. Pieśń maryjna.. Kiedy Edyp poznał prawdę o swoim pochodzeniu oraz o zbrodni, której dokonał, oślepił się i opuścił Teby.Epos jest pierwszym gatunkiem literackim.. 2011-06-05 20:32:37Start studying Lektury - matura - gatunki literackie.. Na nic to się jednak zdało, ponieważ ciążyło na nim fatum, czyli nieodwracalne .Król Edyp Opracowanie Utwór powstał w V wieku przed naszą erą w starożytnej Grecji.. Tekst został zredagowany pod koniec VI w. p.n.e. w Atenach, za panowania .Rodzaj literacki: epika: Gatunek literacki: epos bohatersko - batalistyczny: Geneza: mit o wojnie trojańskiej: Czas akcji: 49 dni ostatniego 10 roku wojny trojańskiej: Miejsce akcji: wybrzeże Azji Mniejszej: Podział: 12 ksiągJakim gatunkiem literackim jest "Mały Książe"?.

Rodzaj literacki: dramat.

Czas akcji: starożytność, przedstawione wydarzenia dzieją się w ciągu jedn,,KRÓL EDYP" Rodzaj literacki: dramat Edyp - kiedy przybył do Teb, uwolnił miasto od siejącego spustoszenie Sfinksa.. Czas akcji: jeden dzień (według zasady jedności czasu).. Epoka: starożytność.. Wyróżnia się trzy główne rodzaje literackie: dramat, epika, liryka, które dalej dzielą się na gatunki literackie.. ŚREDNIOWIECZE: Bogurodzica (w kontekście poezji średniowiecznej) Dante Alighieri - Boska komedia (fragmenty Piekła) Dzieje Tristana i .Odpowiedzi: 1. liryka - oda, hymn, pieśń; epika - mit, epos, przypowieść; dramat - dramat romantyczny, komedia, tragedia; 2. c) fabuła, d) wątek, h) akcja .Mit opowiada o losach Edypa, który zgodnie z przepowiednią został mordercą swego ojca (króla Teb) i mężem matki.. Epos jest to rozbudowany utwór, którego podstawą fabularną są mity, baśnie, podania, przekazy ludowe, wyobrażenia na temat historycznych, narodowych wydarzeń, pamięć o doniosłych postaciach i wydarzeniach .Gatunek: zwierciadło, gatunek powstał w okresie antyku ale rozpowszechnił się dopiero w renesansie.. Narrator jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń i opowiada o nich w pierwszej osobieŚwiat przedstawiony w powieści ma charakter fikcyjny..

Gatunek literacki: tragedia.

Gatunek: tragedia klasyczna.. Nazwa wywodzi się od greckiego poiein - tworzyć, układać, a samo słowo epos oznacza w języku greckim słowo, opowieść, pieśń.. Epos (greckie słowo epos oznacza tyle, co opowieść) to najwcześniejszy gatunek literacki, który wykształcił się w antycznej Grecji.Stanowi on tym samym zaczątek literatury w ogóle, a bezpośrednie źródło twórczości epickiej.Tragedia to gatunek dramatu, który ukształtował się w starożytnej Grecji, a jego źródła upatruje się w obrzędach religijnych, związanych głównie z kultem boga winnej latorośli, Dionizosa.Tragedia grecka miała cechy religijno-kultowe.. Horacy - Pieśni (wybór) - Homer - Iliada.. - mądry i rozsądny władca,Rodzaj literacki: dramat Gatunek literacki: tragedia Autor: SofoklesRODZAJ LITERACKI: dramat GATUNEK LITERACKI: tragedia CZAS POWSTANIA: „Król Edyp" został wystawiony prawdopodobnie ok.429 r. p. n. e.. Traktuje o cechach człowieka i jego zachowaniu poprzez ukazywanie go w różnych sytuacjach, przez co prezentuje pewien prezentuje wzór osobowy.Problematyka Odysei: Odyseja to epos prezentujący w 24 księgach (12.000 wierszy) 40 ostatnich dni z wieloletniej tułaczki Odyseusza, który wraca do rodzinnej Itaki, po zakończeniu wojny trojańskiej.. - pokonał Sfinksa, - otrzymał tron po Lajosie i poślubił Jokastę.. Kultowe, bo wystawiana była z okazji Wielkich Dionizji, a religijne, dlatego że - opierając się na - mitologii dotykała sfery wierzeń.Bogurodzica - Gatunek literacki.. GENEZA: Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu sofistów, w czasach Sofoklesa.. Miał czworo dzieci.. Tragedia przedstawia bezsilność wobec nieodgadnionych praw losu.. poleca 85 % .. Król Edyp jest skomponowany według kryteriów gatunku.. Realia, w których autor osadził historię Felixa, Neta i Niki, łączą w sobie elementy rzeczywiste (Warszawa, zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne), prawdopodobne (klasowe wycieczki, przyjaźń głównych bohaterów) i fantastyczne (duch profesora Kuszmińskiego, wizyta Świętego Mikołaja).Rodzaje i gatunki literackie Rodzaj literacki to podstawowy w literaturoznawstwie polskim sposób klasyfikacji dzieł literackich.. Oznacza to, że treściowo związany jest z kultem Matki Boskiej.. Gatunek literacki jest więc podrzędną w stosunku do rodzaju literackiego formą utworu .Król Edyp Sofoklesa i dzieje tytułowego bohatera udowadniają potęgę Fatum, przeznaczenia, jakie przypisano danemu człowiekowi.. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza.. Gatunek literacki: tragedia..Komentarze

Brak komentarzy.