Interpretacja ustawy o emeryturach pomostowych

Wyciąg z uzasadnieniaZmiany w emeryturze pomostowej w 2020 Emerytury pomostowe ulegają corocznej waloryzacji, co oznacza, że ich minimalna wysokość każdego roku się zmienia.. Przepisy regulujące system ubezpieczenia społecznego podlegają wykładni ścisłej.. Praca w szczególnych warunkach.. Przykład 2 Pan Józef chce wystąpić o przyznanie emerytury pomostowej.Zgodnie z art. 24 ust.. ustawy).Prawo do rekompensaty przewidują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.…


Czytaj więcej