Zinterpretuj sytuację przedstawioną w obu strofach pieśni. co ona ukazuje
Obraz egzekucji Giordana Bruno przeradza się w codzienność, co podkreśla obojętność tłumu na ból i cierpienie innych.Porównać świat przedstawiony w pieśniach Kochanowskiego i Horacego, wskazując na sposoby chrystianizacji wątków obecnych w utworach antycznego poety utwór metapoetycki .. Bernardyna (s. 96) Opisanie przemian światopoglądowych w cyklu trenów Scharakteryzować sytuację liryczną w obu trenach.. jest: obraz poetycki - wyraziście ukształtowany i uruchamiający wyobraźnię odbiorcy fragment świata przedstawionego w utworze.. Opisać kryzys wiary w Trenie X .Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020 dla klas drugich XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie według Programu nauczania języka polskiego1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 2 TECHNIKUM ZAKRES PODSTAWOWY npp Wymagania Zagadnienie Liczba godzin ZR Materiał nauczania Pojęcia OCENA DOPUSZCZAJĄCA (tzw. wymagania konieczne) Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: OCENA DOSTATECZNA (tzw. wymagania podstawowe) Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a także: OCENA DOBRA (tzw. wymagania .Interpretacja porównawcza "Bogurodzicy" i "Lamentu świętokrzyskiego".. Jej wizerunek zgadza się z dogmatami katolicyzmu, co widać już w pierwszym wersie utworu: „Bogurodzica, dziewica" (odwołanie do dogmatu niepokalanego poczęcia - Matka Boska to dziewica)..

6.Zinterpretuj sytuację przedstawioną w obu strofach pieśni.

Bogurodzica i Lament świętokrzyski są najstarszymi zabytkami literatury polskiej i bez wątpienia zasługują na miano utworów uniwersalnych: jeden ukazuje portret Maryi jako matki, natomiast drugi przedstawia Matkę Boską i jej postawę rozpaczającą nad śmiercią syna.Kraj dziecięcy przedstawiony został w dziele Mickiewicza w sposób arkadyjski.. Jan Długosz pisał o niej, że to carmen patrium (hymn, pieśń ojców).. Niby proste, ale…W środku sceny znajduje się postać Chrystusa, przedstawiona w zupełnie odmienny sposób niż na innych obrazach o tej tematyce.. Jedna z propozycji wskazuje na związki utworu z popularną wówczas kompozycją plastyczną zwaną deesis.. Kolejność relacji każe przypuszczać, że Jan ocknął się, a zatem całe zdarzenie działo się na jawie.. Nie ma pomocy W przypadku interpretacji utworu lirycznego sam musisz postawić tezę na podstawie tekstu i uzasadnić ją odpowiednimi argumentami.. BOGURODZICA DAJE NAJ!Następnie dopasuj wyrazy z pieśni do odpowiedniej kategorii archaizmów.. Definicja: Deesis"Upiór" (tekst) - Podmiotem lirycznym wiersza jest duch samobójcy, który co roku na godzinę pojawia się na obrzęd Dziadów, żeby zobaczyć dawną kochankę.. Tekst odwołuje się do wydarzeń mających miejsce na Podolu w 1575 roku..

Co ona ukazuje?Bogurodzica.

Nie posiada on brody, jego ciało jest muskularne i przypomina posąg grecki lub boga Apolla.Michał Anioł, będący pod wrażeniem sztuki antycznej, prawdopodobnie posłużył się dwiema rzeźbami, które niewątpliwie znał.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Jednak już w XV wieku traktowana była jako polski hymn narodowy.. Po raz kolejny pojawia się dwukrotnie epitet krwawy, dwa razy powtórzony jest także epitet ciężki.Maryja mówi w czasie teraźniejszym, co uwydatnia ekspresję - czytelnik wiersza staje wraz z nią pod krzyżem, wraz z nią cierpi.Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach literatury polskiej, jest autorem "Pieśni o spustoszeniu Podola" ("Pieśni V").. Cykl Pieśni Cykl utworów lirycznych, składający się z 49 pieśni zebranych w dwóch księgach - Księgi pierwsze oraz Księgi wtóre (osobne dzieło stanowi Pieśń świętojańska o sobótce).. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.. Podmiot liryczny: Podmiot liryczny zbiorowy - pokorni chrześcijanie, wielbiący Maryję, zwracając się do niej, proszą .Bogurodzica.. że w pierwszej strofie następuje zwrot do Matki Boskiej w formie apostrofy z prośbą o .Interpretacja wiersza - sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem interpretacji.Ogród łączy się także z osobą Adama i Ewy, którzy w Edenie przeżyli najszczęśliwsze chwile w pobliżu Stworzyciela, ale także popełnili grzech pierworodny..

fonetyczne słowotwórcze leksykalne (słownikowe) fleksyjne składniowe 5.Sprawdź, kto jest nadawcą, kto‑adresatem pieśni.

Powstawały przez ponad dwadzieścia lat we wszystkich .W ten sposób autor chce pokazać, że los naszego kraju nie obchodzi reszty świata.. Zwróć uwagę na to, że adresat się zmienia.. GENEZA UTWORU czas i miejsce powstania części III Dziadów (podtytuł Poema) - tekst został napisany wiosną 1832 roku - główna część powstała w Dreźnie (stąd nazwa Dziady drezdeńskie) - inne części â€" po opuszczeniu .Zinterpretuj sytuację przedstawioną w obu strofach pieśni.. Jednak, jeśli skonfrontować powyższe relacje z zakończeniem trenu rzecz okaże się nieco bardziej skomplikowana i, w zasadzie, niewyjaśniona jednoznacznie: Tu zniknęła.Pieśni pisywał je Kochanowski przez całe życie, począwszy od łacińskich elegii miłosnych, skończywszy na "Trenach"- Największy zbiór pieśni wydany został (w opracowaniu poety) w drukarni Łazarzowej, tj- Januszewskiej, w roku 1586- Pieśń to najstarszy i najbardziej powszechny gatunek poezji lirycznej, związany genetycznie z .W trzeciej strofie nie pojawiają się już żadni adresaci, jest to liryka pośrednia.. Na Polskę napadli wówczas Tatarzy (najemnicy tureccy) wykorzystując osłabienie władzy królewskiej.Jest przedstawiona za pomocą epitetów i wyliczeń.. Najważniejsze cechy polskiej pieśni maryjnej..

Wiersz oparty jest na koncepcji swego rodzaju apelu, jawi się jako moralne przesłanie dla czytelników.Taniec ukazuje tu zatem historyczny krok naprzód.

W tej rzeczywistości rządzą dobro i harmonia, a konflikty zażegnywane są szybko.. Obok obrazu grozy przedstawiony jest kontrastowy nastrój zabawy, co potęguje przerażenie.. Maryja opisuje scenę ostatnich chwil Jezusa.. Bogurodzica ma charakter pieśni religijnej.. cechuje go plastyczność i zdolność do budzenia emocji, w jego tworzeniu biorą udział środki stylistyczne, przede .Nie jestem w stanie odpowiadać na tyle pytań.poratuję Cię takimi notatkami.pewnie Ci się przydadzą.. Adam Mickiewicz, III część Dziadów 1.. Bogurodzica ma charakter pieśni religijnej.. Szczególnym wycinkiem pięknej przestrzeni Litwy jest Soplicowo - miejsce, w którym życie płynie spokojnym rytmem, jaki wyznacza natura.. (Przykładowa odpowiedz grupy: Bohater zbiorowy wiersza - lud w obu sytuacjach wykazuje obojętność i lekceważenie.. Jednak już w XV wieku traktowana była jako polski hymn narodowy.. Bohaterowie przechodzą tanecznym krokiem do innej epoki, w której obowiązywać będzie już zupełnie odmienna hierarchia wartości.. Nie chodzi mi o suchą definicję, bo takie to ja sobie potrafię sama wyszukać.. w słowniczku w moim podr.. "Dziady" cz. IV (tekst) (streszczenie szczegółowe) - dialog Gustawa (ducha) z jego dawnym nauczycielem, Księdzem.. Motyw tańca podjęty zostaje w ostatniej, dwunastej księdze dzieła, dzięki czemu służy on podsumowaniu wcześniej opisywanych zdarzeń.Zinterpretuj podany utwór.. Poeta nie zgadza się z tym co mówią o Polsce, uważa że jest Ona jak mitologiczna Diana.Polecenia do tekstu - Akademia Szkolnictwa ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka Język polski PODRĘCZNIK LICEUM I TECHNIKUM zakres podstawowy i rozszerzony 2 Akademia SzkolnictwaAS-ZSZ, Laubitza 9, 88-100 Inowroclaw, 696212, sklep..pl Ak Autorzy: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw .Wiersz Zbigniewa Herberta "Przesłanie Pana Cogito" pochodzi z tomu "Pan Cogito" z 1974 roku.. Jan Długosz pisał o niej, że to carmen patrium (hymn, pieśń ojców).. Pieśń tę nazywa się też Hymnem.. Wiadomo, że śpiewano ją podczas koronacji Władysława Warneńczyka oraz podczas bitwy pod Warną (1444 rok).Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Zinterpretuj sytuację przedstawioną w obu strofach pieśni.. Jak rozpracować temat?. Uważają, ze Polacy powinni zasymilować się z jednym z trzech krajów w którym teraz żyją, lub wdziać wór żałoby, ponieważ nic już nam więcej nie pomoże.. Gatunek: pieśń o charakterze modlitewno-hymnicznym Typ liryki: liryka inwokacyjna Sytuacja liryczna: Strofa 1 - ludzie w modlitwie proszą Matkę Boską o wstawiennictwo za nimi u syna; strofa 2 - ludzie modlą się do Chrystusa o zapewnienie im życia wiecznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt