Charakterystyka diody w kierunku zaporowym
W normalnym zakresie pracy potencjały emitera, bazy i kolektora powinny spełniać warunek : VC > V B > VE dla tranzystora n-p-n i VC < VB < VE dla tranzystora p-n-p.Dioda może się znaleźć w dwóch stanach: przewodzenia (gdy próbujemy wymusić przepływ prądu od anody w kierunku katody i dioda „zgadza się na to", czyli przewodzi) oraz zaporowym (gdy prąd próbuje płynąć od katody do anody, ale dioda na to „nie zezwala" i prąd nie płynie).. Gdy podłączymy diodę odwrotnie (w kierunku zaporowym), tzn. plus z katodą, a minus z anodą, prąd nie popłynie… teoretycznie.W celu pomiaru charakterystyki diody w kierunku zaporowym należy skorzystać z układu przedstawionego na rys. 2.. Używając programu komputerowego podanego przez prowadzącego należy wykonać układ przedstawiony na rys. 5.. Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym dioda krzemowa ma mniejszy prąd nasycenia, przez co .Dioda Zenera ma precyzyjnie określone napięcie przebicia.. Poza tym zmiany napięcia Zenera w funkcji temperatury powinny być możliwie małe.. Budowane są one wielowarstwowo i charakteryzują się małą, kilku omową rezystancją w kierunku przewodzenia.Charakterystyka diody zenera ma dwa "kolana"; w kierunku przewodzenia - powinna przxewodzić od 0V, a w kierunku zaporowym nie przewodzi do swojego charakterystycznego napięcia od którego zaczyna przewodzić nie ulegając zniszczeniu (jeśli nie przekroczy się dozwolonej mocy traconej)..

Układ do zdejmowania charakterystyki diod w kierunku zaporowym .

Na Rys. 6 przedstawiono charakterystykę diody Zenera spolaryzowanej w kierunku zaporowym wraz z jej podstawowymi parametrami.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. Przez złącze płynie prąd uDioda stabilizacyjna (dioda Zenera, stabilistor) jest diodą warstwową, zwykle krzemową, odznaczającą się nietypowym przebiegiem charakterystyki prądowo-napięciowej, tj. występowaniem w obszarze zaporowym odcinka o dużej stromości (odpowiadającego gwałtownemu narastaniu natężenia prądu); jest to spowodowane zachodzeniem zjawiska Zenera lub/i zjawiska lawinowego powielania .Charakterystyka I-U diody Zenera.. Najlepsze parametry termiczne mają diody w zakresie napięć Model diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia Dioda idealna D ma charakterystykę opisaną wzorem 5 lub 6, w którym zamiast napięcia U należy podstawić wartość (U-IFRS).. Impuls formowany u1 przez rezystor R2 i kondensator C polaryzuje diod ęD1 w kierunku zaporowym.Muszę narysować układ dzięki któremu możnaby wyznaczyć charakterystykę czystej diody lawinowej w kierunku zaporowym.. Z odchylenia tego wykresu od linii prostej dla dużego prądu I 0 otrzymujemy (patrz rys. 7): I 0 V R S ' (2) Rys. 7..

Charakterystyka wsteczna diody stabilizacyjnej.

Tak więc, wypadkowa charakterystyka diody rzeczywistej może być opisana wzorem: ( ) ÷ ř ö ç č ć--= ˘ exp 1 nkT qU I R I I F S F S (7)Charakterystyka diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym: Dopuszczalne straty mocy na diodzie: Charakterystyka diody Zenera: mnościowej: Charakterystyka diody tunelowej: Oznaczenia na schematach diod: a) dioda uniwersalna prostownicza b) dioda Zenera c) dioda pojemnościowa d) dioda Schotky e) dioda tunelowa Model diody w kierunku .w kierunku zaporowym, fotodioda zachowuje się jak rezystor którego opór zależy od oświetlenia.. Podobne diody lawinowe stosuje się w układach zabezpieczających przed przepięciami, mają one dużą zdolność absorbowania energii.- bardzo mała rezystancja w kierunku przewodzenia i bardzo duża w kierunku zaporowym - bezzwłoczna reakcja na impulsy czyli brak opóźnień i zniekształceń impulsów Ważne parametry dynamiczne: - czas przełączania t rr (ładunek przełaczania Q rr) przy określonych warunkach: wysterowaniu i obciążeniu diody - pojemność diody przy .Diody wysokonapięciowe są wykonywane w obudowach cera­micznych lub plastykowych..

Stąd...Charakterystyka U-I diody półprzewodnikowej.

Przy wytwarzaniu diod prostowniczych wykorzystuje się głównie krzem.. Spadek napięcia w kierunku przewodzenia jest największy w dio­dach krzemowych, najmniejszy zaś w diodach germanowych.Budowa diody prostowniczej.. Sposób wyznaczenia oporności szeregowej z charakterystyki I-V.. Taka odpowiedź dla początkującego adepta jest prawidłowa.. W pierwszym układzie dioda ładunkowa D1 jest polaryzowana stałym pr ądem w kierunku przewodzenia ze źródła U przez rezystor R1.. Postaraj się zapamiętać, że katoda to „ nóżka .złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia c).. Charakterystyki statyczne diod prostowniczych mają typowy przebieg, zilu­strowany na rys. 4.2.. Najlepsze parametry termiczne mają diody w zakresie napięćDlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. Dioda Zenera (inaczej: stabilistor) - odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n.Po przekroczeniu napięcia przebicia ma miejsce nagły, gwałtowny wzrost prądu.W kierunku przewodzenia (anoda spolaryzowana dodatnio względem katody) zachowuje się jak normalna dioda, natomiast przy polaryzacji zaporowej (katoda spolaryzowana .Charakterystyka diody - Przełączanie diody - Dioda Schottky'ego - Dioda Zenera - Dioda jako prostownik - Prostownik w zasilaczu - Dioda jako klucz - Ogranicznik diodowy Symbol graficzny diody przedstawiony jest na rys. 3.1, jak widać jest on podobny do strzałki, która w tym przypadku wyznacza kierunek przepływu prądu przez diodę.Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia ich charakterystyka jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej..

Charakterystyka diody w kierunku zaporowym musi wykazać bardzo wyraźne przegięcie.

Dioda pojemnościowa - przy polaryzacji wstecznej dioda wykazuje cechy kondensatora, efekt pojemnościowy jest wyeksponowany w stosunku do zwykłej diody prostowniczej.zastosowania diody ładunkowej w układzie formującym zbocze impulsu prostok ątnego.. Dioda Zenera, która stosowana jest w przypadku polaryzacji zaporowej (momencie przebicia wstecznego), czyli po podłączeniu anody diody do ujemnego bieguna.Z charakterystyki diody Zenera I-U zobaczyć można, że dioda Zenera w przypadku polaryzacji zaporowej posiada obszar, w którym napięcie pozostaje niemal na stałym poziomie, bez względu na stopień .Dioda Zenera ma precyzyjnie określone napięcie przebicia.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym dioda krzemowa ma mniejszy prąd nasycenia, przez co jest lepszym przybliżeniem diody idealnej.Dioda prostownicza.. Jego wartość prądu przewodzenia wynosi 0,7 V. Złącze spolaryzowane w kierunku zaporowym W tym przypadku napięcie zewnętrzne jest zgodne co do znaku z napięciem dyfuzyjnym, a róŜ nica potencjałów obu warstw jest równa sumie obu napięć (rys 2b).. Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej.. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny .Tematy o dioda kierunku zaporowym, Ekspres przelewowy - Jaką diodę zastosować, Gniazdo przekaźnika i dziwna dioda, Jak podłączyc diodę zenera celem obniżenia obrotów wentylat., DIODY LED SUPER FLUX BIAŁA - jak podłączyć do 220V~, Poszukuję wszystkiego na temat diod LEDRys.. Moderowany przez Marek_Skalski: A jakie Kolega ma prawo do pouczania innych?Generalnie dioda ma przewodzić prąd tylko w jednym kierunku, może dlatego podstawowy symbol diody przypomina strzałkę uderzająca w ścianę - zaporę.. Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym dioda krzemowa ma mniejszy prąd nasycenia, przez co jest lepszym przybliżeniem diody idealnejDiody Zenera (stabilistory) mają określone napięcie w kierunku zaporowym, przy którym zaczyna gwałtownie wzrastać ich prąd wsteczny.. I = f ( U )Symbole w tabeli oznaczają: P − polaryzację w kierunku przewodzenia, a Z − polaryzację w kierunku zaporowym.. Charakterystyka diody w kierunku zaporowym musi wykazać bardzo wyraźne przegięcie.. W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .Rys.. Poza tym zmiany napięcia Zenera w funkcji temperatury powinny być możliwie małe.. Charakterystyka spektralna diody LED Długość fali promieniowania emitowanego przez diodę półprzewodnikową w skutekDiody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt