Zinterpretuj wiersz podłogo błogosław jako przykład poezji lingwistycznej

Poezja Mirona Białoszewskiego jest poezją lingwistyczną.• Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Poezja Mirona Białoszewskiego • określić sytuację liryczną w wierszu Karuzela z madonnami *• dostrzec i skomentować estetyczne wartości utworu • wskazać elementy należące do sfery sacrum i sfery profanum w wierszu Podłogo, błogosław!. Nie oznacza to jednak…


Czytaj więcej