Scharakteryzuj działanie poszczególnych czynników rażenia broni jądrowej
Pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy 5 MW powstała w 1954 r. w Obnińsku ().W Wielkiej Brytanii pierwszy reaktor energetyczny (grafitowo-gazowy) powstał w 1956 roku.. Istnieją też koncepcje takiego przeprowadzenia wybuchu, by ten czynnik odgrywał pierwszoplanową rolę.NK - forum klasy - Klasa W 2009 - 2012 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 W Lubinie, LubinJednym z tych zagrożeń jest niebezpieczeństwo użycia w zamachach terrorystycznych broni masowego rażenia, w tym przede wszystkim broni jądrowej i radiologicznej.. Impuls elektromagnetyczny powstający podczas wybuchu broni jądrowej, jest tak silny, że określa się go jako jeden z czynników rażenia tej broni.. Do broni masowego rażenia zalicza się broń nuklearną, biologiczną i chemiczną.. promieniowanie powoduje schorzenie organizmu w postaci choroby poprominnej.. Wymień i scharakteryzuj działanie czynników rażenia broni atomowej.Zalety 1.Niszczące działanie promieniowania jądrowego jest wykorzystywane w terapii nowotworowej i innych chorób.. Pięć spośród nich jest określanych jako "państwa nuklearne" (ang. nuclear-weapon states) w układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).. poleca 85 % .. JADROWA I JEJ RODZAJE Bron masowego razenia (bron ABC) - srodki walki o wielkiej sile niszczenia, której skutków działania nie da sie ograniczyć do scisle wyznaczonych celów wojskowych..

Podaj liczebność poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Powstaje ono przez opadanie na ziemię radioaktywnych produktów powstałych na skutek wybuchu.. Scharakteryzuj zadania służb ratowniczych: pogotowie .Opisz skutki dzialania czynnikow razenia broni jadrowej: -fala uderzeniowa -promieniowanie cieplne -promieniowanie przenikliwe -promieniotworcze skazenie terenu -impuls elektromagnetyczny.. jest głównym czynnikiem rażenia wybuchu jądrowego.Moze oddziałowywac pośrednio lub bezpośrednio .. Scharakteryzuj znaczenie poszczególnych .W publikacji przedstawiona została charakterystyk poszczególnych rodzajów broni masowego rażenia: broni jądrowej, radiologicznej, chemicznej i biologicznej z uwzględnieniem charakterystyki technicznej poszczególnych rodzajów broni oraz ich czynników rażenia.broni konwencjonalnej..

Rażące działanie broni jądrowej opiera się na wykorzystaniu 6.

Rodzaje bojowych środków trujących i ich działanie na organizmy żywe 4.. Do zasadniczych czynników rażeniaBomba atomowa to jeden z rodzajów broni masowego rażenia, której siła pochodzi z przemian jądrowych, tj. reakcji rozczepienia jąder np. uranu, plutonu pod wpływem działania neutronów, co w konsekwencji wywołuje reakcję łańcuchową.Scharakteryzuj czynniki rażenia broni jądrowej.. Bron jadrowa - srodki walki, które wykorzystuja energie jadrowa.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ uzupełnij tabelę zwięźle opisz sposób działania poszczególnych czynników rażenia broni jądrowejgłowic jądrowych) powstaje na danym obszarze rejon porażenia.. Promieniowanie przenikliwe-gamma(ok.5% Energii Wybuchu) 4. promieniotwórcze skażenie terenu (do 15% Energii wybuchu) 5. impuls elektromagnetyczny (ok 1 %) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieBroń jądrowa - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu i plutonu (tzw. broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (tzw. bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej).Broń jądrowa - broń, której energia wybuchu pochodzi z przemian jądrowych, mogą to być reakcje łańcuchowego rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu - tzw. broń atomowa) lub kombinacji reakcji rozszczepienia, jak i termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady (BMR, BMZ) - współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową - stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach.Stosowany jest skrótowiec: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).Państwa posiadające broń jądrową - istnieje dziewięć państw na świecie, posiadających broń jądrową..

Rodzaje i skutki działania broni biologicznej 6.

Punkt zerowy wybuchu jądrowego.. Broń jądrowa i jej rodzaje 2.. 3.Budując elektrownie jądrowe, które nie produkują popiołów itp. nie zanieczyszczamy środowiska.. XX wieku.. - Czynniki rażenia broni atomowej: - fala uderzen - Pytania i odpowiedzi - EDB .. BalcerowiczB, Strategia obronna państwa .Broń masowego rażenia A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (broń termojądrowa o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej); broń jądrowa może być użyta jako bomby lotnicze (atomowe lub .Czynnikami rażenia broni jądrowej są:-fala uderzeniowa .. zdolny do przenikania przez różne materiały o znacznej grubości.czas działania jest stosunkowo którki 10-15s.. 4.Mniejsze .Fala uderzeniowa wybuchu jądrowego - fala uderzeniowa będąca jednym z czynników rażenia wybuchu jądrowego.Jej prędkość dochodzi do 1600 km/h.Powoduje: porażenie ludzi i zwierząt, niszczenie (uszkadzanie) uzbrojenia i sprzętu bojowego, burzenie urządzeń stałych i polowych.Wybuch jądrowy, gwałtowne wydzielenie energii jądrowej zachodzące na skutek niekontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (broń jądrowa).W tzw. broni termojądrowej siła wybuchu jądrowego jest zwielokrotniona przez doprowadzenie do syntezy jądrowej jąder pierwiastków lekkich (np. deuteru i trytu - izotopów wodoru).Broń jądrowa Broń jądrowa od początku swego istnienia zajmowała ważne miejsce w arsenałach bojo-wych wielu państw..

Broń masowego rażenia 1.

Bojowe środki .Wiadomo, wzorowanie się na Nuclear War Survival Skills działa, ale tylko w kontekście „konwencjonalnej" broni jądrowej (i w ogólności takiej, która była powszechna w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy powstawała ta książka), natomiast obecnie mimo że w mniejszości, to jednak jest też całkiem sporo głowic neutronowych (i .Zaburza więc działanie m.in. celowników kolimatorowych.. Rok później w USA zaczął pracę pierwszy prototypowy reaktor PWR (z ang. Pressurized Water Reactor), w elektrowni jądrowej Shippingport.Broń jądrowa.. Rejonem porażenia bronią jądrową (RPBJądr) nazywamy obszar, na którym stwierdzono niszczące działanie czynników wybuchu jądrowego na znajdujące się na nim istoty żywe i użyteczne struktury materialne.. Tymi państwami są: Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chińska Republika Ludowa.Początek energetyki jądrowej przypada na lata 50.. 1 Zobacz odpowiedź .. .Ciśnienie atmosferyczne najpierw wzrasta,a potem się obniza.W czasie wybuchu fala powoduje zniszczenia ponieważ działa bezpośrednio na ludzi,budynki itp.jej siła to około 50 % energii wybuchu .🎓 Wymień i scharakteryzuj działanie czynników rażenia broni atomowej.. Poniższy tekst jest próbą wskazania źródeł zagrożeń oraz ewentualnych następstw ataku terrorystycznego z użyciem prostej broni jądrowej lub tzw. „brudnej bomby.. Skażeniu ulegają odkryte zbiorniki wodne ,rośliny uprawne ,nieopakowane produkty spożywcze, mleko od zwierząt karmionych zkażoną paszą.czynniki rażenia : 1. promieniowanie cieplne (do 35% Energii wybuchu) 2. fala uderzeniowa (sprzężona pod ciśnieniem 1000 000 atmosfer powietrze) (ok.50% Energii wybuchu) 3.. Toksyczne środki przemysłowe 5.. Broń jądrowa Edytuj.. Skutki wybuchu jądrowego są bowiem tysiące razy większe od skutków naj-większych nawet bomb burzących.. pochłania 5% energii wybuchu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt