Dziura ozonowa wypracowanie
Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Dziura ozonowa ogarnęłaby całą planetę na wiele miesięcy.. W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu (O3) - ozonosfera.. Protokół Montrealski.. Przez prawie miliard lat cząsteczki ozonu w atmosferze chroniły życie na Ziemi przed działaniem promieni ultrafioletowych.. Ozon w atmosferze jest specjalnym gazem, powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych z udziałem promieniowania ultrafioletowego.. Dziura ozonowa nad Antarktydą z 2006 roku Zespół naukowców przeanalizował skład chemiczny dziury ozonowej, która 25 lat temu stała się przyczyną podpisania .NASA poinformowała, że dziura ozonowa jest w tym roku najmniejsza w historii pomiarów.. Jest ono niebezpieczne, ponieważ uszkadza materiał genetyczny komórek skóry, w wyniku, czego przyspiesza ich starzenie się.- Dziura ozonowa, którą obserwujemy w tym roku nad Arktyką, ma maksymalne rozszerzenie poniżej 1 miliona kilometrów kwadratowych.. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O 2).Zapobieganie powstawaniu i powiększaniu się dziury ozonowej powinniśmy zacząć od nas samych i naszego najbliższego otoczenia..

Pod jego wpływem dwuatomowa cząsteczka tlenu rozpada się na pojedyncze atomy tlenu.Dziura ozonowa Czym jest dziura ozonowa?

Naukowcy twierdzą, że nastąpi to do 2070 roku.. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km.. W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu - ozonosfera.. Pod wpływem ultrafioletu freony ulegają fotolizie dzięki to której z freonów uwalniają się atomy chloru.. Istnieje też hipoteza, według której wymieranie pod koniec Permu spowodowała emisja gazów wulkanicznych.. Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Pełni ona rolę płaszcza ochronnego naszej planety.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. Promieniowanie to jest szkodliwe dla .Dziura ozonowa to obszar w warstwie atmosfery ziemskiej, a konkretnie ozonosfery, w którym to nastąpiło zmniejszenie zawartości ozonu z powodu zwiększenia aerozoli technicznych w atmosferze..

Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać ...Tytuł wypracowania: Dziura ozonowa.

Tworzące ją trójatomowe cząsteczki tlenu (ozonu - O3) pochłaniają część promieniowania ultrafioletowego Słońca, które jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych.Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne zwane freonami.. W latach 70-tych i 80-tych były powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzatorach, różnego rodzaju aerozolach i gaśnicach a także przy produkcji mebli i piankowych tworzyw sztucznych.Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. W 1996 roku badania przeprowadzone .przyczyny-emitowanie gazów do atmosfery-emisja freonu, metanu, tlenków azotu-pochodne metanu i etanu uwalniane do atmosfery-chlor wchodzący w reakcje z ozonem niestety tylko 4 :(skutki-szkodliwe promieniowanie UV na organizmy żywe-duża porcja promieni UV docierających do ziemii-zmiany nowotworowe u ludzi i zwierząt-zakłócenie równowagi całych ekosystemów - przyspieszenie procesów .Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.. Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek zawartości ozonu, szczególnie nad Antarktydą, w rejonie bieguna południowego.Dziura ozonowa ulega rocznym zmianom, gdyż najmniejsza jest w marcu, gdy na Antarktyce rozpoczyna się jesień, a największe rozmiary osiąga we wrześniu, gdy w regionie rozpoczyna się wiosna i spod topniejącego lodu wydobywają się olbrzymie ilości gazów, głównie metanu, który jest podstawowym gazem cieplarnianym, powodującym .Dziura ozonowa to zjawisko niebezpieczne i zagrażające również w sposób bezpośredni człowiekowi..

Dziura ozonowa to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).

Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe ( freony ), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego) atakuje cząsteczki ozonu, prowadząc do wyzwolenia tlenu (O 2 ) oraz tlenku chloru (ClO).Czym jest dziura ozonowa?. Ubytki w warstwie ozonowej spowodowały, że do powierzchni Ziemi docierała większa ilość promieniowania ultrafioletowego.Powstanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Weszły one w reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.Dziura ozonowa Czym jest dziura ozonowa?. Porozumienie zostało podpisane w Montrealu w 1987 roku, to tzw. Jest niewielka w porównaniu z dziurą antarktyczną, która .Opisanie zjawiska, które jest wykorzystywane do manipulacji ludzkimi umysłami i jest jednocześnie jednym z największych przekrętów w historii świata.Dziura ozonowa Ozon jest formą tlenu z trzema atomami (zamiast dwóch jak w "normalnym" tlenie) jest wyraźnie toksyczny..

Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).

Miejscem występowania zjawiska jakim jest dziura ozonowa na ziemi są przede wszystkim obszary podbiegunowe, czyli Antarktyda, oraz w ostatnich latach .Temat: Dziura ozonowa Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym).. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Problemem dziury ozonowej zaczęto się interesować w latach 80 XX stulecia.. Większość z nas niestety nie ma pojacia o tym zjawisku, bagatelizuje sprawę, a jest to bardzo poważne zagrożenie, którego skutki staja się coraz powazniejsze dla ludzi.. Nie jest to co prawda bezpośrednio wynikiem działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej, a wyjątkowych .Dziura ozonowa Coraz częściej słyszymy w telewizji bądź czytamy w prasie o tak zwanej "dziurze ozonowej".. Oto kilka przykładów: - Zbyt duża dawka promieniowania ultrafioletowego, docierającego na powierzchnię ziemi sprawia, iż skóra ludzka zaczyna się szybciej starzeć.Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziura ozonowa.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Atomy te reagują z ozonem w wyniku czego tworzą tlenek chloru i dwuatomową cząsteczkę tlenu.- Dziura ozonowa może wkrótce zniknąć - poinformowali eksperci z NASA na konferencji Amerykańskiej Unii Geofizycznej.. Jedna cząstka tego gazu na milion części powietrza jest już dla ludzi trująca.. Dziura ta ciągle zwiększa się nad Antarktydą, głównie przez zwiększającą się zawartość freonów, czyli pochodnych węglowodorów .Zjawisko dziury ozonowej zostało wywołane zanieczyszczeniem atmosfery przez człowieka związkami reagującymi z ozonem, którymi są freony, tlenki azotu, chlorek metylu i bromek metylu.. W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu (O3) - ozonosfera..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt