Podsumowanie pracy ipet

Ogółem wypracowano ponad 50 IPET.. Pojawia się wiele trudnych zachowań.. Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. .. Prace pisemne są niepoprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym i językowym.Kształcenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - od 1 września 2015 r. według nowych przepisów.Podsumowanie terapii logopedycznej 2015/2016.. Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest bierny podczas zajęd, nie lubi s…


Czytaj więcej

Ipet podsumowanie pracy

Sprawozdania i raporty z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej .Sprawdzamy efekty IPET-ów i PDW-ów.. Jak jednak podsumować prowadzone .Dowiedz się, jaka jest rola nauczycieli wychowawców przy konstruowaniu IPET.. Uczy więc negocjacji.. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla .Jakie są obowiązki zespołu oprócz opracowania IPET- u?. Osiągnięcia ucznia: 2.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Praca grupowa poz…


Czytaj więcej

Podsumowanie realizacji ipet

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. WNIOSKI DO PRACY (ZMIANY W IPET) 1) Dostosowania z zakresu metod i form pracy z uczniem: .. 3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Forma zajęd Zaplanowany tygodniowy wymiar godzinDostępność do edukacji ucznia niepełnosprawnego: Prawo oświatowe gwarantuje uczniowi niepełnosprawnemu odpowiednie wsparcie w placówce oświatowej.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. spra…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt