Ewakuacja ludności i zwierząt
Organizuje się ją na polecenie wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub wojewody.Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia .PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA 6 XVII Zasady aktualizacji planu 34 Załączniki: 1.. Julia Myszak Martyna Kurczewska Klasa 3e Bibliografia: Słoma Jarosław, Zając Grzegorz: ,,Żyję i działam bezpiecznie'', Wyd.5, 2009r.. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak .5 4.1.. Ewakuacja w głównej mierze polega na przenoszeniu ludności i zwierząt oraz transporcie mienia z .EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 T 15.05.2020 TEMAT: EWAKUACJA LUDNOŚCI, ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH ORAZ ZWIERZĄT.. Maciora wówczas powinna wyjść z obory za prosiętami.. Podstawowe pojęcia i definicje 3 3.. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.. Najczęściej wyznacza się wówczas termin .Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa..

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych , 3.

W zależności od zagrożenia należy wcześniej: Rzeczy niezbędne , które należy zabrać w razie ewakuacji.. Serdecznie dziękujemy za uwagę!. 1.Dokument tożsamości Ewakuacja zwierząt 3.Żywność i woda pitna 2.Rzeczy osobiste wybrac iEwakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.. 2 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zrządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II i III stopnia.Załącznik - Instrukcja w sprawie zadsad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.pdf: 15-08-21 13:00: 1.98MB: pobierz plik: Załącznik - Instrukcja w sprawie zadsad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.pdfEwakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludności, zwierząt i mienia z miejsca, w którym występuje lub może wystąpić zagrożenie, na obszar bezpieczny..

... wymagać udziału sporej liczby osób, należy skorzystać z pomocy ludności cywilnej.3.

Punkty wyznaczone w celu usprawnienia ewakuacji.Ewakuacja zwierząt i mienia mogą sprawiać maciory karmiące prosięta, które nie chcą opuścić prosiąt.. Załącznik nr 1 Karta ewakuacji.. 40Załącznik nr 4 Karta ewidencji ewakuowanych zwierząt.w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 17 ust.. Załącznik nr 2 Karta ewidencji osób ewakuowanych.. Organizacją ewakuacji zajmują się odpowiednie siły OC na zlecenie Szefa OC.. Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Gimnazjum , Zasoby , dlanauczyciela.pl5 5 WSTĘP Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia ma umożliwić wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Wójta art. 5 ust.. Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi .Ewakuacja Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Załączniki do pobrania:Zasady ewakuowania zwierząt strażacy prowadzą ewakuację zwierząt: podczas pożaru zagrożonych powodzią, z grzęzawisk, bagien i głębokich wykopów, z drzew, słupów, dachów..

Zabezpieczenie logistyczne ewakuacji zwierząt 27Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.

Rodzaje ewakuacji Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.. 39Załącznik nr 3 Karta ewidencji ewakuowanych grup osób.. ZałożeniaEwakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów (miejsc), w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednio zagrożenie, poza strefę zagrożenia.Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia.. Zorganizowana (planowa) ewakuacja polega na podporządkowaniu się poleceniom władz i służb profesjonalnych: policji, OC, straży miejskiej, straży pożarnej - w czasie działań zmierzających do opuszczenia zagrożonych rejonów.. W ramach ewakuacji I, II i III stopnia przewiduje się zarówno ewakuację zorganizowaną, jak i samoewakuację.EWAKUACJA LUDNOŚCI - to sposób ochrony ludności, który występuje podczas nagłych zagrożeń, ale również takich, które można i trzeba przewidywać.. Grafika google Warto wiedzieć : Ewakuowane zwierzętaEwakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.. Rodzaje ewakuacji W przypadku wystąpienia (lub dużego prawdopodobieństwa wystąpienia) bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia .Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, październik 2008 r. 2 SPIS TREŚCI 1..

Ewakuacja zwierząt przeprowadza się tylko wówczas, gdy nie stanowi zagrożenia życia strażaków.

Wstęp 3 2.. Niskie stropy mogą sprawić, że w pomieszczeniach wystąpi gęste zadymienie.Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa.. W takim przypadku należy prosięta zbierać do worków lub koszy.. Przeczytaj i zapoznaj się z informacjami na temat ewakuacji korzystając z linkuRodzaje ewakuacji Wyróżniamy dwa główne rodzaje ewakuacji: PLANOWA Polega na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów przewidywanych działań sił zbrojnych lub przyległych do zakładów pracy oraz obiektów hydrotechnicznych i innych, stanowiących -w razie uszkodzenia lub awarii -potencjalne zagrożenie dla ludności.. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.4.. Ratowanie należy przeprowadzić jakEwakuacja (łac. evacuatio - 'opróżnianie; znikanie' od ex 'od, z czego' i vacuum 'pustka') - zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną.Ewakuacja ludności jest jednym ze środków zbiorowej ochrony ludności i ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.. Konieczność jej przeprowadzenia może mieć miejsce w różnych stadiach niebezpiecznego zdarzenia.Ewakuacja ludności i zwierząt Odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku ludzi.. Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę .Ewakuacja zwierząt i mienia mogą sprawiać maciory karmiące prosięta, które nie chcą opuścić prosiąt.. Ewakuację planuje się i przygotowuje w czasie pokoju.. Ewakuacja Ewakuacja to przemieszczanie ludności cywilnej lub wojska z rejonów szczególnie zagrożonych na obszary bezpieczne.. Ewakuacja ludności i zwierząt Największym zagrożeniem dla sprawnego i skutecznego przebiegu ewakuacji nie jest wcale skala, rozmiar i charakter sytuacji kryzysowej.. Charakteryzuje się zbiorowością- czyli przemieszczeniem większych grup, ale bywa również decyzją jednostkową (samoewakuacja)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt