Cechy gospodarki greckich polis
Różnice te ilustrują w wyrazisty sposób systemy polis ateńskiej i spartańskiej.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Starożytna architektura grecka obejmuje wszystkie struktury stworzone przez mieszkańców mówiących po grecku, którzy zajmowali terytorium Peloponezu, wysp Morza Egejskiego i niektórych obszarów Anatolii około 2500 lat temu.. Organizacja życia ludzi pierwotnych Podstawowymi jednostkami organizacji społecznej były grupy lub szczepy złożone z około pół tuzina rodzin.Powszechnie wiadomym jest, że na monetach starożytnych istniały graficzne przedstawienia miast nawiązujące do ich cech rzeczywistych (np. cechy geograficzne, specyficzny kształt portu, znane budowle, przedstawienie danego bóstwa ze względu na to, iż czczono go w danej polis etc).ustrojowe w Atenach i porównuje formy ustrojowe greckich polis; 3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie architektury, rzeźby, teatru, literatury, filozofii, nauki i identyfikuje je z ich twórcami; 4) identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorobku kulturowym Europy..

Wskaż na cechy wspólne i cechy wyróżniające.

Przeciwko tej drodze rozwoju pr bowali protestowa najwi ksi filozofowie greccy — w szczeg lno ci za Arystoteles i Platon.Scharakteryzuj ustroje polityczne greckich polis.. Cechy wyróżniające Ziemię spośród innych .Sparta była państwem, które powstało w wyniku podboju.. Peloponeskiego (pd. Grecja).. 2) Autor u ywa terminu Roman Empire, zgodnie z tradycj anglosask , na oznaczenie rzymskiego cesarstwa (pryncypatu).W rzeczywisto ci Grecja pod panowanie rzymskie trafi a ju w po owie II wieku p.n.e., za o schy ku niezale no ci .Każde miasto z otaczającym je obszarem (charakter rolniczo-hodowlany) o wielkości od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów kwadratowych tworzyło odrębne państwo, zwane polis.. Artykuł sponsorowany 13.05.2020 zobacz galerię (23 zdjęcia)Struktura i poziom gospodarki.. PRZYKŁAD GRECKIEJ POLIS - SPARTA Początki Sparty sięgają rządów legendarnego założyciela Sparty, czyli Likurga (IX w. p.n.e.)..

O polis ludzie mówili, że są obywatelskimi wspólnotami.

Schemat punktowania 1 p.. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim.- wymienia cechy charakterystyczne polis jako organizacji politycznej, społecznej, religijnej i ekonomicznej - omawia przyczyny, zasięg i skutki wielkiej kolonizacji - wyjaśnia, na czym polegała wyjątkowość greckich poleis.. 0 ocen | na tak 0%.. Podobne pytania.. Literatura naukowa.. Obywatele polis byli dumni ze wznoszonych przez siebie wspaniałych budowli.Główni bohaterzy mitów greckich i rzymskich: Świat Greków i Rzymian jest politeistyczny (z gr.. Home; Sitemap; RSS Feed; prowizja groupon gdzie dostane szybka pozyczka na splate pozyczek pozabankowych ranking kredyt na remont dla wspolnoty mieszkaniowej konsolidator vlasnik1) Przy t umaczeniu uznali my za stosowne u ywa oryginalnego terminu polis, w liczbie mnogiej poleis, zamiast nieco sztucznego terminu "miasto-pa stwo" (przyp.. Nieobecność mężczyzn i ich obojętność wobec spraw ekonomicznych pozwalały kobietom na poszerzanie sfery .Polis greckie (miasta-państwa) W VIII wieku p.n.e. Grecy zaczęli wznosić miasta.. Ich rozwój przypadał na okresy: archaiczny (800 - 480 p.n.e.) i klasyczny (480 - 404 p.n.e.) Największe polis to Ateny (2400 km2) i Sparta (ok. 6000 km2)..

polis - liczny), czyli wierzono w wielu bogów.. Na jego czele stała Sparta.

Często budowali je wokół wzgórza, które dostarczało schronienia na wypadek napaści.. Przykładowa odpowiedźŚwiat hellenistyczny - rozpad imperium Aleksandra Wielkiego - cechy kultury hellenistycznej - ośrodki kultury hellenistycznej - literatura okresu hellenistycznego - filozofia epoki .2.. Współczesna Grecja w ostatnich trzech dekadach XXw., za sprawą kredytów zagranicznych, stała się rozwiniętym krajem, o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego i innych wskaźnikach jakości życia.. Podstawowe decyzje podejmowało zgromadzenie wszystkich obywateli, a uczestniczyć w nim trzeba było osobiście.. Wybierani przez zgromadzenie urzędnicy wiedzieli, że w następnym roku będą słuchać tych, którzy ich teraz słuchają.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.cechy gospodarki greckich polis- Zatajona prawda w temacie cechy gospodarki greckich polis odkryta.. - za odpowiedź błędną lub za brak odpowiedzi..

W połowie VI w. p.n.e. powstał Związek Peloponeski - związek państw greckich z Płw.

Obejmuje wszystkie prace architektoniczne stworzone od 900 roku.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2009-10-27 18:19:31.. 0 0 Odpowiedz.. Początkowo jej gospodarka oparta była głównie na rolnictwie, rybołówstwie i surowcach naturalnych.Wypisz rodzaje ustrojów politycznych które wykształciły się w greckich polis ( państwa-miasta ) 2012-11-01 19:41:47 Wypisz 5 mitów greckich 2010-10-31 10:43:42 Wypisz 12 polis greckich 2010-11-08 15:01:17Mają tego dowodzić zarówno miejskie cechy polis .. że niesłuszny jest model gospodarki antycznej, wedle którego polis prowadziła w dużej mierze gospodarkę samowystarczalną, .. Handel zewnętrzny nie odgrywał tak istotnej roli, jak w innch państwach greckich.. Zdaniem duńskiego uczonego handel zewnętrzny miał dla gospodarki greckich miast-państw ogromne znaczenie.Podstawą gospodarki spartańskiej było rolnictwo.. πόλεις poleis, pierwotnie „miejsce warowne") - forma państwa w starożytnej Grecji.Słowo to przyjęło się tłumaczyć jako miasto-państwo, jest to jednak wybór niezbyt precyzyjny, gdyż sugeruje istnienie państwowego aparatu władzy oraz wskazuje na niewielki zajmowany obszar (miasto) jako cechę charakterystyczną.Organizacja greckich polis Organy władzy w Atenach Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla .Dosz o do tego pocz tkowo przez przekszta cenie w ochlokracj — rz dy t umu atwo poddaj cego si s owom demagog w, za p niej przypiecz towa o to podbicie teren w greckich przez wojska Aleksandra Wielkiego i upadek polis.. Często mówimy o greckiej demokracji, zapominając, że rozwiązania ustrojowe w poszczególnych miastach-państwach znacznie się różniły.. Głównymi bohaterami mitów są bogowie, demony i herosi oraz ludzie obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami i półbogowie.Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny - „Zrozumieć przeszłość.. Ateny powoli chyliły się ku upadkowi, Platon obserwował ten upadek największego z greckich polis i na pewno niejednokrotnie zadawał sobie pytanie o przyczynę.Miasta muszą przyjąć rolę greckich "polis", inaczej nie przetrwamy!. - za prawidłowe wyjaśnienie różnicy.. Pomóżcie ..Komentarze

Brak komentarzy.