Charakterystyki czasowe liniowych członów automatyki
Układ regulacji, jego zadanie i struktura.. CHARAKTERYSTYKI CZASOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Przy analizie elementów układów automatyki spotyka się elementy o różnej naturze fizycznej (elementy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, itp.), ale są one opisane takimi samymi typami równań różniczkowych lub algebraicznych.Witam serdecznie Mam za zadanie zmierzyć się ze sprawozdaniem z automatyki.. Przykłady realizacji liniowych członów automatyki, 5.Seria 2 - Charakterystyki w automatyce.. Charakterystyki czasowe.. Właściwości układów automatyki 3.3.. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe W celu określenia właściwości dynamicznych obiektów bada się odpowiedź układu na zada-ne znane wymuszenie.. Ze względu na dziedzinę wyróżnia się: • charakterystyki czasowe,Charakterystyki czasowe Regulacja PID Charakterystyki częstotliwościowe Linie pierwiastkowe .. proporcjonalno-całkująco-różniczkujący - regulator stosowany w układach regulacji składający się z trzech członów: .. który odpowiada na potrzeby około 90% wszystkich instalacji automatyki.. Zagadnienia analizy układu liniowego.. Korzystając z odpowiednich charakterystyk, przeanalizować można między innymi stan nieustalony i stan ustalony.LABORATORIUM - AUTOMATYKA i ROBOTYKA Charakterystyki czasowe liniowych członów automatyki 1..

Charakterystyki statyczne członów automatyki.

Przebieg ćwiczenia 1.1.. Charakterystyki częstotliwościowe w różnych układach współrzędnych.2.3.. Klasyfikacja urządzeń automatyki.. Zadania do rozwiązania 3.. Rysunki j.Charakterystyki układów regulacji (lub ich członów) Wyróżnia się: charakterystyki statyczne i charakterystyki dynamiczne; oraz charakterystyki czasowe i charakterystyki częstotliwościowe.. Ćwiczenie polega na badaniu charakterystyk czasowych liniowych podstawowych członów automatyki.. Zagadnienia syntezy układu liniowego.Opis liniowych członów dynamicznych: równanie ruchu, transmitancja operatorowa, charakterystyka statyczna, odpowiedź na wymuszenie skokowe, transmitancja widmowa, charakterystyka amplitudowo - fazowa (Nyquista), logarytmiczne charakterystyki amplitudowa i fazowa (Bodego), dr inż. Jakub Możaryn Podstawy AutomatykiPodręcznik techniczny Automatyka - Tom I - Modelowanie i analiza układów.. Zadania do rozwiązania 4.. Określenie analitycznej postaci charakterystyki (aproksymacja metodą współczynników Lagrange'a lub najmniejszych kwadratów).Podstawowe człony automatyki.. Redukcja schematów blokowych.. 5.2.automatyka-i-pomiar-wlasciwosci-fizykochemicznych: Wykład: Automatyka i pomiary wielkości fizyko-chemicznych Pojęcia i wielkości podstawowe..

Klasyfikację liniowych członów automatyki, 2.

Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania.. Rysunki jak i polecenia zamieszczam w załączniku.Title: Charakterystyki_czasowe Created Date: 4/12/2012 9:01:18 AMWitam.. Stworzenie modelu układu pomiarowego: 1.1.1.. Transmitancje, stałe czasowe, interpretacje graficzne, 4.. Wyznaczanie transmitancji operatorowej układów 3.2.. - Badania układów automatyki: Podstawy teoretyczne badania układów automatyki.. Charakterystyki częstotliwościowe 2.4.. Przebieg ćwiczeniaPlik Charakterystyki czasowe podstawowych członów dynamicznych.doc na koncie użytkownika Zywel • folder Automatyka • Data dodania: 23 gru 2008W złożonych układach automatyki zwykle można wyodrębnić szereg .. Równania ruchu podstawowych liniowych członów dynamicznych Nazwa członu Równanie ruchu członu Człon proporcjonalny .. Podstawowe charakterystyki członu proporcjonalnego zestawiono w tabl.. Jako, że znalazłem podobny temat na tym forum to pomyślałem zgłosić się o pomoc w wykonaniu 2 sprawozdań noszących tytuły "Badanie charakterystyk częstotliwosciowych podstawowych czlonów automatyki" i "Badanie charakterystyk czasowych liniowych podstawowych członów automatyki".Charakterystyki czasowe podstawowych członów automatyki Sterowalno ść i obserwowalno ść ZADANIA DO WYKONANIA 1) Wykorzystuj ąc Simulink zbadaj charakterystyki czasowe nast ępuj ących członów automatyki: • proporcjonalny, • proporcjonalny z inercj ą pierwszego rz ędu, • proporcjonalny z inercj ą drugiego rz ędu,CHARAKTERYSTYKI CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWE PODSTAWOWYCH CZŁONÓW LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYKI Do podstawowych form opisu dynamiki elementów automatyki (oprócz równa ń ró żniczkowych) zaliczamy transmitancj ę operatorow ą K(s) oraz transmitancj ę widmow ą K(j ω).2..

Kryteria stabilności liniowych układów automatyki.

Równania różniczkowe, równania charakterystyk statycznych i odpowiedzi na wymuszenie skokowe podstawowych członów liniowych automatyki, 3.. Sygnały.. Zagadnienia analizy układu liniowego.. Algorytm regulatora Schemat blokowy .Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układów automatyki Podstawy automatyki ZAiUL WML WAT 5 4.1 Definicja odwrotnego przekształcenia Laplace'a 0 Fs estftdt (4) Jeżeli funkcja f(t) jest rozwiązaniem równania (4), to ten fakt będziemy zapisywać w postaci wzoru:LABORATORIUM - AUTOMATYKA i ROBOTYKA Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe liniowych członów automatyki 1.. Metody wyznaczania właściwości statycznych i dynamicznych członów oraz układów automatyki.. Zobacz inne Nauki techniczne, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.. Odpowiedzi czasowe.. - od 35,00 zł, porównanie cen w 1 sklepach.. Własności dynamiczne układów liniowych.. Post autor: inferno » 07 lis 2015, 20:03 Witam serdecznie!. Właściwości liniowych członów podstawowych 2.5.. Opis układów automatyki za pomocą schematów strukturalnych.. Pomiar charakterystyki statycznej siłownika pneumatycznego oraz zaworu hydraulicznego.. Zbudować model pokazany na Rysunku 1.Charakterystyki czasowe liniowe podst. członów automatyki.. Ćwiczenie polega na badaniu charakterystyk czasowych liniowych podstawowych członów automatyki..

Stabilność liniowych układów automatyki.

LABORATORIUM Charakterystyki czasowe podstawowych członów automatyki Sterowalność i obserwowalność ZADANIA DO WYKONANIA ) Wykorzystując Simulink zbadaj charakterystyki czasowe następujących członów automatyki:Matematyczne podstawy automatyki - przekształcenie Laplace'a.. 2 Podstawowe człony dynamiczne Człony: proporcjonalny inercyjny pierwszego rzędu całkujący idealny całkujący rzeczywisty różniczkujący idealny różniczkujący rzeczywisty oscylacyjny opóźniający.. Klasyfikacja elementów automatyki.. 1.3.b) równania ró żniczkowe, transmitancje operatorowe, charakterystyki statyczne i dynamiczne podstawowych członów liniowych, c) przykłady realizacji podstawowych członów liniowych automatyki w technice, d) stałe czasowe - sposób obliczania i odczytu z wykresu odpowiedzi na wymuszenie skokowe.. Kryteria stabilności liniowych układów automatyki.. LINIOWE UKŁADY O WIELU WEJŚCIACH I/LUB WIELU WYJŚCIACH 4.1.LABORATORIUM 2 Charakterystyki czasowe podstawowych członów automatyki Sterowalność i obserwowalność.. Rodzaje .Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusy1.. Nie jest ona moim przedmiotem wiodącym, więc proszę o wyrozumiałość.. Charakterystyki układów automatyki pozwalają w graficzny sposób przedstawić ich właściwości dynamiczne.. Uruchomić edytor tekstowy (Applications->Editor).. Układy liniowe i nieliniowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt