Test czasowniki nieregularne past simple

Znajomość form przeszłych można ćwiczyć przy pomocy wielu różnych dostępnych ćwiczeń.. Spróbuj!Z powodu kwarantanny nie możemy się spotkać osobiście, a program dla klasy piątej wymaga wprowadzenia nowego tematu.. Wracamy do czasu past simple, jednak zgodnie z zapowiedziami, dziś skupimy się na kilku czasownikach nieregularnych.. Bardziej szczegółowoTesty z angielskiego Past Simple Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki w nawiasach w czasie Past Simple.. Learn vocabulary, terms, and more with flashc…


Czytaj więcej

Napisz formę czasu past simple poniższych czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne (irregular verbs)Angielskie czasowniki nieregularne.. Jako że przeanalizowaliśmy już razem budowę angielskich zdań z czasownikami w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple), przyszła pora dowiedzieć się nieco o czasie przeszłym angielskich czasowników.. Przejdźmy więc do rzeczy i szczegółowo przyjrzyjmy się budowie i użyciu czasu przeszłego prostego w języku .Past Perfect to angielski czas przeszły dokonany, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję czasu Prese…


Czytaj więcej

Opis dnia w czasie past simple

Zasady tworzenia drugiej formy czasownika stosowanej w zdaniach w czasie Past Simple:Napisz w czasie przeszłym Past Simple opis swojego dnia (60-70 słów) Daje 100 punktów 50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 22.11.2014 (15:53) - przydatność: 50% - głosów: 1Czas Past Continuous (Czas przeszły ciągły) I was studying at 8 o'clock.. przygotowuję śniadanie rodzinie.. Codziennie wstaję o6rano.. Jeśli używamy czasownika „to be" - „być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zda…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt