Inny świat dostojewski

Charakterystyka zewnętrzna.. Nawiązuje on do dzieła Fiodora Dostojewskiego Zapiski z martwego domu, opisującego życie więźniów zesłanych na Syberię za caratu.Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000), Inny świat 1 Nocne łowy Słowo "proizwoł" jest już dzisiaj prawdopodobnie nie znane więźniom sowieckim, ostatnie dni jego panowania przypadły bowiem w większości obozów rosyjskich na koniec roku 1940.. Była oczywiście książką zakazaną.Powieść Inny świat została wydana w Londynie w 1951 r., w kraju dopi…


Czytaj więcej